Sanat | Müzik

Kategoriler: "Müzik"

Müzik

Etnomüzikoloji

Müziği kültürel bağlamında irdeleyen müzik bilimine etnomüzikoloji denir. İngilizcesi Ethnomusicology'dir. Kültürel müzikoloji dendiği gibi "Sosyolojik ve antropolojik yaklaşımla müzik" olarak da tanımlanmaktadır. Etnomüzikologlara göre…
Müzik

Perde (müzik)

Perde, bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesi. Perde, bir notanın frekans değeriyle ilişkilidir. Bu nedenle zaman zaman perde ve nota sözcükleri eşanlamlı olarak kullanılır. Perde sözcüğü aynı zamanda telli…
Müzik

Perde (çalgı)

Perde veya fret, telli çalgıların sap kısmını bölümlere ayıran, tellerle dik açı yapacak şekilde yerleştirilmiş, kabarık ve düz çizgiler. Batı enstrümanlarında genellikle sapa gömülü düz metal parçalar iken, bazı doğu çalgılarında sapa sarılı tellerden…
Klasik Müzik Nedir?
Klasik Müzik

Klasik Müzik Nedir?

Klasik batı müziği olarak da adlandırılır. Sebebi, Batı Avrupa kökenli olmasıdır. Halk müziklerinden net çizgilerle ayrılmıştır. Diğer müzik türlerine kıyasla çok sesli bir müzik türüdür. Beethoven, Bach, Vivaldi, Mozart gibi sanatçılar klasik müziğin…
Müzik

Dünya Müzik Günü

Dünya Müzik Günü, 21 Haziran'da kutlanan, "Fête de la Musique" şeklinde anılan bir gündür. Dünya müzik günü fikri, Fransız Müzik ve Dans yönetmeni Maurice Fleuret tarafından ortaya atılmış, Fransız Kültür Bakanı Jack Lang'in önerisiyle 1981…
Türk İslam Musikisi

Neyzen

Ney üfleyene nâyî (neyzen), neyzenler topluluğunun başına da sernâyî (serneyzen) denir. "Neyzen" kelimesi, kelime anlamı olarak, "ney icra eden kişi" anlamına gelir. Temel anlamda ney icrası anlamı taşısa da, tasavvuf açısından biraz…
Türk İslam Musikisi

Ney

Ney nedir? Türk-İslam musikisinin vazgeçilmez enstrümanı olan ney'in tasavvuftaki önemi ve kullanımı hakkında bilgiler. Tarih’te bazı ünlü neyzenler, ney yapımı ve eğitiminin püf noktaları yazımızın devamında... Ney Nedir? Türk-İslam musikisinin en…
Musiki
Türk İslam Musikisi

Musiki

Musiki: Kulağa hoş gelen sesler dizisidir. Musiki bir duygu, düşünce veya bir olayı anlatmak gayesiyle ölçülü ve ahenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde, ritimli veya ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirilme sanatıdır.
Türk Halk Müziği

Bozlak

Bozlak, Türk Halk edebiyatında bir uzun hava türüdür. Konusunu aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. İç Anadolu bölgelerinde söylenir. Avşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır. Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve…
Türk Halk Müziği

Barak Havaları

Barak havaları, Barak Türkmenlerine özgü bir uzun hava türüdür. Barak Türkmen köyleri Gaziantep'in Oğuzeli ilçesiyle Urfa'nın Akçakale ilçesi arasındadır. Bu ovaya Barak Ovası denir. Önceleri Karkamış olan beldenin adı "Barak Bucağı" olarak…
Türk Halk Müziği

Ağıt

Ağıt nedir? Doğal afetler, ölüm, hastalık gibi çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili sözler olan ağıtlar kimler tarafından niçin okunur? Ağıt hakkında bilgiler... Ağıt Nedir? Ağıt, genellikle bir ölümün…
Türk Halk Müziği

Cura

Cura nedir? Yörük halk çalgılarından biri olan cura nerenin çalgısı? Cura kaç telli olur? Cura hangi ağaçtan yapılır? Cura nasıl çalınır? Kısa sap bağlama kaç tel vardır? Büyüklüklerine göre değişik adlar alan curalar hakkında bilgiler... Cura Nedir?…