Sanat | Edebiyat

Kategoriler: "Edebiyat"

Dil ve Anlatım

Disiplinlerarasılık

Disiplinlerarasılık, iki ya da daha fazla akademik disiplinin bir aktivite de birleştirilmesine denir. Örnek olarak araştırma projeleri verilebilir. Disiplin sınırlarının dışına çıkarak, bağdaştırıcı düşünerek, bir yenilik yaratma çabasını ortaya koyar.
Edebiyat

Filolog

Filolog nedir, ne iş yapar? Çeşitli ülkelerin edebiyat tarihini, edebi eserlerini, kültürünü, dilini, eserlerin yazıldığı dönemleri siyasal yaşantısını ve fikir akımlarını aktarabilen; o dilde şiir, tiyatro, roman, kısa öykü, ve eleştiri metinlerini…
Dil ve Anlatım

OK Boomer

Z kuşağının yani 2000 neslinin son zamanlarda yeni fikirlere kapalı olan, gençlerin ideallerine, yeni duyarlılıklara karşı çıkan yaşlıları eleştirmek için kullandığı gözde ifadesi “OK boomer”. Türkçe olarak "he dayı" , "peki moruk"…
Dil ve Anlatım

Kavram

Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımdır. Kavramlar, soyuttur ve gerçek dünyada yoktur. Benzer olan fikirleri, insanları, olayları vs gruplandırmak için kullanılan bir…
Dil ve Anlatım

Terim

Terim; bir sanat dalına, mesleğe veya bilim dalına has anlamı olan sözcük. Terimler genel konuşma ve yazı dili dışında kalan, uzmanlık isteyen özel uğraş alanlarına ait kavramları ifade etmeye yarayan, sınırlı anlamlara sahip sözcüklerdir.
Dil ve Anlatım

Kelepir

Kelepir: Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan ya da alınabilecek olan mal, madde, meta, şey.
Dil ve Anlatım

Girdap

Girdap; Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, anafor. Tehlikeli yer veya durum. Girdapların ne şekilde oluştuğu konusunda ilk araştırma ve…
Dil ve Anlatım

Türbülans

Türbülans veya çalkantı (Latince turbare - dönmek, şaşmak) bir sıvının ya da gazın hareket halindeki düzensizliğidir. Akışkan dinamiklerde, türbülans veya türbülanslı akışı, kaotik, stokastik özellik değişimleriyle tanımlanmış bir akış rejimidir.
Dil ve Anlatım

Astroloji

Astroloji, göksel cisimlerin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözde bilim. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos'…
Dil ve Anlatım

Firaset

Sözlükte “düşünerek anlamak ve bakmak” manâsına gelmektedir. Istılahta ise firaset, keşfetme, sezme ve ileri görüşlülük anlamındadır. Bir başka deyişle firaset; hadiselere ve eşyaya iman nuruyla bakmak, perde arkasındaki gerçekleri görüp hissedebilmek…
Dil ve Anlatım

Mum

Mum, parafin, donyağı ya da bunlara benzer, yavaş yanan bir maddenin, genellikle pamuktan yapılan bir fitilin üzerine döküldükten sonra katılaştırılması yöntemiyle hazırlanan, genellikle silindir biçimindeki ışık kaynağıdır.
Dil ve Anlatım

Bircan

BİRCAN: (Türkçe.) Erkek ya da kadın ismi. Tek, eşsiz.