Arşivler: "06 Jul 2021"

Biyografi

Çağrı Bey

ÇAĞRI BEY (ö. 451/1059). Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından. Selçuklu hânedanına adını veren el-Melikü’l-Gāzî Selçuk’un torunu olup yaklaşık 380’de (990) doğdu. Babası Mîkâil b. Selçuk’un gayri müslim Türkler’e karşı çıktığı bir gazâda şehid…
Biyografi

Ulubatlı Hasan

İstanbul surlarına ilk bayrağı diken mübarek şehid Ulubatlı Hasan kimdir? Ulubatlı Hasan hakkında bilgiler... 29 Mayıs 1453 günü Konstantiniyye önlerindeki İslâm ordusunda büyük bir hazırlık göze çarpıyordu. İslâm askerleri sabah namazından önce en…
Eğitim Bilimleri

Eğitim ile ilgili sözler

Öğretmen mum gibidir, kendini tüketerek başkasına ışık verir. Ruffini Öğrenmek pahalıdır ama; bilmemek cok daha pahalı. H.Clausen Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için bir faizdir. Mann Sana bir şeyi nasıl bilebileceğini öğreteyim mi?…
Eğitim Bilimleri

Eğitim Alanında Hizmet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

Türkiye’deki Eğitim ile ilgili hizmet veren vakıflar ; Anne Çocuk Eğitim Vakfı Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Eğitim Sen İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı Akçadağ-Elbistan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Asım Kocabıyık Kültür ve Eğitim Vakfı Alarko Eğitim ve…
Eğitim Bilimleri

Eğitimin Amacı

Eğitim, kazanılmış alışkanlıklarla faaliyet yönelişlerinin düzenlenmesidir. İnsan bilgiyi alır, yorumlar ve ona göre davranış geliştirir. İşte buna “eğitim” denir. İnsan iyi, güzel ve doğru davranışlar için eğitilebildiği gibi, kötü, çirkin ve yanlış…
Eğitim Bilimleri

Eğitimin Önemi

EĞİTİM VE EĞİTİMİN ÖNEMİ İnsan eğitimsiz yaşayamaz. Yaşamını sürdürmek için, insanın doğuştan getirdiği davranışlar (emme, solunun, tutunma gibi) sınırlıdır. İnsan davranışlarının çoğunluğunu başkalarının etkisiyle öğrendiğinden başkalarınca eğitiliyor…
Eğitim Bilimleri

Eğitimin Toplumsal Temelleri

İnsanın bireysel yanı ve özellikleri olduğu kadar toplumsal bir tarafı da vardır. Bu yazımızda, insanın bu iki yanı ile eğitimin arasındaki ilişkiyi ele almaya gayret edeceğiz. Yazımızın başlığı eğitim ve toplum arasındaki ilişkiyi içermesine rağmen,…