Etiket: "hattat"

Sanatçılar

Necmeddin Okyay

Hayatı ve Çalışmaları Necmeddin Okyay, 19 Rebiülevvel 1300 (29 Ocak 1885) tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Necmeddin Okyay; mahalle mektebinde başladığı eğitimini Ravza-i Terakkî Rüşdiye’sinde sürdürmüş, hıfzını tamamlamıştır. Hocası Hasan Talat…
Sanatçılar

Hezarfen İbrahim Edhem Efendi

Hayatı ve Çalışmaları Geçen yüzyılın ebrucuları arasında en maruf olanı, Üsküdar Özbekler Dergahı Şeyhi İbrahim Edhem Efendi'dir. Özbek Türklerinin kurduğu ve Hacc'a giden Türkistanlılar'ın İstanbul'daki uğrak yeri olduğu için bu isimle anılan dergahın…
Sanatçılar

Sabri Mandıracı

Hayatı ve Çalışmaları Sabri Mandıracı, 1963 de Gemlik-Armutlu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü mezunudur. Lise yıllarına Bursa'daki eski eserler, özellikle Ulu Camii'nin içindeki yazılar hat sanatına ilgi duymasını sağladı ve yazıya…
Sanatçılar

Hikmet Barutçugil

Hayatı ve Çalışmaları Hikmet Barutçugil 1952′de Malatya’da doğdu. 1973′de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu’nda tekstil eğitimine başladı. Yüksek öğreniminin ilk yılında tanıdığı ve öğrencisi olduğu…
Hattatlar

Hattat Fuat Başar

Fuat Başar, 1953 yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta, lise ve tıp eğitimini aynı ilde yaptı. Fuat Başar hattat, ebrûcu ve şair. Tıp tahsili yaparken 1976 yılında hüsn-ü hat ile meşgul olmaya başlamıştır. Çeşitli zorluklarla yazıya devam etmiş bir süre…
Hattatlar

Hattat Sami Efendi

Hayatı ve Çalışmaları Sami Efendi [1253-1330 / 1838-1912] İstanbul doğumlu olup Yorgancılar Kethüdası Hacı Mahmud Efendi'nin oğludur. İlk yazılarında Yorganîzâde diye imza atmasının sebebi budur. XIX. yüzyılda bilhassa celî sülüs ve celî ta'lîk'te…
Hattatlar

Hattat Yusuf Sezer

Hayatı ve Çalışmaları Hattat Yusuf Sezer, 15.07.1961 tarihinde Kastamonu ili, Devrekani ilçesi, Baltacak köyünde doğdu. İlk tahsilini köyünde Şenlikpazarı Nahiyesinde bitirdi. İlk tahsilden sonra bir sene içerisinde hafız oldu. İlk hat hocası Recep…
Nakkaşlar

Matrakçı Nasuh

Hayatı ve Çalşmaları Nasuh bin Karagöz bin Abdullah el-Bosnavî veya kısaca Matrakçı Nasuh (d. 1480 - ö. 1564 ?), Boşnak asıllı Osmanlı minyatürcü, hattat, tarihçi ve matematikçi. Ölüm tarihi bilinmeyen Matrakçı Nasuh'un Saraybosna'da doğduğu…