Etiket: "atom"

Kimya

Çekirdek (kimya)

Çekirdek: Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, pozitif (+) yüklü bölge. Atom çekirdeği atomun merkezinde yer alan, proton ve nötronlardan oluşan küçük ve yoğun bir bölgedir. Atom çekirdeği…
Kimya

İndirgenme

İndirgenme: Bir maddenin elektron kazanmasına indirgenme denir. Elektron alan bir atom ya da iyonun değerliği küçülür. İndirgenme (veya redüksiyon, Latince: reductio = geri getirme), bir atomun elektronu almasını sağlayan kimyasal tepkimedir. Nötr…
Kimya

Madde (kimya)

Madde: Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç değişik halde bulunur. Örneğin, buz katı, su sıvı, su buharı ise gaz halindedir. Bütün maddelerin eylemsizlik özelliği vardır. Bütün maddelerin hacmi ve…
Kimya

Beta Parçacığı

Beta parçacığı: Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi ile açığa çıkan elektron. Beta parçacıkları, 40K gibi bazı radyoaktif atom çekirdeklerinden salınan yüksek hızlı ve enerjili elektron veya pozitronlardan oluşur.…
Albert Einstein
Bilim Adamları

Albert Einstein

Albert Einstein 1900'lerin başında yaşamış bir bilim adamıydı. Bilim tarihinin en önemli keşiflerini ve teorilerini buldu. Bazıları onu 20. yüzü ve adı genellikle mükemmel bilim adamının resmi veya tanımı olarak kullanılır.
Atom Fiziği

Atom Fiziği Nedir?

Atom Fiziği, maddelerin yapısını oluşturan atom ve atomlar arası ilişkileri, atomların ve moleküllerin yapılarını, dalga fonksiyonları, enerji düzeyleri, moleküler bağlar gibi atom fiziği kapsamındaki konuları irdeleyen bir fizik dalıdır.