Etiket: "felsefe"

  • 1
  • 2
Felsefe

Süre (felsefe)

Süre, Fransız filozof Henri Bergson tarafından ortaya konan bir zaman ve bilinç teorisi. Bergson, Herbert Spencer felsefesinden algıladığı yetersizlikler üzerine Spencer'in mekaniği anlama eksikliğinden dolayı Bergson'u matematik ve fen bilimlerinden…
Sanat

Rönesans

Rönesans (Yeniden Doğuş), Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak bilinir. 15 - 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite (Eski Roma ve Yunan Eserlerinin incelenmesi) arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar…
Filozoflar

Alexander Gottlieb Baumgarten

Alexander Gottlieb Baumgarten (d. 17 Temmuz 1714, Berlin, Prusya [Almanya]), 26 Mayıs 1762'de öldü, Frankfurt), estetik terimini icat eden ve bu disiplini ayrı bir felsefi sorgulama alanı olarak kuran Alman filozof ve eğitimci. Halle'de öğrenciyken…
Anlam Ayrımı

Estetik (anlam ayrımı)

Bu anlam ayrımı sayfası "Estetik" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Estetik şu anlamlara gelebilir: Estetik (isim): Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin…
Karl Marx
Filozoflar

Karl Marx

Karl Marx'ın Hayatı Karl Marx 5 Mayıs 1818, Trier – 14 Mart 1883, Londra), 19. yüzyılda yaşamış Alman filozof, politik ekonomist ve bilimsel sosyalizmin kurucusu. Bir müddet gazetecilik de yapan Marx, iktisadi ve beşerî konularda eleştirel fikirler ve…
Felsefe

Yabancılaşma

Yabancılaşma (Alienation): İnsanın çevresinden işinden emeğinin ürününden ya da benliğinden uzaklaşma ya da ayrılma duygusunu dile getiren kavram. Çağdaş yaşamın çözümlenmesinde çok kullanılan bu kavram değişik anlamlara gelir. 1) Güçsüzlük: İnsanın…
Felsefe

Bilim

Bilim: Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu alan, deneye dayanan yöntemlerden ve gerçeklikten yararlanarak, yasaları ortaya çıkarmaya çalışan düzenli bilgiler sistemi. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.…
Felsefe

Filozof

Filozof, felsefe ile uğraşan kişidir. Filozof, yeni (farklı) sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar ve yeni bilgi üreten kişidir. Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof, felsefede…
Felsefe Nedir?
Felsefe

Felsefe Nedir?

Felsefe; varlık, bilgi, gerçek, adalet, güzellik, doğruluk, akıl ve dil gibi konularla ilgili genel ve temel sorunlara ilişkin yapılan çalışmalardır. Felsefe düşünce sanatı olarak da bilinir.
Müzik Sanatçıları

Ender Doğan

Ender Doğan, Klasik Türk müziği sanatçısı ve neyzendir. 1970 yılında Malatya'da doğdu. Babası imam olduğu için dini müziğe yakınlık duydu. 1983 yılından beri İstanbul'da bulunmaktadır. Evli, üç kız çocuk babasıdır. Müziğe 1984’te Eyüp Musiki Derneği'nde…
Filozoflar

John Locke

John Locke'un Hayatı John Locke (29 Ağustos 1632 – 28 Ekim 1704) İngiliz klasik liberal filozof. 17. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. Düşünce özgürlüğünü, insan eylemlerini akla göre düzenlemek anlayışını en geniş ölçüde yayan ilk düşünür…
  • 1
  • 2