Kültür

Kategoriler: "Kültür"

Kültür

Kültürel Çalışmalar

Kültürel çalışmalar siyasal, kuramsal ve deneysel olarak kültür analiziyle bağlantılı bir alandır. Çatışmaları ve özellikleri tanımlayarak çağdaş kültürün siyasi dinamiklerine ve tarihi temellerine odaklanır. Kültürel çalışmalar alanındaki…
Kültür

İkonsal Dönemeç

İkonsal dönemeç (Iconic turn), "dilsel dönemeç" kavramına analog bir biçimde ortaya atılmış bir kavramdır. Çağımızda resim ve görüntülerin yükselerek artan öneminin altını çizmek için ortaya atılmıştır. Bir paradigma değişimi olduğu düşünülen…
Kültür

Etnoloji

Etnoloji, (budun bilimi) insanların etnik gruplara ayrılışını, bu grupların kökenini, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki bağıntıları ve bunların töre, dil ve kültür niteliklerini, genel kanunlar çıkarmak amacıyla inceleyip karşılaştıran,…
Kültür

Etnografya

Etnografya (budun betimi, kavmiyat), kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran, kültür bilimidir. İnsanın toplumsal varlığını niteliksel ve niceliksel olarak inceler. Bu incelemeleri alan çalışmasına göre gerçekleştirir.…
Tarihi ve Turistik Yerler

Damlataş Mağarası

Mağaraya, sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damlataş adı verilmiştir. Damlataş Mağarası, Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kıyısında bir mağaradır. Alanya şehir merkezine 3 km uzaklıkta bulunmaktadır. Damlataş Mağarası 1948…
Coğrafya

Kapadokya

Kapadokya, (Kappadokia) Güzel atlar diyarı anlamına gelir. 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan…
Sinagog ve Kiliseler

Neva Şalom Sinagogu

Adı “Barış Vahası” anlamına gelen Neva Şalom Sinagogu, Beyoğlu Kuledibi’nde Büyük Hendek Caddesi’nde inşa edilmiştir. Musevi cemaat lideri Marsel Franko; Birinci Karma Musevi ilkokulu’nun jimnastik salonunu sinagog olarak düzenletip, 26 Eylül 1938…
Sinagog ve Kiliseler

Saint Antonine Kilisesi

Saint Antonine Kilisesi, Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi üzerindedir. İnşaatı 23 Ağustos 1906 yılında, İstanbul doğumlu mimar Giulio Mongeri tarafından bina edilmiştir. İtalyan rahiplerin yönetiminde İstanbul'daki en büyük Katolik kilisesi ve en büyük…
Sinagog ve Kiliseler

Stephan Kilisesi

Stephan (Bulgar) Kilisesi, Fatih’te, Haliç kıyısında, Ayvansaray Caddesi ile Mürsel Paşa Caddesi arasında inşa edilen kilise; milliyetçilik akımının etkisiyle, Fener Ortodoks Patrikhanesi’nden bağımsız olarak kendi kiliselerini kurmak isteyen…
Sinagog ve Kiliseler

Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi

Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi, Beyoğlu, Tarlabaşı’nda Karakurum Sokağı’ndadır. Meryem Ana Kilisesi İstanbul’da Süryanilerce yaptırılan tek kilisedir. Süryani Kadim Kilisesi kaynaklarına göre 19 yy.da kilise arsasının Süryani Cemaatince satın…
Sinagog ve Kiliseler

Anglikan Kilisesi

Anglikan Kilisesi, Sri Lankalı Anglikan cemaati tarafından kullanılır. Anglikan Kilisesi; Beyoğlu’nda, Galip Dede Caddesi’ne uzanan Serdarı Ekrem Sokağı’nda bulunur. 1856 yılında Lord Stratford Canning tarafından temeli atılan kilise; Abdülmecid…
Saraylar ve Köşkler

Ihlamur Kasrı

Ihlamur Kasrı Beşiktaş ve Nişantaşı arasındaki vadide yer alan Ihlamur Mesiresi'ndeki kasırdır. Buraya Abdülmecit tarafından Nigoğos Balyan'a “Merasim Köşkü” ile “Maiyet Köşkü” olarak adlandırılan iki kasır yaptırılmıştır. Bunlardan Merasim Köşkü, asıl…