Sanat | Resim | Resim Teknikleri

Kategori: "Resim Teknikleri"

  • 1
  • 2
Sanat Kavramları

Ekslibris

Ekslibris, kitapseverlerin kitaplarının iç kapağına yapıştırdıkları üzerinde adlarının ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu grafik çalışmalardır. Kitabın kartviziti ya da tapusudur. İngilizce "Bookplate" olarak da bilinen…
Sanat Kavramları

Kolaj

Kolaj (Fransızca: collage) Kolaj ya da kesyap, düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kâğıdı ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğidir. Resim alanından gelme bu terim, hazır ünitelerin…
Resim Teknikleri

Teknik resim

Teknik resim, bir şeyin nasıl çalıştığını veya üretildiğini anlamak üzere yapılan çizim. Yapılacak bir eşyanın biçimini, boyut ölçülerini, yapılış sırasını gösteren resimlerdir. Mühendisler arasındaki iletişimi en kolay ve en doğru şekilde sağlaması…
Resim Teknikleri

Tempera resim teknikleri

Boyar maddenin ( pigmentlerin ) tutkallı suyla genellikle yumurta akıyla karıştırılması ile elde edilen bir boya türü ile yapılan resim. İlk çağlardan bu yana mağara resimleri ve Enkaustik yöntemle ( mumla boya karıştırılarak yapılan resim ) yapılan…
Resim Teknikleri

Kara kalem resim teknikleri

Kara kalem çalışmasına başlarken öncelikle temiz bir beyaz kağıt ortaya koyun. 2B kalem kullanarak kağıdı eşit parçalara bölüp çizmek istediğiniz resmin taslağını çıkartın. Çizim yaparken yanlış yapmaktan korkmadan kendinizden emin bir şekilde çizmeniz…
Resim Teknikleri

Mumlu Boya Resim Teknikleri

Mumlu boyalar ile resim şu şekilde yapılır: Yağlı boyanın içine mum katarak ya da toz boyaları mumla ezerek yapılır. Pastel boya biçiminde olan bu boyalar daha parlak iz bırakırlar. Çalışma tekniği aynı Kuru boya resim teknikleri ve Pastel boya resim…
Resim Teknikleri

Mozaik resim teknikleri

Renkli taş, cam veya porselen parçalarını yan yana getirerek yapılan resimlere mozaik resim denir. Mozaik Resim çalışması iki şekilde yapılır; Kontrplak, duralit, kalın mukavva gibi sert ve düzgün yüzeylere resim çizilir. Sonra boyalı kısımları üste…
Resim Teknikleri

Kolaj resim teknikleri

Yapıştırma resim (Kolaj): Kolaj; yapıştırma anlamına gelen Fransızca bir kelimedir. Sanat terimi olarak; kağıt, kumaş gibi gereçlerin, resim yapma tekniğine uygun olarak bir yüzeye düzenli yapıştırılması anlamına gelir. (Bkz. Kolaj) Kolaj (Kağıt…
Resim Teknikleri

Yağlı boya resim teknikleri

Rönesans’tan günümüze kadar en çok uygulanan ve kabul görmüş resim tekniğidir. Yağlı boya tekniği yapım sırasında kısmen hata kabul eden bir tekniktir. İstenmeyen yerler sonradan düzeltilebilir.Yapılan resimler uzun ömürlüdür.Temizlik ve bakımı…
Resim Teknikleri

Pastel boya resim teknikleri

Pastelboya resim teknikleri: Pastelboya resim teknikleri, diğer tüm resim teknikleri kadar renkli ve canlı bir görünüm sağlar. Kuru bir teknik olduğu gibi pudramsı yüzeyi ışığın kurulmasını güçlendirir ve bu yüzden de hiçbir tekniğin ulaşamayacağı bir…
Resim Teknikleri

Sulu boya resim teknikleri

Suluboya resim teknikleri: Sulu boyalar, su ile karıştırıp çalışıldığı için bu ad verilmiştir. Bu boyalarla yapılan resimlerin kendine özgü tekniği vardır. Boyanın yapısının da etkilediği özellikler şunlardır; Sulu boya şeffaf olduğu için, boyanın…
  • 1
  • 2