Sanat | Müzik | Türk Halk Müziği

Kategori: "Türk Halk Müziği"

  • 1
  • 2
Türk Halk Müziği

Bozlak

Bozlak, Türk Halk edebiyatında bir uzun hava türüdür. Konusunu aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. İç Anadolu bölgelerinde söylenir. Avşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır. Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve…
Türk Halk Müziği

Barak Havaları

Barak havaları, Barak Türkmenlerine özgü bir uzun hava türüdür. Barak Türkmen köyleri Gaziantep'in Oğuzeli ilçesiyle Urfa'nın Akçakale ilçesi arasındadır. Bu ovaya Barak Ovası denir. Önceleri Karkamış olan beldenin adı "Barak Bucağı" olarak…
Türk Halk Müziği

Ağıt

Ağıt nedir? Doğal afetler, ölüm, hastalık gibi çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili sözler olan ağıtlar kimler tarafından niçin okunur? Ağıt hakkında bilgiler... Ağıt Nedir? Ağıt, genellikle bir ölümün…
Türk Halk Müziği

Cura

Cura nedir? Yörük halk çalgılarından biri olan cura nerenin çalgısı? Cura kaç telli olur? Cura hangi ağaçtan yapılır? Cura nasıl çalınır? Kısa sap bağlama kaç tel vardır? Büyüklüklerine göre değişik adlar alan curalar hakkında bilgiler... Cura Nedir?…
Türk Halk Müziği

Davul

Davul, bilinen en eski vurmalı çalgılardan biridir. Ahşap, maden ya da pişmiş topraktan silindirik bir gövdeye gerilen deriden oluşur. El ya da sopayla çalınır. Biçimi değişse de dünyanın her yerinde ve her toplumda kullanılan bir çalgıdır. Türkçede…
Türk Halk Müziği

Rebap

Rebap, çoğunlukla Orta Asya'da kullanılan, çeşitli biçimleri olan telli bir çalgı türüdür. Bir saz türüdür, gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılır. Türkiye, İran, Arabistan, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde bazı mızraplı…
Türk Halk Müziği

Dombıra

Dombıra, özellikle Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan gibi Orta Asya ülkelerinde ve ayrıca Tataristan ile Çin'de kullanılan kadim telli çalgı. Dombıra, tezeneli çalgılar grubuna dahildir. Farklı bölgeler arasında çeşitlilik gösterir. Telleri…
Türk Halk Müziği

Zurna

Zurna, Türkiye'nin birçok yerinde kullanılan, tahta, metal ve kamış kullanarak yapılan, yüksek sesli, bu yüzden büyük davul ile birlikte çalınan, yine bu yüzden açık havada kullanıma uygun, nefesli saz çeşididir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin folklorunda…
Türk Halk Müziği

Def (tef)

Def veya tef, yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına deriden bir örtü geçirilerek yapılan ve parmak vuruşlarıyla çalınan müzik aleti. Defin tarihi eskilere dayanmaktadır. Mezopotamya ve diğer yerlerde yapılan arkeoloji kazılarda, ellerinde def…
Türk Halk Müziği

Tulum

Tulum, Anadolu'nun kuzeydoğusunda Rize ve Artvin de kullanılan nefesli bir halk çalgısının adıdır. Trakya bölgesi, Balkan yarımadası ve İskoçya'da kullanılan gaydadan en önemli farklı pes sesleri kontrol edebilen boruya sahip olmamasıdır. Tüyleri…
Türk Halk Müziği

Kopuz

Kopuz – Türk ve Altay halk kültüründe çalgı. Komus da denir. Bağlamanın atası olan müzik aletidir. Türklerde önemi büyüktür. Bağlama ve Kopuz kutsal sayılır. Bunun yanında diğer önemli telli çalgılar arasında Iklığ ve Gizek adı verilen yaylı olanlar ile…
Türk Halk Müziği

Kaval

Kaval, çoban çalgısı olarak bilinen bir Türk halk müziği çalgısıdır. Kaval, daha çok şimşir ağacından (nadiren livori, incir ve erik ağacından), altta 1 ve üstte 7 delikli olarak imal edilir. Dilli kaval ve dilsiz kaval olarak adlandırılan iki türü…
  • 1
  • 2