Arşivler: "04 Jul 2021"

Biyografi

Mihaloğlu Alaâddin Ali Paşa

Akınlarıyla İslam düşmanlarını perişan eden Akıncı Beyi Akıncılar İslam uğruna kelle koltukta mücadele eden yiğitlerdir. Onlar için açlık, yorgunluk yoktu. Ne kadar kalabalık olursa olsun düşman sürüleri engel teşkil etmezdi. At sırtında gece gündüz…
Biyografi

Hacı İlbey

Osmanlılar’ın Rumeli fetihlerinde büyük hizmeti geçen Türk kumandanı. Sırpsındığı Zaferi'ni kazandı. Asıl adı bilinmemekte, Hacı İlbey’in ise (bazı kaynaklarda Hacı İlbeyi) unvanı olduğu sanılmaktadır. Hakkındaki bilgiler XV ve XVI. yüzyıl kaynaklarına…
Biyografi

Şehzade Süleyman

Rumeli Fatihi, Mevlid şairi Süleyman Çelebi'nin dedesi ve Orhan Gazi'nin kayınbiraderi Şeyh Mahmud'un: "Keramet gösterip halka suya seccade salmışsın. Yakasın Rumeli'nin dest-i takva île almışsın." dediği, Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman…
Biyografi

Sultan Alaeddin Keykubad

Anadoluyu müreffeh ve mâmur hale getiren büyük idareci, Anadolu Selçuklu Devletini dünyanın en zengin, en ihtişaml devleti haline getiren Sultan Alaeddin Keykubad, Anadolu'yu baştan başa imar etmesi ve ilim müesseseleri ile donatmasıyla tanınan ve ismi…
Biyografi

Sultan 2. Kılıç Arslan

Anadolu Selçuklu Devletini ihtişamın zirvesine çıkaran idareci, Anadolu Selçuklu Devletini ihtişamın ziresine çıkaran ve Osmanlı Devletinden önce Anadolu'da kurulan ilk büyük İslâm Devletinin namım cihana yayan idareci Sultan II.Kılıç Arslan'ın…
Biyografi

Kutalmışoğlu Süleyman Şah

Anadolu Fâtihi, Selçuk Beyin oğlu Arslan Yabgu'nun torunu ve Selçuklu Beylerinden Melik Şihabeddin Kutalmış Beyin oğlu Gazi Süleyman Şah, Anadoluyu baştan başa fetheden ve bir Müslüman ülkesi haline getiren büyüğümüzdür. Alparslan'la birlikte Malazgirt…
Sultan Alparslan
Biyografi

Sultan Alparslan

Anadolunun kapısını müslümanlara açan büyük İslâm kahramanı, üzerinde yaşadığımız bu cennet vatanı bizlere armağan eden büyüklerimizden birisi de Sultan Alparslan'dır.
Biyografi

Sultan Tuğrul Bey

Selçuklu Devletinin kurucusu, devrinde dünyanın en kuvvetli ve en büyük devleti olan Selçuklu Devleti ve büyük devlet adamı Tuğrul Bey kimdir? Biri diğerini hatırlatan iki muhteşem isim hakkında bilgiler. Müslümanların kurduğu büyük devletlerden olan…
Biyografi

Kemankeş Mustafa Paşa

Bağdat ve Revan'ın fethinde büyük kahramanlık gösteren sadrazam Kemankeş Mustafa Paşa kimdir? Şimdiki Çarşıkapı otobüs durağının olduğu yerde büyük bir kahraman yatmaktaymış. "Yatmaktaymış" diyoruz, çünkü göründüğü gibi şimdi orada mezar yok.…