Sanat | Edebiyat | Dil ve Anlatım

Kategori: "Dil ve Anlatım"

Dil ve Anlatım

Şark

Günümüzde çok kullanılmasa da doğu, ya da eski dilde şark, güneşin sabah doğduğu yön. Ayrıca Doğu sözcüğü Yakın ve Uzak Doğu bölgelerinin tamamına verilen isimdir. Türkiye'de ise genel anlamda Sivas ilinden ülkenin doğu sınırlarına kadar olan bölgeye…
Dil ve Anlatım

Velhasıl Kelam

Velhasıl kelam: Sonuç olarak, sözün özü. Hâsıl, elde edilen ürün anlamındadır. Elde edilen sonuç manasında kullanılır. Hasılat da bu köktendir, çoğul anlamlıdır. Kelam da sözler, kelimeler anlamına gelir. Kökeni: Velhasıl kelam, dilimize Arapça…
Dil ve Anlatım

Abit

Arapça kökenli bir sözcük olarak dilimize girmiştir. Özgün hali abid’dir. Türkçe’ye Arapça’dan giren sözcüklerde d harfi ses uyumu sonucu sertleşerek t’ye dönüşebiliyor. Bu şekilde birçok kelime vardır. Örneğin: Ahmed, Muhammed, Hamid… Abit: Kul…
Dil ve Anlatım

Gazete

Gazete, haber, bilgi, bulmaca ve reklam içeren, genellikle düşük maliyetli kâğıt kullanılarak basılan ve dağıtımı yapılan bir yayım olup, halka güncel olaylara ilişkin bilgi verme amacı gütmektedir . Genel olarak yayınlandığı gibi, özel bir konu…
Dil ve Anlatım

Tiraj

tiraj (ad) Tiraj: Gazete, dergi, kitap gibi şeylerin bir basılıştaki adedi. Tiraj yayıncılıkta, bir defada basılan kitap, dergi, gazete gibi basılı ürünlerin adedi. Baskı adedi hesaplanırken bir yandan talebi karşılaması diğer taraftan stoklarda aşırı…
Dil ve Anlatım

Çevirmen

Çevirmen bir metni veya sözlü iletişimi bir dilden başka bir dile çevirmeyi meslek edinen kişiye denir. yazılı çeviri yapan kişiye mütercim, sözlü çeviri yapan kişiye de tercüman adı verilir.
Dil ve Anlatım

Mütercim

mütercim (ad) mütercim (belirtme hâli mütercimi, çoğulu mütercimler) Mütercim: Yazılmış ve basılmış metinleri bir dilden bir veya birkaç dile çeviren kişi, tercüman, çevirmen Eş anlamlılar: çevirmen, tercüman, dilmaç, çevirici Köken: Arapça
Dil ve Anlatım

Sirayet

Sirayet: Yayılmak, bulaşmak, geçmek. Köken: Arapça sry kökünden gelen sirāyat "yayılma, (hastalık) bulaşma" sözcüğünden alıntıdır.
Dil ve Anlatım

Müsavi

müsavi (ön ad) müsavi (karşılaştırma daha müsavi, üstünlük enmüsavi) Müsavi: eşit, denk Köken: Osmanlı Türkçesi
Dil ve Anlatım

Alet

Alet, belirli bir işi yapmak için özel olarak üretilmiş, iş sürecinde kullanılan ancak yıkılmayan ve ya tüketilmeyen araç veya nesnedir. Genellikle el işi yapmakta kullanılırlar. Çekiç, orak, saban, tırpan vb. Bir sanatı uygulamakta kullanılan nesneler…
Dil ve Anlatım

Apokaliptik

apokaliptik (ön ad) apokaliptik (karşılaştırma daha apokaliptik, üstünlük en apokaliptik) Apokaliptik: Anlaşılmaz, kapalı, karanlık (söz veya yazı) Köken: Fransızca "apocalyptique"
Dil ve Anlatım

Berceste

Genel anlamda bir şiirdeki en güzel dize ya da beyit de denilebilir. TDK ya göre berceste kelimesinin anlamı, 'latif, öz, güzel ve kolayca hatırlanan ince anlamlı, yapısı güçlü dize veya beyit' şeklinde ifade edilir.