Etiket: "optik"

  • 1
  • 2
Optik

Fourier Optiği

Fourier optiği dalgaların yayılma ortamını kendisinin doğal modu olduğunu kabul etmek yerine, belirli bir kaynağa sahip olmayan düzlemsel dalgaların üstdüşümlerin olarak addeden Fourier dönüşümlerini kullanan klasik optiğin bir çalışma alanıdır. Fourier…
Optik

Foton

Foton, fizik biliminde elektromanyetik alanın kuantumu, ışığın temel "birimi" ve tüm elektromanyetik ışınların kalıbı olan ve kuantum alan teorisine göre hareket eden parçacıktır. Foton ayrıca elektromanyetik kuvvet'in kuvvet taşıyıcısıdır. Bu…
Optik

Fotoelastisite

Fotoelastisite madde üzerindeki gerilim dağılımlarını tespit etmek için deneysel bir metottur. Metot çoğunlukla metotların çok karmaşıklaşıp kullanılması zorlaştığında tercih edilmektedir. Diğer analitik gerilim tespit metotlarına nazaran,…
Optik

Form Ağları

Kırınım zamanında bir ışık ağ arkasından bir ampul bir ağ saldırısı tarafından yansır veya bazı bakımlardan dolayı ağ özelliklerini iletir. Her durumda her yöne ışık yayılır. Bu yayılma, dalgaları etkileyebilir. Özellikleri, bir alternatif girişim…
Optik

Fizeksel Tabanlı İşleme

Fiziksel tabanlı işleme ( PBR ), gerçek dünyadaki ışık akışını daha doğru modellemek amacıyla oluşturulmuş bilgisayar grafiklerinde bir yaklaşımdır. Çift yönlü yansıma dağılımı fonksiyonu ve işleme denklemi bu alanda matematiksel bir öneme sahiptir.…
Optik

Faraday Etkisi

Fizikte, Faraday etkisi (ya da Faraday devri) ışığın ve manyetik alanın bir ortam içindeki ilişkisini ele alan bir manyeto-optik olgudur. Faraday etkisi, yayınım yönündeki manyetik alan bileşenine neredeyse dik olan bir polarize levhanın dönmesine neden…
Optik

F-stop

F-stop, fotoğraf makineleri ya da kameralarda diyafram açıklığı değeri. Film veya ışığa duyarlı ortam üzerine düşen ışık miktarının ayarlanması için kullanılır. Diyafram çapı ile objektifin odak uzunluğunun birbirine oranını gösterir. Stop sayısı…
Optik

Elektrooptik Etki

Elektrooptik etki, bir maddenin optik özelliklerinin ışık frekansına göre daha yavaş değişen elektrik alana tepkisidir. Terim, alt bölümlere ayrılabilir birçok farklı olguyu kapsar. a) Emilim Değişimi Elektroemilim: Emilim sabitlerinin genel değişimi…
Optik

Elektrokromizm

Elektrokromizm; elektrokromik özellik ihtiva eden bir malzemenin bir elektrik potansiyeli çevrimi (örn. -1.5/1.5 aralığında gidip gelmek) uygulaması esnasında renk değiştirmesine denir. Bu renk değiştirme esnasında malzemede optik olarak ışık…
Optik

Donukluk

Donukluk, ışık geçirmeme durumudur. Donuk bir nesne, ne saydam ya da ışığın tamamının geçmesine izin veren, ne de yarı saydamdır ya da ışığın bir bölümünün geçmesine izin veren. Işık, bir yüzeye çarptığında, bunun bir bölümü yansır, diğer bölümü…
Optik

Diyoptri

Diyoptri, Optik'te bir merceğin veya aynanın optik gücünü (kırma gücünü) ifade eden birimdir. Odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilir (1/f), Örneğin büyütme gücü 5 diyoptri olan bir mercek paralel gelen ışık huzmesini 1/5m = 20 cm'ye odaklar. İnce…
Optik

Dağınık Yansıma

Dağınık yansıma, gelen ışığın yüzeye geldiği açıyla yansıması yerine birçok açıyla yansıması durumudur. İdeal dağınık yansıma yüzeyinde, yüzeyi çevreleyen yarım küre içerisinde her doğrultuda eşit aydınlanma şiddeti görülür (Lambert Yansıması). Soğurma…
  • 1
  • 2