Etiket: "ekoloji"

  • 1
  • 2
Ekoloji

Habitat

Habitat, bir organizmanın yaşadığı ve geliştiği yer. Bu yer, fiziksel bir bölge, yeryüzünün özel bir parçası, hava, toprak ya da su olabilir. Habitat, bir okyanus ya da bir çayırlık kadar büyük olabileceği gibi, çürümüş bir ağaç da bir böceğin bağırsağı…
Ekoloji

Çevre Ekolojisi

Çevre ekolojisi, çağcıl sanayi ve teknolojinin etkisi karşısında fiziksel çevrenin bütünlüğünün korunması üzerinde durma. Agroeko sistemleri anlamaya yardımcı bir ekoloji alt dalıdır.
Ekoloji

Ototrof

Ototrof canlılar, inorganik bileşikleri kullanarak organik bileşikler dediğimiz karmaşık ve uzun molekül zincirlerini üretebilen canlılardır. Diğer bir anlatımla bu canlılar, yaşamsal etkinliklerini sürdürebilmek için gereksinme duydukları tüm organik…
Ekoloji

Popülasyon (biyoloji)

Popülasyon, her türlü canlı varlığın sayısal yoğunluk ve dağılımıdır. Sözcük dilimize Fransızcadan geçmiştir. Türkçe karşılığı nüfus olmasına rağmen biyoloji ve toplumbilim terimi olarak sıklıkla kullanılır. Bunun yanında biyolojideki anlamı ile…
Ekoloji

Doğal Çevre

Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ve içinde yaşadığımız doğal ortamdır. Canlı varlıkları etkileyen…
Ekoloji

Ekolojik Niş

Ekolojik Niş: Bir bireyin bulunduğu ortam içerisinde sahip olduğu veya yapmak zorunda olduğu bütün görev ve sorumluluklara denir. Genellikle HABİTAT'la karıştırılan bir terim olmasına karşın anlam bakımından tamamen farklı bir şey ifade eder. Örneğin;…
Ekoloji

Heterotrof

Heterotrof (Dışbeslenen) canlılar, kendi besinini kendi üretemeyen, yaşamak için ototroflardan ya da diğer heterotroflardan besin alması gereken canlılardır. İnsan, hayvan ve mantarların tümü ile birçok bakteri türü bu gruba girmektedir. Heterotrof…
Ekoloji

Geleneksel Ekolojik Bilgi

Geleneksel ekolojik bilgi: Yerel bazda edinilen ya da yerli halkların asırlar içinde edinip kuşaktan kuşağa geçirdiği her türlü bilgi ve inanç bütünlüğü sağlayan ekolojik yerel bilgi. Geleneksel ekolojik bilgi "TEK" İng. "Traditional…
Ekoloji

Epifit

Epifit: bazı bitkiler diğer bazı bitkileri sadece konak olarak kullanırlar ve onlara zarar vermeden konum ve destek sağlamak için üzerlerinde büyür ve gelişirler. Toprakta kök yapmazlar. Böyle hayatını devam ettiren bitkilere "epifit" adı…
Ekoloji

Besin Ağı

Besin ağı ya da besin döngüsü besin zincirlerinin doğal olarak bağlaşmasıdır ve genellikle ekolojik bir topluluk içinde neyin ne ile beslendiğini gösteren grafiksel bir gösterimdir. Çevrebilimciler tüm yaşam biçimleri kabaca trofik düzey adı verilen iki…
Ekoloji

Ada Devleşmesi

Ada devleşmesi, adalarda izole olmuş türlerin boylarının anakarada bulunan benzerlerine nazaran önemli derecede artması olan biyolojik bir fenomen. Ada devleşmesi, anakarada yaşayan hayvanların adaları kolonize etmesi durumunda küçük cüsseli türlerin…
Ekoloji

Ada Cüceleşmesi

Ada cüceleşmesi, bir adada yaşayan hayvan türlerinin vücut boyutlarının, insani müdahale olmaksızın jenerasyonlar boyunca belirgin ölçüde küçüldüğü biyolojik bir fenomendir. Ada cüceleşmesinin en önemli faktörlerinden birisi besin zinciridir. Ada…
  • 1
  • 2