Etiket: "arkeoloji"

  • 1
  • 2
Türkiye'den Müzeler

Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Tarihi Türkocağı binasının restore edilmesi sonucu 1980 yılında faaliyete geçen Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü; bünyesinde daimi sergilerin teşhir edildiği altı adet salonu, değişen sergilerin açıldığı üç adet galeri salonu, resim, heykel,…
Türkiye'den Müzeler

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atpazarı olarak isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi'nin dış duvarının güneydoğusundaki yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısında yer alır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han'dır.…
Müze Nedir?
Müze

Müze Nedir?

Müze sanat eserlerinin saklandığı ve insanların bunları görüp faydalanmaları için özel binalarda sergilendiği ve korunduğu yerlerdir.
Arkeoloji

Türkiye'de Arkeoloji

Türkiye'de arkeoloji, ülke sınırları içinde yapılan her türlü kazı ve restorasyon çalışmasını kapsar. Osmanlı döneminde büyük oranda yabancılar tarafından yapılan bu çalışmaları, gerçekleştiren ilk yerli isim Osman Hamdi Bey'dir. Kendisi ilk Türk…
Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Klasik Arkeoloji tıpkı Hristiyan Arkeolojisi gibi, Arkeoloji'nin alt bilim dallarından biridir. Bu disiplin daha çok Antik Yunanistan ve Antik Roma kültürü ve bu kültürlerin geriye bıraktıkları ile ilgilenir. Arkeoloji ve antik olana yönelik ilk ilgi…
Arkeoloji

Hristiyan Arkeolojisi

Hristiyan arkeolojisi, Hristiyan kültüründen arda kalan kültürel kalıntıları inceleyen bir arkeoloji alt dalıdır. Çoğu kez Bizans sanatı ve tarihi ile iç içe geçmekte ve birlikte incelenmektedirler. Yoğunlukla İsa'nın doğuşunu takip eden ilk 6 yüzyılı…
Arkeoloji

Arkeometri

Arkeometri, insanlığın kültür tarihini anlamada arkeologlara yardımcı olabilmek için antik eserlerin ve materyallerin pozitif bilim yöntemleriyle incelenmesidir. Arkeometri, geçmiş yaşamı anlamaya ve yeniden kurmaya çalışan arkeolojiye doğru bilgi…
Arkeoloji Nedir?
Arkeoloji

Arkeoloji Nedir?

Arkeoloji, arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılmış kültürleri, sosyoloji, coğrafya, tarih, etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen bilim dalıdır.
Arkeologlar

Tahsin Özgüç

Hayatı ve Çalışmaları Tahsin Özgüç (d. 1916, Kırcaali - ö. 28 Ekim 2005, Ankara), Türk arkeolog ve akademisyen. Tahsin Özgüç 1916 yılında Bulgaristan, Kırcaali'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde öğrenimine o kurumun…
Arkeologlar

Remzi Oğuz Arık

Remzi Oğuz Arık (15 Temmuz 1899 - 3 Nisan 1954), Türk arkeolog, yazar ve siyasetçi. Adana'nın Kozan ilçesinin Kabaktepe mahallesinde doğdu. İstanbul Mercan İdadisi, İzmit Sultanisi ve İstanbul Muallim Mektebi'nde okudu. Gönüllü olarak I. Dünya Savaşına…
Arkeologlar

Thomas Edward Lawrence

Hayatı Thomas Edward Lawrence (15 Ağustos 1888 - 19 Mayıs 1935) Britanyalı arkeolog, casus, asker, diplomat ve yazar. 1916 - 1918 yılları arasında Arap Ayaklanması ve Sina ve Filistin Cephesi gibi olaylarda Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine karşı…
  • 1
  • 2