Teknoloji | Bilişim | İnternet | Web Programlama

Kategori: "Web Programlama"

  • 1
  • 2
Web Programlama

Bandwich

"Veri miktarı", "aktarım hızı", "bant genişliği" olarak da adlandırılan "bandwidth", bir İnternet sayfasının veri miktarına verilen isimdir. Her İnternet sitesi için bandwidth önemlidir. Her web sayfasının hosting…
Web Programlama

XML

Extensible Markup Language (Genişletilebilir İşaretleme Dili, kısaca XML), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu…
Web Programlama

HTML ve VBScript

VBScript (Visual Basic Script); VisualBasicScript, JavaScript gibi script diller, HTML’ ye ek olarak tasarlanmıştır. Bu diller ile programlar HTML içine yazılır ve Web sayfasının interaktif ve dinamik olmasına hizmet ederler. VBScript eklenmiş sayfalar…
Web Programlama

HTML ve CGI

CGI (Common Gateway Interface): CGI’ ın ne olduğunu anlatmaya geçmeden önce bazı kavramların açıklanması gerekmektedir. Buna Web Server ve Client ile başlamak yerinde olur. Web Server’ lar (HTTPd Server), Web sayfalarını üzerinde bulunduran…
Web Programlama

HTML ve Java

Java, Sun Microsystems firması tarafından 1991 yılında geliştirilmiş nesneye yönelik bir programlama dilidir. Java, temel veri tiplerini, giriş çıkış fonksiyonlarını ve diğer fonksiyonları içeren sınıf kütüphanesine sahiptir. Bu programlama dili aynı…
Web Programlama

HTML Komutları

Bir HTML dokümanının genel olarak görünümü aşağıdaki gibidir: < HTML > .......... Html programının başlangıç komutudur. < HEAD > .......... Bu alanda yazılan bilgiler Web sayfasında görüntülenmezler. Burada sayfa başlığı, anahtar kelime…
Web Programlama

HTML Editörleri

HTML kodları herhangi bir editörde yazılabilir. Örneğin; bu iş için Unix üzerinde pico, vi; DOS altında MSDOS Edit, Windows textpad ya da herhangi bir metin editörü kullanılabilir. Fakat, HTML komutlarını hatırlamak, iyi bir programcı için bile güç bir…
Web Programlama

HTML5

HTML5, internetin çekirdek teknolojilerinden HTML işaretleme standardının beşinci sürümüdür. Internet Explorer, Mozilla Firefox ve Opera tarayıcılarının güncel sürümleri tarafından kısmen desteklenmektedir. Kısaca H5 Google Chrome ve Safari…
Web Programlama

HTML

HTML (Hypertext Markup Language); yazı, grafik, ses, film gibi pek çok farklı yapıdaki verilerden oluşabilen hypertext bir dokümanı formatlamak ile ilgili komutlar içeren bir yorumlayıcı programlama dilidir. Dokümanın hypertext olması, bir dokümanın ya…
Web Programlama

İşaretleme Dili

İşaretleme dili, metinlerin nasıl yapılandırılacağına veya biçimlendirileceğine dair açıklamaları içeren yapay bir dildir. Bugün bilişim dünyasında en bilinen örneği HTML 'dir. Diğer bilinen örnekler arasında, TeX, LaTeX, XML, SGML sayılabilir.…
Web Programlama

JavaScript

JavaScript, yaygın olarak web tarayıcılarında kullanılmakta olan dinamik bir programlama dilidir. JavaScript ile yazılan istemci tarafı betikler sayesinde tarayıcının kullanıcıyla etkileşimde bulunması, tarayıcının kontrol edilmesi, asenkron bir şekilde…
Web Programlama

ASP ile response.flush

Sunucu eğer çalışma zamanın da bu deyime rastlarsa o zamana kadar tampon bellekteki sakladığı degerleri browsere gönderir
  • 1
  • 2