Etiket: "psikoloji"

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Okuma Güçlüğü Nedir?

Hakikatleri kavramada, okumanın yanında; işitme-dinleme, görme, dokunma ve tecrübe gibi alternatifler vardır; ancak bu alternatif faktörler, okumanın değerini yok edememektedir. Okumak; hayatın her kademesinde öğrenme, tecrübe, keşif ve şahsî kemalât…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Verimli Ders Çalışma Önerileri

Yaşamın büyük bir kısmı eğitim ve öğretimle geçiyor. Önümüze sürekli yeni yeni sınavlar çıkıyor, onlara hazırlanıp giriyoruz. Bazı sınavlarda başarılı oluyoruz, bazılarında ise istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bu sonuç tabii ki ders çalışma yöntemleriyle…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamaları

Psikoloji biliminde ortaya konan yeni teoriler ve sanayileşme ile gelişen yeni meslek dalları rehberlik hizmetinin sürekli gelişmesini sağlamıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetinde kişinin kendisini daha iyi tanıması, istekleri, yetenekleri…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmaya İhtiyacım Olduğunu Nasıl Anlarım?

Psikolojik danışmaya ihtiyacım olduğunu nasıl anlarım? Hayatınız hakkında endişeleriniz mi var? Ödev yapamıyor musunuz? Aşağıda listelediğimiz sorunların sizde de olduğunu düşünüyorsanız, bir psikolojik danışmana ihtiyacınız olabilir. 1-Yaşamım nereye…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ile İlgili Önyargılar

Psikolojik danışma süreci bir çok insan tarafından yanlış değerlendirilmektedir. ÖNYARGI : Psikolojik danışma sadece yoğun ve derin duygusal problemi olan kişiler içindir. GERÇEK : Psikoterapi yoğun ve derin duygusal problemleri olan kişiler içindir.…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda -tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren- eğitimli…
Öğrenme Psikolojisi

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Öğrenmeyi etkileyen faktörler , öğrenenle, yöntemle ve öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler olmak üzere 3 alt başlık altında toplanır. Öğrenmeyi etkileyen faktörler davranışlarda ortaya çıkan değişiklikleri yani öğrenme sürecini doğrudan ya da dolaylı…
Öğrenme Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramları

Öğrenme psikolojisi, öğrenmeyi oluşturan etkenleri, öğrenmenin nasıl gerçekleşeceğini, öğrenmeyi etkileyen unsurları, öğrenme sürecini bireysel farklılıkları incelemektedir. 1) Davranış: Bir varlığın direkt ya da dolaylı olarak gözlemlenebilen her türlü…
Öğrenme Psikolojisi Nedir?
Öğrenme Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi Nedir?

Öğrenme psikolojisi; öğrenmeyi oluşturan etkenleri, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, öğrenmeyi etkileyen unsurları, öğrenme sürecini, öğrenmedeki bireysel farklılıkları inceleyen eğitim psikolojisi alt dalına verilen isimdir.
Gelişim Psikolojisi

Piaget ve Ahlak Gelişimi

Piaget bilişsel gelişimde olduğu gibi ahlak gelişiminde de önemli katkılar sağlamıştır. Piaget’e göre ahlak gelişimi, bilişsel gelişime paralellik göstererek ilerler. Bilişsel gelişimi etkileyen faktörlerin ahlak gelişimini de etkilediğini savunur. Bu…
Öğrenme Psikolojisi

Öğrenme Kuramlarında Ahlak Gelişimi

Öğrenme kuramı bir çok kapsamlı araştırma sonucuna dayalı olarak insanların nasıl öğrendiğini açıklamak üzere oluşturulmuş çeşitli genellemeleri ve ilkeleri içeren bir model ya da sistemdir. Öğrenme kuramları kavramsal çerçevelerdir. Öğrenme sırasında…