Sanat | Edebiyat | Dil ve Anlatım

Kategori: "Dil ve Anlatım"

Dil ve Anlatım

İnovasyon

İnovasyon veya Türkçe anlamı ile yenilik ya da yenilikçilik, Oslo Kılavuzu’ndaki şekliyle; yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş üründe, mallarda ya da hizmette veya süreçte, yeni bir pazarlama yönteminde, iş uygulamalarında, işyeri organizasyonlarında,…
Dil ve Anlatım

Formül

Aynı nitelikte olaylar için, değişik veriler kullanılarak sonuç almaya yarayan ve matematiksel bir eşitlik biçiminde genelleştirilmiş simgesel yazılış.
Dil ve Anlatım

Açınım

açınım (ad) açınım (belirtme hâli açınımı, çoğulu açınımlar) Açınım: Açınma işi, inkişaf Açınım (matematik): Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması, inkişaf. Geometrik bir cismin yüzeylerinin bir düzlem üzerine açılmış biçimi.
Dil ve Anlatım

Nobran

Nobran; davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan.
Dil ve Anlatım

Afili

Türkçe kelime kökenli olan afili sıfat olarak kullanılmaktadır. Afili; çalımlı, göz alıcı, gösterişli, dikkat çekici, fiyakalı anlamı taşımaktadır. İnsanlar, karşılarında ki kişinin bir hareketi, konuşması, sözcüğü veyahut kıyafeti hoşlarına gittiği…
Dil ve Anlatım

Mutedil

Mutedil; Arapça kökenli bir kelimedir. Düşünce, eylem vb.'de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli. Ilıman.
Dil ve Anlatım

Absolutizm

Absolutizm: Mutlakçılık. Herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır.
Dil ve Anlatım

Saki

Sâki içki servisi yapan kimseye denir. Eski edebiyatta içki ortamında şarap sunan, dağıtan kişi anlamında kullanılmıştır. Edebiyatta içki meclisi, şarap ve öteki içkilere bağlı olarak yaygın biçimde geçer. Sakinin tatlı dilli, 13-14 yaşlarında eşsiz bir…
Dil ve Anlatım

Teskin

Teskin; acı, öfke, heyecan vb. duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma Teskin etmek; Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırmak, dindirmek.
Dil ve Anlatım

Aktar

İçerisinde baharatlar, kokular ve de şifalı bitkiler adıyla anılan bitkilerin satıldığı dükkânlara ve bunların satıcılarına aktar denmektedir. Osmanlı zamanında Baharat Yolu ile Hindistan'dan ve diğer Doğu ülkelerinden gelen güzel koku ve baharatların…
Dil ve Anlatım

Payitaht

Pâytaht, hükümet merkezi; başkent başşehir, başkent devlet veya hükümet merkezi, başkent anlamlarına gelir.
Dil ve Anlatım

Proje

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde…