Sanat | Edebiyat | Dil ve Anlatım

Kategori: "Dil ve Anlatım"

Dil ve Anlatım

Postmodern Darbe

Postmodern darbe teriminin ülkemizde ve dünya ülkeleri arasında kullanımında belirgin bir ayrım bulunmaktadır. Bu terim, ülkemizde ordunun siyasi hükümete yapılacakları ve yapılmayacakları dikte ettirdiği, yani demokratik olmayan bir kurumun…
Dil ve Anlatım

Olağanüstü Hal (OHAL)

Olağanüstü hal (OHAL) olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim…
Dil ve Anlatım

Sıkıyönetim

Sıkıyönetim; savaş durumu, ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda, yurtta güvenliğin sağlanması, korunması için, ordunun yardımıyla sağlanan ve özgürlükleri geçici olarak kısıtlayan yönetim. Sıkıyönetim veya askerî adalet, askerî otoritenin, genellikle…
Dil ve Anlatım

Mürted

Müslüman olduğu halde dinden çıkan, İslamı reddeden kişiye mürted denir. Geri dönmek, geri istemek, eski haline dönmek anlamındaki "irtidad" mastarının ism-i faili. Istılahta ise, müslüman olduktan sonra, İslâm'dan dönüp başka bir dine giren…
Dil ve Anlatım

Trend

Trend kelimesi eğilim, akım, gidişat, anlamlarına gelmektedir. Moda sektörü başta olmak üzere sürekli olarak kendini yenileyen hemen hemen tüm sektörlerde kullanılan bir ifadedir. Trend günümüzde en popüler olan nesneleri belirtmek amacıyla kullanılır.
Dil ve Anlatım

Retro

Retro, bilinçli olarak yakın geçmişin akımlarını, modalarını türeten veya taklit eden tarz. Söz konusu şeyin en az on beş veya yirmi yıl eskiye ait olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin 1980'lerin veya 1990'ların giysileri retro sayılabilir.…
Dil ve Anlatım

Moda

Moda, özellikle giyim kuşam, ayak giyimi, aksesuar, makyaj, pirsing ya da mobilyada popüler stil ya da uygulama için kullanılan genel bir terim. Moda latince "modo" kelimesinden gelir "hemen şimdi" anlamı taşır. Moda, kelime…
Dil ve Anlatım

Fabl

Fabl kısa öykü yada masallara denir. Kişiler çoğunlukla hayvanlar, kimi zaman da bitkiler ve cansızlardır. Herhangi bir ahlâk dersi vermek amacıyla söylenmiş kısa öykü. Masal kapsamında da değerlendirilir. Çoğunun sonunda öyküden çıkarılması gereken…
Dil ve Anlatım

Anonim

Anonim, sıfat olarak adı sanı bilinmeyen anlamına gelir. Anonim ayrıca şu anlamlara da geliyor olabilir; anonim halk edebiyatı, anonim şirket gibi.
Dil ve Anlatım

Hiyeroglif

Hiyeroglif, antik döneme ait şema ve resimlerden oluşan bir yazı sistemidir. Birçok türü olan hiyerogliflerin en bilinen türü Mısır hiyeroglifleridir. Ayrıca Luvi hiyeroglifleri ve Urartu hiyeroglifleri de bu yazı sisteminin Mezopotamya'da kullanılan…
Dil ve Anlatım

Latince

Latince, Hint-Avrupa dil ailesine üye antik bir dildir. Eski Roma İmparatorluğunun resmî dili olan Latince, tarih boyunca bilim ve yönetim dili olarak kullanılmıştır. Avrupa'nın birçok dili ile akraba olan Latince Roman dillerinin atası kabul edilir.
Dil ve Anlatım

Şeb-i Arus

Şeb-i Arus, Türkçe: Düğün Gecesi, (Farsça şeb: gece, Arapça arus: düğün), Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak adlandırır.…