Etiket: "kimya"

Elementler

Aktinyum

Aktinyum; Aktinitlere ismini veren elementtir. Aktinyum ing. Actinium Sembolü: Ac Atom Numarası: 89 Atom Ağırlığı: 227 gr.mol-1 Yoğunluk: 10.07 g.cm-3 Erime Noktası: 1050 oC Kaynama Noktası: 3200 oC Bulunuşu Birbirinden bağımsız olarak Andre Debierne…
Elementler

Altın (element)

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi…
Elementler

Alüminyum

Alüminyum; Yer kabuğunda en çok bulunan metaldir. Alüminyum ing. Aluminium Sembolü: Al Atom Numarası: 13 Atom Ağırlığı: 26.982 Yoğunluk: 2.698 g/cm3 (293K de) Erime Noktası: 933 K Kaynama Noktası: 2740 K Özellikleri İsmini Yunanca alum mineraline…
Elementler

Amerikyum

Amerikyum; Lantanitler grubuna giren radyoaktif bir element. Amerikyum ing. Americium Sembolü: Am Atom Numarası: 95 Atom Ağırlığı: 243 Yoğunluk: 13.67 g/cm3 (293K de) Erime Noktası: 1267 K Kaynama Noktası: 2740 K Yarılanma Süresi: 7400 yil Özellikleri…
Elementler

Antimon

Antimon; Azot grubu, yarı - metal özelliklere sahip element. Antimon ing. Antimony Sembolü: Sb Atom Numarası: 51 Atom Ağırlığı: 121.75 gr.mol-1 Yoğunluk: 6.691 g.cm-3 Erime Noktası: 630.74 oC Kaynama Noktası: 1950 oC Bulunuşu Keşfedilmesi çok eskilere…
Elementler

Argon

Argon; Soygazların havada en fazla bulunan elementi. Argon ing.Argon Sembolü: Ar Atom Numarası: 18 Atom Ağırlığı: 39.948 Yoğunluk: 0.001783 g/cm3 (273K de) Erime Noktası: 84 K Kaynama Noktası: 87 K Özellikleri 1894 yılında Lord Rayleigh ve Sir William…
Elementler

Arsenik

Arsenik, zeolit, demirüçklörür gibi çeşitli metotlar ile çöktürülmektedir. Arsenik metal ile ametal arasında bir özelliğe sahip bir element. Arsenik ing. Arsenic Sembolü: As Atom Numarası: 33 Atom Ağırlığı: 74.92160 gr/mol Yoğunluk: 5.727 gr/cm3 Erime…
Elementler

Astatin

Astatin; Bizmutun gama ışını bombardımanına tutulması ile oluşur. Astatin ing. Astatine Sembolü: At Atom Numarası: 85 Atom Ağırlığı: 210 gr/mol Yoğunluk: Yok Erime noktası: 305 oC Kaynama noktası: Yok Dale Corson tarafından 1940 yılında bulunan…
Elementler

Aynştaynyum

Aynştaynyum, atom numarası 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element. Sembolü (Es). Aynstayniyum ing. Einsteinium Sembolü: Es Atom Numarası: 99 Atom Ağırlığı: 252 gr/mol Yoğunluk: -- gr/cm3 Erime…
Elementler

Azot (Nitrojen)

Azot ya da Nitrojen, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7'dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve atıl bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin yaklaşık %78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularında bulunur. Azot ayrıca, amino…
Elementler

Bakır

Bakır (Ingilizce copper, Almanca Kupfer, Fransızca cuivre, Latince cuprum), 1B geçiş grubu elementi. Bakır ing. Copper Sembolü: Cu Atom Numarası: 29 Atom Ağırlığı: 63.546 gr/mol Yoğunluk: 8.92 gr/cm3 Erime noktası: 1084.62 oC Kaynama noktası: 2927 oC…