Etiket: "zaman"

Zaman

Kronoloji

Kronoloji olayların tarihsel sıralanması ile ilgili bir bilim dalıdır. Tarih bilimi ile yakından ilgili bu bilim dalı, oluşum süreçlerinin tarihlenmesi ve raporlanması ile uğraşır. TDK Büyük Sözlük, sözcüğün Türkçeye Fransızca'dan (chronologie)…
Felsefe

Süre (felsefe)

Süre, Fransız filozof Henri Bergson tarafından ortaya konan bir zaman ve bilinç teorisi. Bergson, Herbert Spencer felsefesinden algıladığı yetersizlikler üzerine Spencer'in mekaniği anlama eksikliğinden dolayı Bergson'u matematik ve fen bilimlerinden…
Zaman

Eş Güdümlü Evrensel Zaman (UTC)

Eş Güdümlü Evrensel Zaman (UTC), pek çok ülkede baz alınan medeni ve bilimsel zaman. 1963 yılında kullanılmaya başlanmıştır. UTC, Fransızca (Fransızca: Temps universel coordonné) ve İngilizce (İngilizce: Coordinated Universal Time) kavramlarının…
Zaman

Kum Saati

Kum saatleri içinde kum olan, altı üstü geniş, beli ince, bir sıvının ya da çok ince taneli bir katının bir delikten geçerken daima aynı zamana ihtiyaç göstereceği ilkesine dayanarak çalışan zaman ölçme aracıdır. Akış hızının sabit olmayıp, işlemin…
Zaman

An (zaman)

An, bir ortaçağ zaman birimi. Güneş saatindeki bir gölgenin hareketi, güneşin doğuş saatiyle, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki sürenin on ikide biri olan 40 dakikayı kapsıyordu. Bir güneş saatinin uzunluğu, günün mevsimine bağlı olarak günün…
Zaman

Salise Nedir?

Salise, saniyenin altmışta biri olan bir zaman birimi. Salise, uluslararası düzeyde kullanılan bir zaman ölçüsüdür. Saniyenin, kendinden sonraki alt parçası ise salise olarak kabul edilir. Bir ölçü birimi, 10’un katı olan sayılar ile çarpıldığı ya da…
Zaman

Saniye (zaman)

Sözcük, kökenini Arapça "iki" sayısı olan "isnân"dan almaktadır. Bunun nedeni ise Biruni'nin zaman birimlerini adlandırırken sayısal sıralamalar kullanmasıdır (örneğin, "salise" de "üç" anlamındaki…
Zaman

Dakika Nedir?

Dakika: Bir zaman dilimidir. Dakika bir saatlik zamanın altmışta birine dakika denir. Dakika, 1 saatin 1/60'ına ve 60 saniyeye eşit olan zaman birimidir. Aynı zamanda 1 derecenin 1/60'ını da simgeler. Kısaca dk'tır. Açısal olarak " ' " işareti…
Zaman

Milenyum

Milenyum, bin yıla eşit bir zaman dilimidir. Milenyum terimi Latince "mille"; bin, ve "annum", yıl kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Terim daha çok takvim milenyumları için kullanılır. Sosyal bilimciler din bilimcilere göre…
Zaman

Yüzyıl (asır)

Yüzyıl (asır), kelime anlamı olarak arka arkaya gelen yüz yılı anlatmak için kullanılır. Ancak aslında yüzyıl terimi yüz tane yıldan oluşmak zorunda değildir. 1 yılı ile başlar ve 00 yılı ile biterler. Gerek miladi, gerekse hicri takvimde 0 diye bir yıl…
Zaman

Yıl (sene)

Yıl (sene); Dünya'nın, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Miladi takvime göre ocak ayının birinde başlayıp aralık ayının otuz birinde sona eren on iki aylık dönem, sene. Güneş'in ilkbahar…
Zaman

Saat (zaman)

24 saat esaslı saatler en az 15. yüzyıldan bu yana kullanıla gelmiştir. Saatlerin zaman göstermek dışında da işlevleri bulunmaktadır. Bir aracı zamana göre ayarlamak bunlardan birisi olarak gösterilebilir. Böyle bir kullanılışın örneği bombalarda ve…