Sanat | Edebiyat | Dil ve Anlatım

Kategori: "Dil ve Anlatım"

Dil ve Anlatım

İşkilli

işkilli (ön ad) işkilli (karşılaştırma daha işkilli, üstünlük en işkilli) İşkilli: İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis anlamlarına gelir.
Dil ve Anlatım

Vesveseli

vesveseli (ön ad) (karşılaştırma daha vesveseli, üstünlük envesveseli) Vesveseli: Kuruntulu
Dil ve Anlatım

Replika

replika (ad) replika (belirtme hâli replikayı, çoğulu replikalar) replika -sı Replika (sanat): Herhangi bir eserin, birebir ölçüleriyle veya daha küçük ölçülerle kopyalanmış olan sürümü, kopya anlamlarına gelir. Eş anlamlılar; kopya, taklit, çakma,…
Dil ve Anlatım

Tonguz

tonguz (ad) Tonguz (domuzgiller, hayvanlar): Domuz, hınzır. Domuz, Sus cinsinde bulunan hayvanlara verilen genel isimdir. Sus cinsi Suidae familyasına bağlıdır. Memeli bir hayvan türü olan domuzun kökeni Avrasya'dır. Hepçil olan domuzlar hem otobur hem…
Dil ve Anlatım

e-Devlet

e-Devlet Kapısı'nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet…
Dil ve Anlatım

Literatür

Literatür, herhangi bir bilim dalında yazılmış eserlerin tamamını ifade eder. Fransızcada edebiyat, yazın anlamlarına gelen "littérature" kelimesinden dilimize geçmiş bir sözcüktür ve belirli bir alanda basılmış kitap ve akademik yayınların…
Dil ve Anlatım

Acizane

Türkçe - Belirteç; [âcizane] nezaket belirten söz Acizane: Söz söyleyen kimsenin kendi yaptıklarını abartmamak için kullandığı "âcizlere yakışacak biçimde" anlamında bir nezaket sözü
Dil ve Anlatım

Naçizane

naçizane (belirteç) Naçizane: Çok küçük, çok önemsiz bir şey olarak anlamına gelir. Farsçadan dilimize geçen bu sözcük genellikle yanlış yazılır. "Nacizane" gibi hatalı yazımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı naçizane şeklinde olmalıdır.
Dil ve Anlatım

Feragat

ad; Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme. Feragat, kişinin bir durumdan ya da olgudan hür iradesi ile vazgeçmesine verilen isimdir. Genellikle "feragat ettim" şeklinde kullanılmakta olan feragat kelimesi emlak sektörünün önemli kelimeleri…
Dil ve Anlatım

Hipotez

Hipotez var olan bir probleme sunulan geçiçi çözümdür. Kısaca varsayım denir. Bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişki kurmak, olayları geçerli bir sebebe bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önerme durumudur. Hipotez, problemi çözmek için…
Dil ve Anlatım

Abajur

Ad; abajur (belirtme hâli abajuru, çoğulu abajurlar) Abajur: Genellikle dekorasyon için kullanılan, ışığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi,…
Dil ve Anlatım

Kongre

Ad; kongre (belirtme hâli kongreyi, çoğulu kongreler) Kongre: Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. Eş anlamlı sözcükler; kurultay konferans Kökeni; Fransızca "congrès"