Sanat | Resim | Baskı Resim Teknikleri

Kategori: "Baskı Resim Teknikleri"

Baskı Resim Teknikleri

Fırça Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Fırçanın kağıt üzerinde bıraktığı kendi biçimine benzer şekillerden yararlanılarak yapılır. Bu teknikte kullanılan araç ve gereçler sulu boyada kullandıklarımızın aynıdır. iyi bir fırça baskısı yapabilmek için önce fırçayı kağıt üzerine basma…
Baskı Resim Teknikleri

Meyve, Sebze Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Patates, turp, havuç, elma baskısı: Bu baskı türünde patates, yer elması, havuç, turp, soğan gibi sebzeler kalıp olarak kullanılır. Teknikleri hemen hemen birbirine benzer. Bunlardan patates en çok kullanılan ve adı geçen bir sebzedir. Patates baskısı…
Baskı Resim Teknikleri

İplik Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Renklerin açıktan koyuya olan değerlerinden yararlanmak ve kağıt üzerinde renk düzenleri elde etmek için yapılan çalışmalardır. İplik baskısı için gerekli olan araç ve gereçler: 1- 75-100 cm. uzunluğunda kalınca bir iplik 2- Sulu boya ve fırçası 3-…
Baskı Resim Teknikleri

Yaprak Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Bitki yapraklarının kalıp olarak kullanılması ile yapılan bir baskı türüdür. Bir yaprağı incelediğimizde alt kısmının damarlı, üst kısmının da düz olduğunu görürüz. Damarlı olan yüzü sulu boya ile boyayıp resim kağıdı üzerine bastırırsak yaprağın şekli…
Baskı Resim Teknikleri

Şablon Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Karton ya da benzeri kalıplardan yararlanarak yapılan resimlere şablon baskısı denir. Beğenilen bir örgeyi (motifi), resmi, yazıyı çoğaltmak ya da fırça izi bırakmadan boyamak için bu baskı tekniği kullanılır. Baskı için gerekli araç ve gereçler: 1- İki…
Baskı Resim Teknikleri

Linolyum Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Bu baskı türünde kalıp olarak yer muşambası (Iinolyum) kullanılır. Kalıbın uzun ömürlü oluşu ve saklama kolaylığı bulunuşu nedeniyle diğer baskılardan daha uygundur. Linolyum baskı resimlerinde desen, kompozisyon ve siyah - beyaz etkisi gibi unsurlar…
Baskı Resim Teknikleri

Ağaç Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Ağaç Baskısı Nedir? Ksilografi ya da ağaç baskısı yahut ahşap baskı, ahşap levha kullanılarak, yüksek kazı tekniğiyle hazırlanan tahta kalıplarla gerçekleştirilmiş özgün bir baskı tekniği. Bu kazıresim türünde, resmi meydana getiren tüm çizgiler ahşap…
Baskı Resim Teknikleri

Taş Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Taş baskısına düz baskı da denir. Suyun ve yağın birbirini itmesinden ve baskı taşının basacak ve basmayacak kısımlarının hazırlanmasından ibarettir. Taş baskısında, yağı emen sert kireç taşları (lito taşı) kalıp olarak kullanılır. Lito taşı düzeltilip…
Baskı Resim Teknikleri

İpek Baskısı (Serigrafi) Nedir, Nasıl Yapılır?

İpek baskısı (Serigrafi): En yeni baskı tekniğidir. Şablon baskısına benzer. Serigrafide şablon olarak ince dokulu ipek bir bez kullanılır. Bir kasnak altına gerilmiş bulunan ipek bezin yüzeyinde, resimde basılmayacak kısımlar kapatıcı bir madde ile…
Baskı Resim Teknikleri

Gravür Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Gravür baskısı, çok eski bir baskı tekniğidir. Bu baskıya çukur baskı da denir. Kalıp olarak çinko, bakır gibi metal levhalar kullanılır. Gravür baskıda kalıp, iki şekilde hazırlanır : a) Aynı linolyum baskıda olduğu gibi, metal levhaya doğrudan doğruya…
Baskı Resim Teknikleri

Batik Nedir, Nasıl Yapılır?

Kumaş ya da bez üzerine bir tür resim yapma tekniğidir. Batik Tekniğinin Yapılışı: Bez üzerine istenilen motif çizilir. Boyanmayacak olan kısımlar sert kıllı fırça yardımı ile eritilmiş bal mumu kapatılır. İçinde bir miktar şapla birlikte eritilmiş…