Arşivler: "03 Jul 2021"

Biyografi

Köprülü Mehmed Paşa

Zor devrede devleti maharetle idare eden değerli devlet adamı Köprülü Mehmed Paşa kimdir? Köprülü Mehmed Paşa, zor bir devrede devleti maharetle idare etmiş, karmaşıklığa son vererek, devlete yeniden eski itibarını kazandırmış büyük bir devlet adamıdır.…
Hattatlar

Hattat Mehmed Esad Yesari

Hat san'atının önde gelen temsilcilerinden Hattat Mehmed Esad Yesari efendi kimdir? San'atlar arasında mümtaz bir yere sahip olan Hat san'atı, Osmanlı hattatlarının elinde kemâlin zirvesine çıkmıştır. Osmanlı Devleti bünyesinde yetişen sayısız hattatlar…