Sanat | Heykel

Kategori: "Heykel"

Heykel

Türk Heykel Sanatı

Türkler çok eskiçağlardan beri taş işçiliğinde başarılı yapıtlar ortaya koymuşlardır. En eski örneklerine Orta Asya sanatında rastlanır. Orhun Anıtları anıtsal heykeller olarak da düşünülebilir. İnsan figürünün simgesi olarak taştan yontulmuş balballar,…
Heykel

Türk Heykel Sanatı ve Atatürk

Cumhuriyet’in ilanından önce Atatürk, 22 Ocak 1923 yılında Bursa’da yapmış olduğu konuşmasında bu alandaki endişeleri giderici şu sözlere yer vermiştir; “... Dünyada uygarlığa ulaşmak, ilerlemek, gelişmek isteyen herhangi bir ulus ister istemez heykel…
Heykel

Dünyada Heykel Sanatı

Heykeller genellikle mekânın korunması kaplanması, mekânla ilişkili tamamlayıcı bir özelliğin sağlanması için yapılır. Heykeller kentlerin, meydanların, dinsel yapıların, anıtsal alanların, dini yerlerin, müzelerin, bahçelerin, parkların,…
Heykel

Roma Heykel Sanatı

Romalılar bu alanda yaratıcılık gösterememişlerdir. Yunanistan'dan heykeller getirtmişler ve bunları kopyalayarak çoğaltmışlardır. Buna karşılık portrecilikte başarı göstermişlerdir. Bu durum dini geleneklerle bağlantılıdır. Roma geleneklerine göre ölen…
Heykel

Yunan Heykel Sanatı

Yunan heykelinde, kişisel özellikler değil, ortak ideal tip önemlidir. İdeal yüzler, ideal ölçülere uygun insan vücutları Yunan heykelinin başlıca özelliğidir. Başlangıçta kil, taş, fildişi, kemik ve tunç gibi malzemelerden ilkel heykelcikler ortaya…
Heykel

Mısır Heykel Sanatı

Kültür alanında otuz yüzyıl boyunca süreklilik gösteren Mısır’da heykeltıraşlar ağaç, granit, bazalt, profir gibi dayanıklı malzemeler kullandılar. Tapınakların ve mezar anıtlarının iç ve dış cephelerini heykeller ve rölyeflerle süslemişlerdir. Mısır’da…
Heykel

Heykelcilikte Usul ve Teknikler

Heykelci hem çizici hem de uygulayıcıdır. Heykelcilerin bazıları sadece ellerine verilen şekilleri ya oyarlar veya dökerler. Heykelcilikte; oyma, biçimleme, inşa ve birleştirme, döküm, bitirme gibi teknikler vardır. Tarih boyunca heykel sanatında…
Heykel

Biblo

Canlı ile aynı büyüklükte olan heykeller, gerçekteki ölçülere uyarlar. Gerçekten çok ufak heykeller, biblo, statü adlarını alırlar. Çeşitli maddelerden yapılan küçük heykel, vazo vb. zarif, küçük süs eşyalarına verilen genel addır. Uyarı Bu madde bir…
Heykel

Kinetik Heykel

Kinetik heykel, devingen heykel olarak da bilinir, temel ögelerinden biri hareket eden (motor gücüyle oynayan bir parça vb. gibi) heykeldir. 20.yüzyılda hareket ögesini kullanan en önemli heykelciler Naum Gabo, Marcel Duchamp, Laszlo Moholy-Nagy ve…
Heykel

Rölyef

Rölyef (kabartma): Bir düzlem üzerine yarım kabartma şeklinde yapılmış heykellere rölyef denir. Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelere rölyef (kabartma) denir. Genellikle tarihi yapıların veya insan figürlerinin, modele uygun çalışmaların…
Heykel

Heykeltıraş

Heykel yapan sanatkarlara heykeltıraş adı verilir. Taş, beton, demir, sac, bronz, ağaç, polyester gibi maddeleri işleyerek anıtlar, abideler çeşitli şilt, plaket veya süs eşyaları yapan kişidir. Avrupa'da başlayan Rönesans hareketi ile heykelcilik ayrı…