Etiket: "fizik"

Termodinamik

Dulong-Petit Yasası

Dulong-Petit Yasası, bir termodinamik yasası olup, 1819 yılında Fransız fizikçiler Pierre Louis Dulong ve Alexis Thérèse Petit tarafından, bir kristalin molar özgül ısısı olarak ifade edilmiştir. Katı elementlerin bir mollerinin kütlesiyle ısınma…
Termodinamik

Termodinamik Kanunları

Termodinamik kanunları (ya da termodinamik yasaları) termodinamiğin temelini oluşturan dört kanun. Termodinamik proseslerdeki ısı ve iş transferlerinin yapısını tanımlar. Termodinamik kanunları, çok genel bir geçerliliğe sahiptir ve karşılıklı…
Termodinamik

Termodinamik Nedir?

Termodinamik; fizik olaylarının oluşum şartlarını ısı, iş, sıcaklık ve enerji arasındaki ilişkiyi, enerjiyi, enerji değişimlerini, enerji aktarımlarını, enerji dönüşümlerini, genleşme ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen fizik dalıdır. Basit bir…
Manyetizma

Manyetizma Fiziği Nedir?

Manyetizma fiziği; demir, nikel, kobalt (Fe, Ni ve Co) benzeri maddeleri çeken cisimleri, mıknatısın çevresinde oluşan manyetik alan, manyetik kuvvet ve bunların etkileşimlerini araştıran fizik dalıdır. Bir mıknatısın manyetik özelliklerini gösterdiği…
Mekanik

Mekanik Fiziği Nedir?

Mekanik fizik; kozmosun hareketlerini, kuvvet ile hareket ilişkisini, cisimlerin durgunluk şartlarını yani kuvvetlerin etkisinde olan cisimlerin hareket halindeki ve durağan hallerini inceleyen fizik dalıdır.
Elektrik

Elektrik Fiziği Nedir?

Elektrik fizik ya da elektrik fiziği; Elektrik yükünü, elektrik yükünün hareketleriyle oluşan elektrik akımını, yükün hareketsiz durumu ve potansiyelini inceleyen fizik dalıdır. Elektrik fiziği ile uğraşan ve bilim dünyasıyla, fiziğe pek çok katkısı…
Atom Fiziği

Atom Fiziği Nedir?

Atom Fiziği, maddelerin yapısını oluşturan atom ve atomlar arası ilişkileri, atomların ve moleküllerin yapılarını, dalga fonksiyonları, enerji düzeyleri, moleküler bağlar gibi atom fiziği kapsamındaki konuları irdeleyen bir fizik dalıdır.
Katı Hal Fiziği

Katı Hal Fiziği Nedir?

Katı hal fiziği; Yoğun madde fiziğinin geniş bir dalı olan katı hal fiziği, sert ve şekil değiştiremeyen maddelerle özelliklede kristallerle ilgilenen fizik dalıdır.
Optik

Fourier Optiği

Fourier optiği dalgaların yayılma ortamını kendisinin doğal modu olduğunu kabul etmek yerine, belirli bir kaynağa sahip olmayan düzlemsel dalgaların üstdüşümlerin olarak addeden Fourier dönüşümlerini kullanan klasik optiğin bir çalışma alanıdır. Fourier…
Optik

Foton

Foton, fizik biliminde elektromanyetik alanın kuantumu, ışığın temel "birimi" ve tüm elektromanyetik ışınların kalıbı olan ve kuantum alan teorisine göre hareket eden parçacıktır. Foton ayrıca elektromanyetik kuvvet'in kuvvet taşıyıcısıdır. Bu…
Optik

Fotoelastisite

Fotoelastisite madde üzerindeki gerilim dağılımlarını tespit etmek için deneysel bir metottur. Metot çoğunlukla metotların çok karmaşıklaşıp kullanılması zorlaştığında tercih edilmektedir. Diğer analitik gerilim tespit metotlarına nazaran,…