Sanat | Müzik | Klasik Türk Müziği

Kategori: "Klasik Türk Müziği"

  • 1
  • 2
Klasik Türk Müziği

Acemaşiran Makamı

Acemaşiran (Acem Aşîrân), Klasik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri. Ayrıca neyde, alttan 13. birimde, arkada bulunan deliğe verilen isim. Acem, Klasik Türk müziğinde mi notasına yakın bir perde. Acem sözcüğüne 15. yüzyıla ait en eski…
Klasik Türk Müziği

Bayati Makamı

Bayati, Klasik Türk müziğinde uşşak dörtlüsüne buselik beşlisi katılmasıyla yapılmış eski bir makam veya bayatlı ya da bayata ait olan. Kur'an da bir kıraat makamı. Bayat (günümüzdeki anlamı), "taze olmayan, güncelliğini, önemini, özelliğini…
Klasik Türk Müziği

Hüseyni Makamı

Hüseyni (Hüseynî), Klasik Türk müziğinde dügah perdesinde karar kılan bir makam ya da mi notası. Anadolu'ya has bir makamdır. Ayrıca halk müziğinde pek çok türkü bu makamdadır. Çıkıcı bir seyre sahiptir. Kararı: Dügah perdesi Güçlüsü: Hüseyni perdesi…
Klasik Türk Müziği

Hüzzam Makamı

Hüzzam, Klasik Türk müziğinde segah perdesinde karar eden bir makamdır. 16.yüzyılın dahi bestekarlarından Gazi Giray Han Hüzzam makamının ilk tarifini vermiştir. Hüzzam makamında elimizde bulunan ilk eser yine Gazi Giray Han'a ait bir peşrevdir. Neva'da…
Klasik Türk Müziği

Uşşak Makamı

Uşşak, Klasik Türk müziğinde ana makamlardan biridir. Şevki Bey'in bu makamda pek çok eseri mevcuttur. Çıkıcı bir seyre sahiptir. Yerinde Uşşak dörtlüsüne Neva'da Buselik beşlisi eklenmesiyle meydana gelmiştir. Dörtlü ve beşlinin ek yerindeki Neva…
Klasik Türk Müziği

Neva Makamı

Neva (Nevâ), Klasik Türk müziğinde bir makam adı ve Yegâh'tan bir oktav tiz olan İtalyan nota sisteminde 3. çizgide gösterilen re perdesidir. Nevâ makâmı basit makamlardan olup, durağı Dügâh perdesidir. Seyri inici çıkıcı olan makamın dizisi ise yerinde…
Klasik Türk Müziği

Nihavend Makamı

Farsça kökenli Nihâvend sözcüğü, Klasik Türk müziğinde birçok anlam ifade etmektedir: Nihâvend makamı, Klasik Türk müziğinde bir makam. Nihâvend durağı, rast perdesi. Nihâvend seyri - Bazen çıkıcı bazen inici gibi bir biçimde başlarsa da, hemen…
Klasik Türk Müziği

Hicaz Makamı

Hicâz, Klasik Türk müziğinde dügah perdesinde karar kılan bir makam ve perde. Hicaz perdesi Türk müziğinde do diyez notasını andıran perdedir. Bu perde makamın yapısındaki en karakteristik perde olduğu için, makama da adını vermiştir. Hicaz makamı en…
Klasik Türk Müziği

Rast Makamı

Rast, Klasik Türk müziğinde bir makam. Çıkıcı bir makamdır. Durağı SOL sesi, güçlüsü beşinci derecesindeki RE sesidir. Dizisi şu şekildedir: SOL-LA-Sİ (koma bemol)-DO-RE-Mİ-FA (bakiye diyez)-SOL Perdelerin Türk Müziğindeki isimleri şöyledir: Râst,…
Klasik Türk Müziği

Kürdilihicazkâr Makamı

Kürdilihicazkâr, Klasik Türk müziğinde rast perdesinde bir şed makam. Kürdî makamının Rast perdesine göçürülmüş şeddidir ve İnici bir makamdır. Karar perdesi Rast, güçlüsü Neva, yedeni ise Acemaşiran olup donanımına Si, Mi ve La için üç tane küçük…
Klasik Türk Müziği

Mahur Makamı

Mahur, Klasik Türk musikisinde bir makam. En sevilen makamlardan biridir. İran ve Hindistan'da Mahur isminde şehirler vardır. Mahur makamı ismini muhtemelen bu şehirlerden almıştır. Çeşitli kâr-ı nâtık güftelerinde de Mahur adının coğrafi isim olarak…
Klasik Türk Müziği

Bendir

Bendir, Klasik Türk Müziğinde kullanılan başlıca vurmalı ritim çalgılarından biridir. Zilsiz büyük def, nakkare ve kudümle birlikte kullanılır. Derisinin iç yüzüne boydan boya gerilen kiriş sayesinde aynı anda iki değişik tını çıkarabilir. Bendir,…
  • 1
  • 2