Etiket: "resim"

Ressamlar

Mustafa Aslıer

Özgün Baskıresim Sanatı’nın Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden biri olan Mustafa Aslıer, 1926’da Kırcaali-Bulgaristan’da doğdu (Arslan, 1997:152). 1949 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden mezun olan Mustafa Aslıer, öğrenciliği sırasında…
Resim Nedir?
Resim

Resim Nedir?

Bilinen en eski ve köklü sanat dalıdır. Bu sebeple resim sanatı diğer sanatların odak noktasında bulunmaktadır. Diğer sanatlar fikir üslup vb. açılardan genellikle resim sanatına benzerlik gösterirler. Bunun sebebi, resim sanatının erken dönemlerde…
Türkiye'den Müzeler

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk’ün emriyle, 20 Eylül 1937’de Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nde kurulan Türkiye’nin ilk Güzel Sanatlar Müzesidir. 19. yüzyıldan beri gelişim gösteren Batılı anlamdaki resim ve heykel sanatımızın…
Türkiye'den Müzeler

İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi

İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 9 Eylül 1952 yılında Kültürpark içerisinde galeri olarak açıldı. Daha sonra Atatürk Bulvarı’ndaki yerine taşınan galeri, plastik sanatlar alanında devletin İzmir’e yaptığı ilk hizmettir. Galerinin açılmasıyla…
Türkiye'den Müzeler

Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi

Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü 1963 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Halk Eğitim Merkezi binası üst katında hizmete başlamış, 1976 yılında Kültür Bakanlığına devredilmiş, 1986 yılında ise şimdiki yeri olan kültür merkezine…
Türkiye'den Müzeler

Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Tarihi Türkocağı binasının restore edilmesi sonucu 1980 yılında faaliyete geçen Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü; bünyesinde daimi sergilerin teşhir edildiği altı adet salonu, değişen sergilerin açıldığı üç adet galeri salonu, resim, heykel,…
Türk Sanatı

Türk Sanatında Kübist ve Ekspresyonist Sanat Eğilimleri

Türk sanatında kübist ve ekspresyonist sanat eğilimleri (1928-1960) Yüzyıl başında Avrupa’da modern sanat akımları fovizm, ekspresyonizm 1905’te, kübizm 1907’de, kübizmden temellenen soyut sanat akımları 1909-1918 yılları arasında başlamış, 1925’e kadar…
Türk Sanatı

Sanayi-i Nefise Mektebi

Sanayi-i Nefise Mektebi, 1 Ocak 1882'de kurulmuş ve bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla eğitime devam eden sanat okuludur (sanat akademisi). Sanayi-i Nefise Mektebi, Paris'te hukuk ve resim öğrenimi görmüş Osman Hamdi Bey'in, II.…
Resim

Karikatür

Karikatür, ele aldığı konuları komik veya iğneleyici olması için abartan ve çarpıtan resim türüdür. Edebiyattaki abartılı ve çarpıtıcı betimlemelerin, aynı amaca yönelik olarak çizim formatında kullanılmasıdır. Basında karikatürler sosyal ve siyasi…
Grafik

Art Nouveau ve Afiş Sanatının Gelişimi

Fransa'da Victorya dönemi grafiklerinden Art Nouveau'ya geçiş, kademeli bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu geçişte Paris'te çalışan iki grafik sanatçısı, Jules Chéret (1836–1933) ve Eugene Grasset (1841–1917) önemli rol oynamışlardır. 1881'de çıkan basın…
Baskı Resim Teknikleri

Fırça Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Fırçanın kağıt üzerinde bıraktığı kendi biçimine benzer şekillerden yararlanılarak yapılır. Bu teknikte kullanılan araç ve gereçler sulu boyada kullandıklarımızın aynıdır. iyi bir fırça baskısı yapabilmek için önce fırçayı kağıt üzerine basma…