Sanat | Sanat Kavramları

Kategori: "Sanat Kavramları"

Sanat Kavramları

Kitsch

Kitsch: Özellikle 20. yy içinde üretilmiş çeşitli nesnelerde rastlanan zevksiz, kökeni belirsiz ve estetik değer taşımayan bir tasarım anlayışını nitelemek için kullanılan bir terim. Türkçe’de yakın anlamlı olarak “rüküş” sözcüğüyle karşılanabilir.…
Resim

Resimde Perspektif

Doğadaki varlıklar, bize yakınsa gerçek ölçüleri ve renkleri ile görünür. Bizden uzaklaştıkça küçülüyor ve renkleri de soluyor hissini verir. İşte gözümüzün bu görüş hissini resimde çizgi ve renk olarak göstermek işine perspektif diyoruz. Perspektif,…
Resim

Perspektif

Perspektif nedir? Perspektif ne demek? Perspektif ilk defa ne zaman kullanılmaya başlanmıştır? Perspektif çeşitleri nelerdir? Perspektif esasına uygun bir çizim yapmak için nelere dikkat etmeli hepsi yazımızın devamında...
Sanat Kavramları

Ters perspektif

Rönesans’tan önce kullanılmakta olan bir perspektif olup bu yöntem bilimsel perspektifle çelişir. Resim sanatında kaçış noktasının, betilerin ardında ve ufuk çizgisi üzerinde değil, betilerle seyirci arasında yer aldığı perspektif türü. Böyle bir…
Sanat Kavramları

Triptik

Birbirine menteşeli üç ahşap levhadan oluşan Avupa resim sanatı ürünü. Genellikle, kilisede sunağın üzerinde yeralmış ve ikonografik sahnelerle bezenmiştir. Triptik, (Yunanca) yan yana ve birbiriyle ilişkili üç resmin oluşturduğu pano şeklindeki…
Sanat Kavramları

Uyum

Bütünü meydana getiren ilgili öğelerin/parçaların kendi aralarındaki iletişimi. W.Kandinsky’e göre : “Armoni, kompozisyondur.” Müzikten ödünç alınan bu terim, resim unsurlarının tatmin edici veya hoşa gidecek biçimde düzenlendiği duygusunu dile getirir.
Sanat Kavramları

Veduta

İtalyanca’da “görünüm” anlamına gelen sözcük, büyük ölçüde gerçeğe dayanılarak yapılan ayrıntılı kent resimleri, çizimleri ve oymabaskıları için kullanılır. Gerçeğe dayanmayan düşsel örnekler, “veduta ideata” ya da “capriccio” olarak anılır. İlk…
Sanat Kavramları

Yanılsama

Resim sanatına özgü bir terim olan yanılsama, resimsel yapıtta yeralan betilerin gerçek dünyadaki nesne ve gerçeklikler olarak tanınabilmesi anlamına gelir. Betiler gerçeklikle gönderme yapan sanatsal ögelerdir; onları gönderme yaptıkları gerçeklikler…
Sanat Kavramları

Trompe l'oeil

Bir düzlem üzerinde sanat içeriği olan resimsel bir etki amaçlamaksızın, gerçeklik izlenimi vermeye çalışan her tür çizim, boyama vs. Fransızcada göz aldanması ya da göz yanılması anlamına gelir. En basit trompe l’oeil örneği olarak, düz bir duvarda…
Sanat Kavramları

Zemin (sanat)

Resim sanatında genel olarak pano, tuval ya da benzeri bir zemin anlamında kullanılsa da teknik açıdan zeminin boyaya hazırlanmasıdır. Amaç, boya ile zemini ayırarak emiciliğini azaltmak ve boyaların parlaklığını sağlamaktır. Astar’la karıştırılmaması…
Sanat Kavramları

Ekslibris

Ekslibris, kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu grafik çalışmalardır. Kitabın kartviziti ya da tapusudur. İngilizce "Bookplate" olarak da bilinen…
Sanat Kavramları

Kompozisyon (görsel sanatlar)

Resimde kompozisyon nedir? Geçmişten günümüze kadar resim sanatında uygulanan kompozisyon kuralları nelerdir? Kompozisyon çeşitleri nelerdir? Kompozisyonda algılama, algılamanın önemi, ayrıntıyı fark etme, soyutlama, hayal gücünün geliştirilmesi ve…