Etiket: "fobi"

  • 1
  • 2
Fobiler

Anemofobi (Fırtına Korkusu)

Anemofobi nedir? Anemofobi; fırtına, rüzgar ve kuvvetli hava akımıyla karşılaşmaktan korkmak anlamına gelen anormal korkudur. Hava akımı ve rüzgardan korkma şeklinde kullanılabilir. Anemofobi, geniş bir yelpazede hava ile ilgili fobilerin tamamını…
Fobiler

Androfobi (Erkek Korkusu)

Androfobi nedir? Androfobi, erkek düşmanlığına varabilecek boyutlara ulaşabilme potansiyeli taşımakla birlikte sosyal fobiler içinde tanımlanan psikolojik bir hastalıktır. Androfobi anormal düzeyde erkek korkusudur. Androfobi, hastanın geçmişindeki…
Fobiler

Anatidaefobi (Ördekler Tarafından İzleniyor Olma Hissi ve Korkusu)

Anatidaefobi nedir? Anatidaefobi, kişinin ördekler tarafından izleniyormuş hissine ve korkusuna kapılması ile ortaya çıkar. Bu fobiye sahip insanlar her hangi bir yerde yürürken sanki çevresinde onu gözleyen ve saldırmak için hazır duran ördekler varmış…
Fobiler

Amofobi (Sivri Cisim Korkusu)

Amofobi nedir? Bireyin sivri olan her şeyden korkması halidir. Kişiler karşısında birisi konuşurken parmak sallasa bile bu durumdan rahatsız olabilirler. Geceleri uyudukları ortamda masa kenarları onların gözüne batar ve rahatsız olurlar. Gün içinde…
Fobiler

Amnezifobi (Hafıza Kaybı Korkusu)

Amnezifobi nedir? Amnezifobi, hafızasını kaybetmekten korkma. Bireylerin hafızalarını kayıp etmekten korkması ile meydana çıkan bir fobidir. Kişi, hafızasını kaybederse öleceği gibi bir düşünceye kapılır. Hafızamı kaybedersem yokum ben yoksam ölmüşümdür…
Fobiler

Amatofobi (Toz ve Kir Korkusu)

Amatofobi nedir? Amatofobi; tozdan, kirden ve pis yerlerden korkma fobisidir. Toz veya toprak korkusu veya korkusu hissidir. Toz veya toprak korkusunun kalıcı, anormal ve yersiz duygusu olarak tanımlanır. Bu fobiye sahip bireylerin genelde aynı zamanda…
Fobiler

Amaksofobi (Taşıt Korkusu)

Amaksofobi Nedir? Amaksofobi, sürücü veya yolcu olarak otomobile binme korkusudur. Taşıt korkusu; taşıt (otomobil, otobüs vb.)a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı korkma. Hareket halinde bulunan veya durağan durumdaki araba veya farklı…
Fobiler

Algofobi (Acı Çekme Korkusu)

Algofobi nedir? Algofobi ender görülen bir fobi çeşididir. Acı ve ağrılardan korkma durumuna algofobi denir. Algofobi yalnız acı verici duyuma karşı değil, aynı zamanda acı verici duyum meydana getirebilecek her şeye karşı duyulan aşırı bir korku.…
Fobiler

Akustikofobi (Ani ve Yüksek Seslerden Korkma)

Akustikofobi Nedir? Aniden ve yüksek frekansta çıkan seslerden korkmak anlamına gelen fobi türüdür. Bu fobiye sahip bireyler şehrin gürültülü caddelerinde özellikle bu fobinin gerçekleştiğini belirtirler. Fobi gerçekleşirken hasta kalbinin aniden…
Fobiler

Akrofobi (Yükseklik Korkusu)

Akrofobi nedir? Akrofobi, şiddetli şekilde duyulan yükseklik korkusudur. Spesifik korkular sınıfındandır. Akrofobi tehlikelidir zira yüksek yerlerde bünyede panik atağa ve çarpıntıya sebep olabilmektedir. Halk arasında Vertigo olarak da bilinir ancak bu…
Fobiler

Akluofobi (Karanlıktan Korkma)

Akluofobi nedir? Akluofobi karanlıktan korkma olarak isimlendirilir ve en sık rastlanan fobi türüdür. Günümüzde bir çok kişide rastlayabildiğimiz bu korku hem küçük hem de büyükler arasında sık görülmektedir özellikle küçüklükte yaşanan bazı olaylar bu…
Fobiler

Ailurofobi (Kedi Korkusu)

Ailurofobi nedir? Ailurofobi veya kedi korkusu, şiddetli olabilen kedilerden korkma halidir. Diğer eş anlamlı terimler felinofobi, elurofobi ve gatofobidir. Kedi korkusu olan kişilerin vereceği aşırı tepki, panik atağa veya kalp çarpıntısına neden…
  • 1
  • 2