Etiket: "termodinamik"

Termodinamik

Dulong-Petit Yasası

Dulong-Petit Yasası, bir termodinamik yasası olup, 1819 yılında Fransız fizikçiler Pierre Louis Dulong ve Alexis Thérèse Petit tarafından, bir kristalin molar özgül ısısı olarak ifade edilmiştir. Katı elementlerin bir mollerinin kütlesiyle ısınma…
Termodinamik

Termodinamik Kanunları

Termodinamik kanunları (ya da termodinamik yasaları) termodinamiğin temelini oluşturan dört kanun. Termodinamik proseslerdeki ısı ve iş transferlerinin yapısını tanımlar. Termodinamik kanunları, çok genel bir geçerliliğe sahiptir ve karşılıklı…
Termodinamik

Termodinamik Nedir?

Termodinamik; fizik olaylarının oluşum şartlarını ısı, iş, sıcaklık ve enerji arasındaki ilişkiyi, enerjiyi, enerji değişimlerini, enerji aktarımlarını, enerji dönüşümlerini, genleşme ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen fizik dalıdır. Basit bir…