Biyografi | Bilim Adamları | Filozoflar

Kategori: "Filozoflar"

Filozoflar

Aristoteles

Aristoteles (MÖ. 384–322) veya kısaca Aristo, Antik Yunanistan'da Klasik dönem aralığında yaşamını sürdürmüş olan Yunan filozof ve bilge. Platon ile düşünce tarihinin en önemli filozoflarından biri olan Aristo, mantık, fizik, biyoloji, zooloji,…
Filozoflar

Platon

Platon, İslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan İlkçağ Yunan filozofu. Felsefe dünyasına etkisi yüzyıllar süren düşünsel bir miras bırakan Platon, Atina’da M.Ö. 427 yılında doğdu. Ailesi, şehrin ileri gelen, soylu ve varlıklı ailelerinden biriydi.…
Filozoflar

Alexander Gottlieb Baumgarten

Alexander Gottlieb Baumgarten (d. 17 Temmuz 1714, Berlin, Prusya [Almanya]), 26 Mayıs 1762'de öldü, Frankfurt), estetik terimini icat eden ve bu disiplini ayrı bir felsefi sorgulama alanı olarak kuran Alman filozof ve eğitimci. Halle'de öğrenciyken…
Filozoflar

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 27 Ağustos 1770 yılında Almanya’nın Stuttgart şehrinde dünyaya gelmiş 19. yüzyıl felsefesinin önemli filozoflarından biridir. Babası, Württemberg devletinin maliye bakanlığında çalışan ikinci derecede bir memurdu.…
Filozoflar

Immanuel Kant

Immanuel Kant'ın Hayatı Immanuel Kant, 22 Nisan 1724 – 12 Şubat 1804 (Königsberg) tarihleri arasında yaşamış olan Alman filozofu. Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biri olmuş ve felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak…
Filozoflar

Arthur Schopenhauer

Hayatı Arthur Schopenhauer (d. 22 Şubat 1788, Danzig - 21 Eylül 1860, Frankfurt), Alman bir filozof, yazar ve eğitmendir. Schopenhauer, Alman felsefe dünyasındaki ilklerdendir ve dünyanın anlaşılmaz, akılsız prensipler üzerine kurulu nedenselliklerinin…
Filozoflar

John Locke

John Locke'un Hayatı John Locke (29 Ağustos 1632 – 28 Ekim 1704) İngiliz klasik liberal filozof. 17. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. Düşünce özgürlüğünü, insan eylemlerini akla göre düzenlemek anlayışını en geniş ölçüde yayan ilk düşünür…
Filozoflar

Pisagor

Pisagor'un Hayatı Pisagor ya da Pythagoras, MÖ 570 - MÖ 495 yılları arasında yaşamış olan İyonyalı filozof. Matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. En iyi bilinen önermesi, kendi adıyla anılan Pisagor önermesidir. "Sayıların…
Filozoflar

Thales

Miletli Thales (d. MÖ 624 – ö. MÖ 546), Sokrates öncesi dönemde yaşamış olan Anadolulu bir filozoftur. İlk filozoflardan olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır. Eski Yunan'ın Yedi Bilge'sinden ilkidir. Ticaretle uğraşmış ve bu…
Filozoflar

Elealı Zeno

Elealı Zenon veya Zeno, Parmenides'in izleyicisi olan Antik Yunan filozofu. Elea Okulu'nun en önemli filozofları arasında yer alır. Zeno, hocası Parmenides'in Bir'ci anlayışını ve yalnızca Varlık'ın değişmez gerçek olduğunu öne süren görüşünü…
Filozoflar

Leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz (Almanca Leibnitz)(1 Temmuz 1646 – 14 Kasım 1716) Alman matematikçi ve filozoftur. Matematik tarihi ve felsefe tarihinde önemli bir yer tutar. Leibniz Isaac Newton’dan bağımsız olarak Sonsuz Küçükler Hesabı’nı geliştirdi ve…