Arşivler: "05 May 2021"

  • 1
  • 2
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Aktif Galaksi

Büyük bir teleleskopla gökyüzüne baktığımızda “normal galaksiler” ile “aktif” olanlarını ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Fakat bu galaksilerin tayfını(spektrumunu) aldığımızda birbirlerinden açık bir şekilde ayrılırlar. Normal galaksiler, içindeki…
Anlam Ayrımı

Mücerred

Bu anlam ayrımı sayfası "Mücerred" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Mücerred şu anlamlara gelebilir: Mücerred: Cisim hâlinde bulunmayan (fr. abstre, uyd. soyut). Mücerred: Yalnız, tek,…
Evren

Evrenin Merkezi

Evrenin merkezi yoktur. Evrenin merkezi yoktur, çünkü evrenin kenarı yoktur. Sınırlı bir evrende uzay kavislidir; öyle ki, düz bir çizgi boyunca milyarlarca ışıkyılı ilerleyebilseydiniz sonunda başladığınız noktaya geri dönecektiniz. Evrenimizin sonsuz…
Anlam Ayrımı

Neden

Bu anlam ayrımı sayfası "Neden" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Neden şu anlamlara gelebilir: Neden (zarf): Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin. Neden…
Kategorisiz

Rubik Küpü

Rubik küpü, görünürde yalnızca dahilerin çözebildiği çok renkli bir oyun küpüdür. Rubik’s üreticilerinin belirttiğine göre, bu küp Macar tasarımcı Erno Rubik tarafından bulunmuştur. İlk prototip 1974’te üretilmiştir ve bu prototip tahtadan yapılmıştır.…
Tarihi ve Turistik Yerler

Damlataş Mağarası

Mağaraya, sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damlataş adı verilmiştir. Damlataş Mağarası, Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kıyısında bir mağaradır. Alanya şehir merkezine 3 km uzaklıkta bulunmaktadır. Damlataş Mağarası 1948…
Anlam Ayrımı

Test

Bu anlam ayrımı sayfası "Test" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Test şu anlamlara gelebilir: Test: Birden fazla insanın davranışlarını karşılaştırmak amacı ile uygulanan sistematik ölçme…
Resim

Şikirsiz

Şikirsiz, suratsız, yüzsüz, yüzünde meymenet bulunmayan kişi, anlamında kullanılan kelime.
Dil ve Anlatım

Kavram

Kavram, nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarımdır. Kavramlar, soyuttur ve gerçek dünyada yoktur. Benzer olan fikirleri, insanları, olayları vs gruplandırmak için kullanılan bir…
Dil ve Anlatım

Terim

Terim; bir sanat dalına, mesleğe veya bilim dalına has anlamı olan sözcük. Terimler genel konuşma ve yazı dili dışında kalan, uzmanlık isteyen özel uğraş alanlarına ait kavramları ifade etmeye yarayan, sınırlı anlamlara sahip sözcüklerdir.
Dil ve Anlatım

Kelepir

Kelepir: Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan ya da alınabilecek olan mal, madde, meta, şey.
Anlam Ayrımı

Cendere

Bu anlam ayrımı sayfası "Cendere" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Cendere şu anlamlara gelebilir: Cendere; Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan düzenek. Cendere: Mecaz anlamda…
Dil ve Anlatım

Girdap

Girdap; Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, anafor. Tehlikeli yer veya durum. Girdapların ne şekilde oluştuğu konusunda ilk araştırma ve…
Dil ve Anlatım

Türbülans

Türbülans veya çalkantı (Latince turbare - dönmek, şaşmak) bir sıvının ya da gazın hareket halindeki düzensizliğidir. Akışkan dinamiklerde, türbülans veya türbülanslı akışı, kaotik, stokastik özellik değişimleriyle tanımlanmış bir akış rejimidir.
Tarih

Refah Faciası

Refah Faciası, 23 Haziran 1941 tarihinde gerçekleşti. Birleşik Krallık'a sipariş edilmiş olan denizaltıları ve uçak filosunu teslim almakla görevli olan personeli taşıyan "Refah" şilebinin batırılması olayıdır. İkinci cihan harbinin civcivli…
Dil ve Anlatım

Astroloji

Astroloji, göksel cisimlerin ve astronomik fenomenlerin, insan karakteri ve kaderi üzerine etkilerinin olduğu önermesini konu alan, bilimsel gerçekliğe sahip olmayan sözde bilim. Yunanca yıldız anlamına gelen 'astro' ve bilgi anlamına gelen 'logos'…
Anlam Ayrımı

Karnaval

Bu anlam ayrımı sayfası "Karnaval" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Karnaval şu anlamlara gelebilir: Karnaval: Hristiyanların belli dönemlerde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek…
Anlam Ayrımı

Atabey

Bu anlam ayrımı sayfası "Atabey" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Atabey şu anlamlara gelebilir: Atabey: Selçuklu Devleti’nde şehzadelerin terbiyesi ile vazifeli şahıs, lala. Atabey:…
Anlam Ayrımı

Düttürü

Bu anlam ayrımı sayfası "Düttürü" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Düttürü şu anlamlara gelebilir: Düttürü: Garip kıyafetli, kılıksız, kılığı ciddi olmayan, tuhaf ve hafif giyimli, açık…
Dil ve Anlatım

Firaset

Sözlükte “düşünerek anlamak ve bakmak” manâsına gelmektedir. Istılahta ise firaset, keşfetme, sezme ve ileri görüşlülük anlamındadır. Bir başka deyişle firaset; hadiselere ve eşyaya iman nuruyla bakmak, perde arkasındaki gerçekleri görüp hissedebilmek…
Kategorisiz

Sabun

Sabun 1945'li yıllara kadar kazan kaynatma yöntemi ile yapılırdı. Ülkemizin bazı kesimlerinde hala uygulanmakta olan bu yöntemde yağlar bir tuz yatağının üzerinde kaynatılır ve suda çözülmüş sodyum ya da potasyum hidroksit eklenerek sabunlaşma…
Anlam Ayrımı

Suret

Bu anlam ayrımı sayfası "Suret" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Suret şu anlamlara gelebilir: Suret: Görünüş, biçim. Suret: Yüz, çehre. Suret: Resim, fotoğraf. Suret: Yazı ya da resim…
Anlam Ayrımı

Sima

Bu anlam ayrımı sayfası "Sima" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Sima şu anlamlara gelebilir: Sima: Yüz hatlarının toplu görünüşü; yüz, çehre, beniz. Sima: Kişi, şahsiyet, tip.
Hukuk

Şahsiyet-i Hükmiye

Şahsiyet-i Hükmiye (hukuk): Hükmî şahsiyet, tüzel kişilik. Günümüzde şahıs (kişi) kavramı; gerçek ve tüzel kişi şeklinde olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dolayısıyla “hak süjesi olma” yönünden kişilik kavramı sadece özel kişiler (fert) ile sınırlı…
Anlam Ayrımı

Şahsiyet

Bu anlam ayrımı sayfası "Şahsiyet" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Şahsiyet şu anlamlara gelebilir: Şahsiyet: Değerli, kabul gören kimse. Şahsiyet: Bir ferdin kendine has görünüş, duyuş,…
Anlam Ayrımı

Makbul

Bu anlam ayrımı sayfası "Makbul" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Makbul şu anlamlara gelebilir: Makbul: Kabul gören, alınan, reddedilmeyen, beğenilen, hoşa giden. Makbul: Muteber, itibar…
Anlam Ayrımı

Mergub

Bu anlam ayrımı sayfası "Mergub" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Mergub şu anlamlara gelebilir: Mergub: Rağbet gören, talep edilen, istenen, aranılan. Mergub: Beğenilen. Mergub: Makbul.
Dil ve Anlatım

Mum

Mum, parafin, donyağı ya da bunlara benzer, yavaş yanan bir maddenin, genellikle pamuktan yapılan bir fitilin üzerine döküldükten sonra katılaştırılması yöntemiyle hazırlanan, genellikle silindir biçimindeki ışık kaynağıdır.
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Bulut

Bulutlar yeryüzündeki suların buharlaşıp gökyüzüne doğru yükselmesi ve bir yerden sonra havanın soğuk olması onların küçük su kristallerine dönüşme neden olur. Soğuyan hava ile birlikte buharlar gökyüzünde bulutları oluşturmaktadır. Isınan yeryüzünden…
Anlam Ayrımı

Yağmur

Bu anlam ayrımı sayfası "Yağmur" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Yağmur şu anlamlara gelebilir: Yağmur (hava): Gökyüzünde yükseklere çıkıldıkça hava soğuduğundan havadaki su buharı…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Yıldırım

Gökyüzünde yılda 3 milyar şimşek veya yıldırım oluşmaktadır. Bir diğer deyişle yılın herhangi bir zamanında dünyanın üstünde 2000 yıldırım bulutu vardır ve dünyamıza her saniyede 100 yıldırım düşmektedir. Güçlü bir fırtına, Hiroşima'ya atılan atom…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Gök Gürültüsü

Şimşek çaktığı zaman, çevresindeki hava bir anda 30.000°C'ye kadar ısınır. Çok hızlı ısınan bu hava, aniden genleşir ve normal atmosfer basıncının 100 katı bir hızla yayılır. Bu hızlı ısınma ve yayılma büyük bir gürültü yaratır. İşte bu genleşme ve…
Sağlık

Saç Uzaması

Vücudumuzdaki kılların çok önemli görevleri vardır. Saçlarımız başımızı yazın güneşten, kışın soğuktan korurlar. Kaşlarımız terimizin, kirpiklerimiz küçük parçaların gözümüze girmelerine engel olurlar. Burun ve kulaklarımızdaki kıllar tozların girmesini…
Anlam Ayrımı

Avatar

Bu anlam ayrımı sayfası "Avatar" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Avatar şu anlamlara gelebilir: Avatar: Grafik arayüzüne sahip gelişmiş sohbet odalarında, önceden hazırlanmış yada…
Teknoloji

Zeplin

Balona benzeyen, motorlu hava taşıtı. Zeplinlerin, yassı oval biçiminde metalden yapılmış balon bölümüne, hidrojen ya da helyum gazı doldurulur. Bu zeplinin havada asılı kalmasını sağlar. Zepline bağlı olan motor ya da motorlar da zeplinin hareket…
Eğitim Bilimleri

Zeka Katsayısı (IQ)

Zeka katsayısı, zeka bölümü veya İngilizce intelligence quotient 'den IQ, zekayı ölçme amaçlı birkaç farklı standartlaştırılmış testlerden çıkarılan değerdir. IQ deyimi Almanca Intelligenz-Quotinent olarak Alman psikolog William Stern tarafından 1912…
Anlam Ayrımı

Bağlam

Bu anlam ayrımı sayfası "Bağlam" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Bağlam şu anlamlara gelebilir: Bağlam (Türkçe): Erkek veya kadın adı olarak kullanılır. Bağlam: Cinsleri ayrı ya da…
Anlam Ayrımı

Beşir

Bu anlam ayrımı sayfası "Beşir" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Beşir şu anlamlara gelebilir: Beşir: (Arapça.) Erkek ismi. Beşir: Müjde getiren müjdeci. Beşir: Güleryüzlü güleç adam.…
Anlam Ayrımı

Bezmi Alem

Bu anlam ayrımı sayfası "Bezm-i Alem" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Bezm-i Alem şu anlamlara gelebilir: Bezm-i Alem: Dünya meclisi, sohbet toplantısı. Bezm-i Alem: (Arapça.) Kadın…
Anlam Ayrımı

Birgivi

Bu anlam ayrımı sayfası "Birgivi" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Birgivi şu anlamlara gelebilir: Birgivi: Büyük din ve dil alimi (d. 1522) İmam Birgivi lakabıyla şöhret olmuş,…
Anlam Ayrımı

Buğra

Bu anlam ayrımı sayfası "Buğra" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Buğra şu anlamlara gelebilir: Buğra: (Farsça) Erkek ismi. Buğra: Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Buğra: Turna kuşu,…
Anlam Ayrımı

Bürde

Bu anlam ayrımı sayfası "Bürde" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Bürde şu anlamlara gelebilir: Bürde: (Arapça) Kadın ismi. Bürde: Hırka, Arapların gece üzerlerine örttükleri, gündüz…
Dil ve Anlatım

Bircan

BİRCAN: (Türkçe.) Erkek ya da kadın ismi. Tek, eşsiz.
Anlam Ayrımı

Sansasyonel

Bu anlam ayrımı sayfası "Sansasyon" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Sansasyon şu anlamlara gelebilir: Sansasyon, bir olay hakkında bir kişinin olayı şaşırtıcı, ilgi uyandırıcı, ilginç,…
Coğrafya

Peribacası

Vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla "Peribacası" adı verilen ilginç oluşumlar ortaya çıkmıştır. Sel sularının dik yamaçlarda kendine yol bulması, sert kayaların çatlamasına ve kopmasına…
Coğrafya

Kapadokya

Kapadokya, (Kappadokia) Güzel atlar diyarı anlamına gelir. 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ’ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan…
Kategorisiz

Kağıt

Ts’ai Lun günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce Çin’de yaşayan bir memurdu ve MS 105 yılında bugünkü kullanılan hali ile kağıdı icat etti. Dutağacı kabuğu, kenevir ve kumaş paçavralarını suyla karıştırarak ezdi, lapa haline getirdi, presleyerek suyunu…
Evren

Gezegenimsi Bulutsu

Gezegenimsi bulutsu (nebula): Kırmızı bir dev yıldızın dış katmanlarını uzaya püskürtmesi sonucu oluşan, merkezdeki sıcak ve sıkı yıldız tarafından aydınlatılan gaz kabuk. Gezegenimsi bulutsu, başlangıç kütlesi sekiz Güneş kütlesinden az olan bir…
Anlam Ayrımı

Darbe

Bu anlam ayrımı sayfası "Darbe" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Darbe şu anlamlara gelebilir: darbe (ad) Darbe: Vuruş, çarpış. Darbe: Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya…
Dil ve Anlatım

Askeri Darbe

Ordunun ve ya ordu içinden çıkan bir kısım asker tarafından, silah zoruyla seçilmiş hükümetin devrilmesidir. Askeri darbe, bir ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoru ile ülke yönetimine el koymasıdır. Hükümetlerin, ekonomik ve sosyal…
Dil ve Anlatım

Postmodern Darbe

Postmodern darbe teriminin ülkemizde ve dünya ülkeleri arasında kullanımında belirgin bir ayrım bulunmaktadır. Bu terim, ülkemizde ordunun siyasi hükümete yapılacakları ve yapılmayacakları dikte ettirdiği, yani demokratik olmayan bir kurumun…
Anlam Ayrımı

İhtilal

Bu anlam ayrımı sayfası "İhtilal" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. İhtilal şu anlamlara gelebilir: İhtilal: Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini…
Dil ve Anlatım

Olağanüstü Hal (OHAL)

Olağanüstü hal (OHAL) olağanüstü yönetim usullerinin uygulanmasını gerektiren doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ağır ekonomik bunalım, kamu düzenini ciddi biçimde bozan yaygın şiddet olayları gibi durumlar. Olağanüstü hâl rejimi yönetim…
Dil ve Anlatım

Sıkıyönetim

Sıkıyönetim; savaş durumu, ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda, yurtta güvenliğin sağlanması, korunması için, ordunun yardımıyla sağlanan ve özgürlükleri geçici olarak kısıtlayan yönetim. Sıkıyönetim veya askerî adalet, askerî otoritenin, genellikle…
Dil ve Anlatım

Mürted

Müslüman olduğu halde dinden çıkan, İslamı reddeden kişiye mürted denir. Geri dönmek, geri istemek, eski haline dönmek anlamındaki "irtidad" mastarının ism-i faili. Istılahta ise, müslüman olduktan sonra, İslâm'dan dönüp başka bir dine giren…
Dil ve Anlatım

Trend

Trend kelimesi eğilim, akım, gidişat, anlamlarına gelmektedir. Moda sektörü başta olmak üzere sürekli olarak kendini yenileyen hemen hemen tüm sektörlerde kullanılan bir ifadedir. Trend günümüzde en popüler olan nesneleri belirtmek amacıyla kullanılır.
Dil ve Anlatım

Retro

Retro, bilinçli olarak yakın geçmişin akımlarını, modalarını türeten veya taklit eden tarz. Söz konusu şeyin en az on beş veya yirmi yıl eskiye ait olduğu anlamına gelmektedir. Örneğin 1980'lerin veya 1990'ların giysileri retro sayılabilir.…
Dil ve Anlatım

Moda

Moda, özellikle giyim kuşam, ayak giyimi, aksesuar, makyaj, pirsing ya da mobilyada popüler stil ya da uygulama için kullanılan genel bir terim. Moda latince "modo" kelimesinden gelir "hemen şimdi" anlamı taşır. Moda, kelime…
Dil ve Anlatım

Fabl

Fabl kısa öykü yada masallara denir. Kişiler çoğunlukla hayvanlar, kimi zaman da bitkiler ve cansızlardır. Herhangi bir ahlâk dersi vermek amacıyla söylenmiş kısa öykü. Masal kapsamında da değerlendirilir. Çoğunun sonunda öyküden çıkarılması gereken…
Dil ve Anlatım

Anonim

Anonim, sıfat olarak adı sanı bilinmeyen anlamına gelir. Anonim ayrıca şu anlamlara da geliyor olabilir; anonim halk edebiyatı, anonim şirket gibi.
Dil ve Anlatım

Hiyeroglif

Hiyeroglif, antik döneme ait şema ve resimlerden oluşan bir yazı sistemidir. Birçok türü olan hiyerogliflerin en bilinen türü Mısır hiyeroglifleridir. Ayrıca Luvi hiyeroglifleri ve Urartu hiyeroglifleri de bu yazı sisteminin Mezopotamya'da kullanılan…
Anlam Ayrımı

Pastoral

Bu anlam ayrımı sayfası "Pastoral" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Pastoral şu anlamlara gelebilir: Pastoral (edebiyat): Latince pastor (çoban) sözcüğünden gelir. Pastoral, 'köy veya…
Dil ve Anlatım

Latince

Latince, Hint-Avrupa dil ailesine üye antik bir dildir. Eski Roma İmparatorluğunun resmî dili olan Latince, tarih boyunca bilim ve yönetim dili olarak kullanılmıştır. Avrupa'nın birçok dili ile akraba olan Latince Roman dillerinin atası kabul edilir.
Dil ve Anlatım

Şeb-i Arus

Şeb-i Arus, Türkçe: Düğün Gecesi, (Farsça şeb: gece, Arapça arus: düğün), Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Mevlana Celaleddin Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü Düğün Gecesi olarak adlandırır.…
Dil ve Anlatım

İnovasyon

İnovasyon veya Türkçe anlamı ile yenilik ya da yenilikçilik, Oslo Kılavuzu’ndaki şekliyle; yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş üründe, mallarda ya da hizmette veya süreçte, yeni bir pazarlama yönteminde, iş uygulamalarında, işyeri organizasyonlarında,…
Dil ve Anlatım

Formül

Aynı nitelikte olaylar için, değişik veriler kullanılarak sonuç almaya yarayan ve matematiksel bir eşitlik biçiminde genelleştirilmiş simgesel yazılış.
Anlam Ayrımı

Abluka

Bu anlam ayrımı sayfası "Abluka" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Abluka şu anlamlara gelebilir: Abluka: Bir şehri denizden kuşatarak etrafla her türlü ilgisini kesme, deniz muhasarası,…
Dil ve Anlatım

Açınım

açınım (ad) açınım (belirtme hâli açınımı, çoğulu açınımlar) Açınım: Açınma işi, inkişaf Açınım (matematik): Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması, inkişaf. Geometrik bir cismin yüzeylerinin bir düzlem üzerine açılmış biçimi.
Sosyoloji

Bağnaz

Bir fikir ve inanışa aşırı gayretkeşlikle körükörüne bağlanan kimseye denir. Bağnaz, olaylara dar bir çerçeveden bakarak, birine taraftarlık edip kendi fikir ve dinini çok üstün tutup başka fikir ve dinden olanlara karşı düşman olandır. İlkel zihniyetin…
Anlam Ayrımı

Baht

Bu anlam ayrımı sayfası "Baht" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Baht şu anlamlara gelebilir: Baht (inanç): Gelecek olayları kaçınılmaz bir şekilde tayin eden ilahi iradenin insan için…
Dil ve Anlatım

Nobran

Nobran; davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan.
Dil ve Anlatım

Afili

Türkçe kelime kökenli olan afili sıfat olarak kullanılmaktadır. Afili; çalımlı, göz alıcı, gösterişli, dikkat çekici, fiyakalı anlamı taşımaktadır. İnsanlar, karşılarında ki kişinin bir hareketi, konuşması, sözcüğü veyahut kıyafeti hoşlarına gittiği…
Dil ve Anlatım

Mutedil

Mutedil; Arapça kökenli bir kelimedir. Düşünce, eylem vb.'de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli. Ilıman.
Ekonomi

Acente

Acentalık sözleşmesi çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri mahalde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden gerçek kişi veya ticaret şirketleridir.…
Eğitim Bilimleri

Nesne Ambarı

Nesne ambarı: Eğitim alanlarında kendi öğretim alanını oluşturma giderek artan bir ihtiyaç ve ya eğilim olarak görünmektedir. Bu nedenledir ki, öğretim ve ya öğrenim kaynaklarının ve nesnelerinin bir arada tutulduğu nesne havuzlarının oluşumu ve öğretim…
Dil ve Anlatım

Absolutizm

Absolutizm: Mutlakçılık. Herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine inanmak, eseri ya da ilkeyi bu değişmeze göre incelemek. 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır.
Dil ve Anlatım

Saki

Sâki içki servisi yapan kimseye denir. Eski edebiyatta içki ortamında şarap sunan, dağıtan kişi anlamında kullanılmıştır. Edebiyatta içki meclisi, şarap ve öteki içkilere bağlı olarak yaygın biçimde geçer. Sakinin tatlı dilli, 13-14 yaşlarında eşsiz bir…
Hukuk

Kayyum

Kayyum nedir? Kayyum Arapça kökenli bir kelimedir. Belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimseye kayyum denmektedir. Şirketlerin yönetimi, sahiplerinden devralınır, yerine hakimin yani mahkemelerin belirlediği…
Sağlık

Terleme

Genel olarak sıcaklığının yükseldiği, dans, spor gibi fiziksel aktiviteler sırasında terleriz. Terleyerek vücudumuzun ısısını sabit tutmuş oluruz. Bunun için vücuda yayılmış en az 2 milyon ter bezi görev yapmaktadır. Fiziksel aktiviteler dışında da…
Anlam Ayrımı

Sinek

Bu anlam ayrımı sayfası "Sinek" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Sinek şu anlamlara gelebilir: Sinek (biyoloji): Böceklerin Diptera familyasına ait, çift zar kanatlı, genellikle sıcak…
Kimya

Buz

Evde cilalı parke üzerinde çorapla yürürken düşme olasılığınız, halıya oranla çok daha fazladır. Çünkü halı ile ayağımız arasında, cilalı parkeye nazaran daha çok sürtünme ve daha fazla temas vardır. Buzlu bir yüzeyin üzerinde ayağımızın kaymasını…
Anlam Ayrımı

Abanoz

Bu anlam ayrımı sayfası "Abanoz" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Abanoz şu anlamlara gelebilir: Abanoz (botanik, biyoloji) : Bir ağaç ismidir. Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen,…
Anlam Ayrımı

Mabet

Bu anlam ayrımı sayfası "Mabet" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Mabet şu anlamlara gelebilir: Mabet: (İsm-i mekan) İbadet edilen yer. (Mescid, cami gibi) (Osmanlıca’da yazılışı: ma’bed)…
Anlam Ayrımı

Alafranga

Bu anlam ayrımı sayfası "Alafranga" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Alafranga şu anlamlara gelebilir: Alafranga: Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, Batılıca,…
Anlam Ayrımı

Şıpsevdi

Bu anlam ayrımı sayfası "Şıpsevdi" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Şıpsevdi şu anlamlara gelebilir: Şıpsevdi (şı'psevdi): Görür görmez seven, âşık olan kimse. O şıpsevdinin biridir,…
Edebiyat

Ramayana

Ramayana, Hint halk ozanı Valmiki tarafından yazılmış bir destandır. Dünyanın en bilinen ve Hindistan'ın en önemli iki destanından olan Ramayana, 24.000 beyitin oluşturduğu yedi bölümü içerir. Üç büyük Hindu tanrısından biri olan Vishnu’nun “yeniden…
Edebiyat

Mahabharata

Mahabharata eski Hindistan'da Sanskritçe yazılmış en önemli iki destandan biridir. Diğeri, Ramayana'dır. Mahabharata destanı'nda ilk önce görülenler, Vishnu inancının egemen olmadığı zamanların baş tanrıları Vedik tanrılar, İndra, Agni, Soma vs. dir.…
Dil ve Anlatım

Teskin

Teskin; acı, öfke, heyecan vb. duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma Teskin etmek; Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırmak, dindirmek.
Ekonomi

Varlık Fonu

Ulusal Varlık Fonları, çeşitli finansal varlıklara yatırım yaparak gelirini artırmayı hedefleyen, devletin sahipliği ve yönetimi altında çalışan fonlardır. Bu fonun geliri genellikle bütçe fazlalarından oluşur. Varlık fonu mevcut vergi yükünü düşürür.…
Kategorisiz

Guinness Rekorlar Kitabı

Guinness Dünya Rekorları (İngilizce: Guinness World Records), 1955-2000 yıllarındaki adıyla Guinness Rekorlar Kitabı (İngilizce: The Guinness Book of Records), her yıl basılan ve hem insanlar tarafından kırılan hem de doğanın aşırılıklarının neden…
Tıp Terimleri

Saç

Saçımızın dokusu göz rengimiz gibi genetik olarak belirlenen fiziksel özelliklerimizden. Ancak saçın kimyasal yapısı aynı olmasına rağmen, bazı insanların saçlarının düz bazılarının ise kıvırcık olmasına sebep olan şey nedir sorusu akla gelebilir. Saç…
Psikoloji

Öykünme

Öykünme, birine ya da bir şeye benzemeye çalışmak, biri ne yaparsa kendisi de onu yapmak. Başka birinin davranışlarını benimseme amacı ile olduğu gibi yineleme, (Çocuklar çoğu şeyi büyüklere öykünerek öğrenirler.) Bir öğeye benzemeye çalışma, başka…
Psikoloji

Çıkarım Yapma

Çıkarım bir olaya, duruma veya kişiye bakıp onun yaşantısı, yaptıkları, yediği içtiği hatta daha fazlası hakkında bilgi sahibi olmaktır. Çıkarım yapma gözlem ve detaylardan yola çıkarak kişiler ve olaylar hakkında doğru hipotezlere ulaşma becerisidir.…
Dil ve Anlatım

Aktar

İçerisinde baharatlar, kokular ve de şifalı bitkiler adıyla anılan bitkilerin satıldığı dükkânlara ve bunların satıcılarına aktar denmektedir. Osmanlı zamanında Baharat Yolu ile Hindistan'dan ve diğer Doğu ülkelerinden gelen güzel koku ve baharatların…
Dil ve Anlatım

Payitaht

Pâytaht, hükümet merkezi; başkent başşehir, başkent devlet veya hükümet merkezi, başkent anlamlarına gelir.
Dil ve Anlatım

Proje

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde…
Anlam Ayrımı

Troll

Bu anlam ayrımı sayfası "Troll" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Troll şu anlamlara gelebilir: Troll: Gemilerde balık veya deniz ürünleri yakalamak için kullanılan bir çeşit ağa verilen…
Teknoloji

TOGG

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş., kısaca TOGG, Türkiye merkezli bir anonim şirkettir. Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve…
Tıp Terimleri

Pandemi

Pandemi; dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemlerini uygulayarak; enfeksiyonun toplumda yayılmasını azaltmak ve…
Dil ve Anlatım

Şark

Günümüzde çok kullanılmasa da doğu, ya da eski dilde şark, güneşin sabah doğduğu yön. Ayrıca Doğu sözcüğü Yakın ve Uzak Doğu bölgelerinin tamamına verilen isimdir. Türkiye'de ise genel anlamda Sivas ilinden ülkenin doğu sınırlarına kadar olan bölgeye…
  • 1
  • 2