Sosyal Bilimler | Felsefe | Estetik

Kategori: "Estetik"

Estetik

Mimesis

Yunanca öykünme anlamına gelen Mimesis, bugün için sanatta gerçekliğin kendine özgü yansıtılması biçimine ilişkin çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Mimesis, doğa ve insan davranışının sanatta ve edebiyatta taklide dayanan temsilidir. Aristoteles…
Estetik

Estetik ve Güzellik

Türkçemizde “güzel”, “gözel“ sözcüğünün değişmesiyle oluşmuş bir kavramdır. Yani “göz” sözcüğünden gelmektedir. O hâlde, “güzel”in gözle ve görme ile ilgisinin olması gerekir. Sözlükte, “Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı.”…