Sanat | Ritmik Sanatlar | Tiyatro

Kategori: "Tiyatro"

Tiyatro

Kabare (tiyatro)

Kabare, her türlü güncel sorunu ince bir alayla, iğneleyici, yerici, taşlayıcı bir tutumla ele alıp toplum eleştirisine yönelen tiyatro türü. Özellikle siyasal ve toplumsal konulara yoğunlaşan kabarede, ezgiler, danslar, skeçler, monologlar, diyaloglar…
Tiyatro

Tulûat Tiyatrosu

Tulûat tiyatrosu, olay örgüsü bilinmekle birlikte bir metne dayanmayan ve doğaçlama olarak oynanan bir sahne sanatı. Tulûat tiyatrosu, geleneklere dayalı olan Orta Oyununun sahnelerde sergilenmesi ve bunun Batı dünyasındaki tiyatro örnekleri ile…
Tiyatro

Diyalog

Diyalog iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşmasına denir. Bir diyalogdan söz edebilmek için bir alıcı ve vericinin varlığı ile iletilmek istenen bir mesajın olması gereklidir. İletişimde bulunan kişiler görsel ya da işitsel işaretler yoluyla…
Tiyatro

Rejisör

Rejisör; Tiyatro ve sinemada oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen yönetmen. Rejisör, Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi öğeler arasında birlik sağlamaya çalışan…
Tiyatro

Replik

Replik; Sahne oyunlarında konuşanlarının birbirine söyledikleri sözlerden her biri. Replik, sahne oyunlarında konuşanların birbirine söyledikleri sözlerden her birine verilen addır. Oyuncunun sözü karşısındakine bırakmadan önce söyleyeceği son söz veya…
Tiyatro

Aktris

Aktris: Tiyatro, sinema, perde veya gösteride rol alan kadın sanatçı, oyuncu. Kelime her ne kadar "AKTRİST" şeklinde yanlış kullanılsa da tdk'da "AKTRİS" şeklinde geçer. Kökeni Fransızca "actrice"'dir.
Tiyatro

Aktör

Aktör; Erkek tiyatro oyuncusu. Rejisör tarafından kendisine verilen rolü sahnede oynayan, oyunlardaki kahramanları sahnede canlandıran kişi. Oyuncu (aktör veya aktris), dramatik bir yapımda rol alan ve sinema, televizyon, tiyatro veya radyoda bir…
Tiyatro

Suflör

Suflör; Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri seyircilere duyurmadan hatırlatan kişidir. Suflör; tiyatroda oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri, izleyiciye duyurmadan söyleyip hatırlatan kişiye denir. Olası unutkanlığa karşı sahnenin…
Tiyatro

Jest-Mimik

Jest-Mimik; Jest herhangi bir olayı açıklamak için oyuncunun yaptığı el kol hareketleridir. Mimik ise herhangi bir olayı açıklamak için oyuncunun yaptığı yüz hareketleridir. İnsanlar kendilerini ifade edebilmek için farklı yöntem ve yollar denerler.…
Tiyatro

Perde (tiyatro)

Perde; tiyatro ya da bir sahne eserinin bölümlerinin her birine verilen ad. Bu bölümler sahnedeki perdenin açılmasıyla başlayıp kapanmasıyla biter. Ayrıca bu perdeler arası mola da verilir. Uyarı Bu madde bir taslak maddedir, madde içeriğini…
Tiyatro

Pandomim

Pantomim, pandomim ya da mim sanatı, en basit anlatımıyla sözsüz tiyatro oyunudur. Gösteri sanatının dallarından biridir. Kısaca "mim" olarak ifade edilir. Pantomimde sanatçı, yüz mimiklerini, el-kol ve beden hareketlerini kullanarak temayı…
Tiyatro

Orta Oyunu

Orta oyunu nedir? Ana karakterleri Kavuklu ve Pişekâr olan açık alanda halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu olan orta oyununda bölümler ve tipler nelerdir? Orta oyunu nasıl oynanır? Orta oyunu hakkında bilgiler... Orta Oyunu Nedir? Orta oyunu,…