Arşivler: "04 May 2021"

Dil ve Anlatım

Gazete

Gazete, haber, bilgi, bulmaca ve reklam içeren, genellikle düşük maliyetli kâğıt kullanılarak basılan ve dağıtımı yapılan bir yayım olup, halka güncel olaylara ilişkin bilgi verme amacı gütmektedir . Genel olarak yayınlandığı gibi, özel bir konu…
Dil ve Anlatım

Tiraj

tiraj (ad) Tiraj: Gazete, dergi, kitap gibi şeylerin bir basılıştaki adedi. Tiraj yayıncılıkta, bir defada basılan kitap, dergi, gazete gibi basılı ürünlerin adedi. Baskı adedi hesaplanırken bir yandan talebi karşılaması diğer taraftan stoklarda aşırı…
Dil ve Anlatım

Çevirmen

Çevirmen bir metni veya sözlü iletişimi bir dilden başka bir dile çevirmeyi meslek edinen kişiye denir. yazılı çeviri yapan kişiye mütercim, sözlü çeviri yapan kişiye de tercüman adı verilir.
Anlam Ayrımı

Tercüman

Bu anlam ayrımı sayfası "Tercüman" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Tercüman şu anlamlara gelebilir: tercüman (ad) tercüman (belirtme hâli tercümanı, çoğulu tercümanlar) Tercüman:…
Dil ve Anlatım

Mütercim

mütercim (ad) mütercim (belirtme hâli mütercimi, çoğulu mütercimler) Mütercim: Yazılmış ve basılmış metinleri bir dilden bir veya birkaç dile çeviren kişi, tercüman, çevirmen Eş anlamlılar: çevirmen, tercüman, dilmaç, çevirici Köken: Arapça
Tıp Terimleri

Entübasyon

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel…
Dil ve Anlatım

Sirayet

Sirayet: Yayılmak, bulaşmak, geçmek. Köken: Arapça sry kökünden gelen sirāyat "yayılma, (hastalık) bulaşma" sözcüğünden alıntıdır.
Anlam Ayrımı

Satvet

Bu anlam ayrımı sayfası "Satvet" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Satvet şu anlamlara gelebilir: satvet (ad) satvet (belirtme hâli satveti, çoğulu satvetler) Satvet (artık kullanılmayan…
Sosyoloji

STK

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve…
Anlam Ayrımı

Seküler

Bu anlam ayrımı sayfası "Seküler" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Seküler şu anlamlara gelebilir: Seküler (ön ad) seküler (karşılaştırma daha seküler, üstünlük en seküler) Seküler: Din…
Tarih

Vakanüvis

vakanüvis (ad) vakanüvis (belirtme hâli vakanüvisi, çoğulu vakanüvisler) Vakanüvis (tarih): Osmanlı Devleti'nde zamanın olaylarını tespit etmek ve yazmakla görevli devlet tarihçisi. Vak'a-Nüvis, Osmanlı İmparatorluğu zamanında saltanatın tarihî…
Anlam Ayrımı

Sedef

sedef (ad) Sedef: İstiridye ve midye gibi deniz veya tatlı su yumuşakçalarının kabuklarının içini astarlayan, parlak ve çoğunlukla beyaz renkli olan iç kısım. Sedef, yumuşakçaların vücudunu saran ve manto denilen zarın kabuk salgısıdır. Bol miktarda…
Anlam Ayrımı

Adil

Bu anlam ayrımı sayfası "Adil" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Adil şu anlamlara gelebilir: adil (ön ad) adil (karşılaştırma daha adil, üstünlük en adil) Adil: Adaletle iş gören,…
Dil ve Anlatım

Müsavi

müsavi (ön ad) müsavi (karşılaştırma daha müsavi, üstünlük enmüsavi) Müsavi: eşit, denk Köken: Osmanlı Türkçesi
Dil ve Anlatım

Alet

Alet, belirli bir işi yapmak için özel olarak üretilmiş, iş sürecinde kullanılan ancak yıkılmayan ve ya tüketilmeyen araç veya nesnedir. Genellikle el işi yapmakta kullanılırlar. Çekiç, orak, saban, tırpan vb. Bir sanatı uygulamakta kullanılan nesneler…
Dil ve Anlatım

Apokaliptik

apokaliptik (ön ad) apokaliptik (karşılaştırma daha apokaliptik, üstünlük en apokaliptik) Apokaliptik: Anlaşılmaz, kapalı, karanlık (söz veya yazı) Köken: Fransızca "apocalyptique"
Dil ve Anlatım

Berceste

Genel anlamda bir şiirdeki en güzel dize ya da beyit de denilebilir. TDK ya göre berceste kelimesinin anlamı, 'latif, öz, güzel ve kolayca hatırlanan ince anlamlı, yapısı güçlü dize veya beyit' şeklinde ifade edilir.
Spor

Olimpiyat Oyunları

Olimpiyat Oyunları veya kısaca Olimpiyatlar, Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinlik. 200'ün üzerinde ülkeyi temsil eden sporcuların katıldığı etkinlikler, dünyanın en…
Anlam Ayrımı

Baba

Bu anlam ayrımı sayfası "Baba" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Baba şu anlamlara gelebilir: baba (ad) baba (belirtme hâli babayı, çoğulu babalar) -sı Baba (aile): Çocuğun Dünya'ya…
Dil ve Anlatım

İşkilli

işkilli (ön ad) işkilli (karşılaştırma daha işkilli, üstünlük en işkilli) İşkilli: İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis anlamlarına gelir.
Dil ve Anlatım

Vesveseli

vesveseli (ön ad) (karşılaştırma daha vesveseli, üstünlük envesveseli) Vesveseli: Kuruntulu
Hukuk

Ombudsman

ombudsman (ad) Ombudsman, şikayetleri ve bir takım teşebbüsleri ele alıp değerlendiren ve bunlara her iki taraf için de tatmin edici çözümler bulan kişidir. Köken: İsveççe'de “arabulucu” anlamına gelen ‘ombuds’ ve “kişi” anlamına gelen ‘man’…
Hukuk

Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 6328 sayılı yasa ile 2012 yılında kurulmuştur ve TBMM’ye bağlı ancak özerk bir biçimde faaliyet yürüten bir kurumdur. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Kuruluş tarihi: 2012 Bağlılığı: TBMM Adres: Kavaklıdere Mah.…
Anlam Ayrımı

Veri

Bu anlam ayrımı sayfası "Veri" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Veri şu anlamlara gelebilir: veri (ad) Veri: Bir araştırmada, bir tartışmada, bir akıl yürütmede sonuca ulaşabilmek için…
Teknoloji

3D Yazıcı

3D Yazıcı: Katmanlı üretim (Additive Manufacturing) olarak kabul edilir. 3D Yazıcı teknolojisi, bilgisayar ortamında tasarlanan 3 boyutlu objeleri somut hale dönüştürebileceğiniz hızlı prototipleme araçlarıdır. STL dosyası olarak kaydedilen 3 boyutlu…
Teknoloji

Akıllı Saat

Akıllı Saat (eng: Smart watch). Akıllı saatler içlerinde bir işlemci ve bilgisayar devresi taşırlar. Tipik bir telefonun yaptığı bütün işlemler yapabilirler. Akıllı saatler giyilebilir teknoloji ürünleridir. Sanal gerçeklik gözlükleri ve akıllı…
Teknoloji

Akıllı Telefon

Akıllı Telefon (eng: Smartphone). Cep telefonunun sağladığı klasik özelliklere, bilgisayar dünyasının bir ürünü olan PDA’lerin özelliklerinin de eklenmesiyle tasarlanan gelişmiş mobil iletişim cihazıdır. Akıllı telefonlarda Android, İOS vb. mobil…
Teknoloji

Akıllı Televizyon

Akıllı Televizyon (eng: Smart TV). Televizyon üzerinden internete bağlanmaya ve özel geliştirilmiş uygulamaların çalıştırılmasına olanak sağlayan işletim sistemine sahip televizyonlara verilen genel isimdir. Standart televizyon fonksiyonlarından farklı…
İnternet

Localhost

Localhost, o anda kullanılan bilgisayarı, veya sahip olduğu ip adresini belirtir. Uzaktaki bir bilgisayar ile yapılan iletişimi, o an kullanılan bilgisayar ile yapılması gerektiği her durumda, bu adres kullanılır. Adres satırına şu şekilde yazılır.…
Anlam Ayrımı

Niş

Bu anlam ayrımı sayfası "Niş" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Niş şu anlamlara gelebilir: Niş (mimarlık): Mimari yapılarda duvar içinde bırakılan oyuklara verilen addır. Fransızca…
Anlam Ayrımı

Çetrefil

Bu anlam ayrımı sayfası "Çetrefil" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Çetrefil şu anlamlara gelebilir: çetrefil (sıfat) Çetrefil: Karışık olması nedeniyle içinden çıkılması, çözümü, bir…
Dil ve Anlatım

Replika

replika (ad) replika (belirtme hâli replikayı, çoğulu replikalar) replika -sı Replika (sanat): Herhangi bir eserin, birebir ölçüleriyle veya daha küçük ölçülerle kopyalanmış olan sürümü, kopya anlamlarına gelir. Eş anlamlılar; kopya, taklit, çakma,…
Genetik

Mutasyon

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Doğada niteliksel değişmelerin evrilerek değil birdenbire olması, doğada…
Eğitim Bilimleri

Makine Öğrenimi

Makine Öğrenimi (eng: machine learning ). Yapay zekanın bir kolu olan makine öğrenimi aynı zamanda derin öğrenmeyi kapsayan bir başka yapay zeka alt bilim dalı. Makine öğrenmesi, makinenin sağlanan verilerle mantıklı ve rasyonel sonuçlar türetmesini…
Eğitim Bilimleri

Derin Öğrenme

Derin öğrenme (eng: deep learning). Derin öğrenme yapay zekanın hem de makine öğreniminin alt dalı olan bir teknoloji. Derin öğrenme, makine öğreniminin beynin yapısı ve fonksiyonundan alınan ilhamla geliştirilen ve yapay sinir ağları adı verilen…
Ekonomi

Sponsor

Sponsor veya sponsporluk, bir şeye (ya da birisine) bir olayı, etkinliği, kişiyi ya da kuruluşu mali olarak ya da hizmet sunarak destekleme eylemidir. Sponsorluk, ilişkili ticari potansiyele erişim karşılığında bir mülk için ödenen paradır (genellikle…
Anlam Ayrımı

Aygır

Bu anlam ayrımı sayfası "Aygır" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Aygır şu anlamlara gelebilir: aygır (ad) Damızlık erkek at Aygır (at): Aygır kısırlaştırılmamış erkek attır. Aygırlar…
Dil ve Anlatım

Tonguz

tonguz (ad) Tonguz (domuzgiller, hayvanlar): Domuz, hınzır. Domuz, Sus cinsinde bulunan hayvanlara verilen genel isimdir. Sus cinsi Suidae familyasına bağlıdır. Memeli bir hayvan türü olan domuzun kökeni Avrasya'dır. Hepçil olan domuzlar hem otobur hem…
Anlam Ayrımı

Hınzır

hınzır (ad) hınzır (belirtme hâli hınzırı, çoğulu hınzırlar) Hınzır (domuzgiller, evcil hayvanlar): Domuz. Hınzır (mecaz): genellikle hoşa giden bir davranış veya durum için şaka yollu söylenen söz. hınzır (ön ad) (sıfat) hınzır Hınzır: Yaramaz, haylaz,…
Anlam Ayrımı

İHA

Bu anlam ayrımı sayfası "İHA" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. İHA şu anlamlara gelebilir: İHA (haber ajansı): İhlas Haber Ajansı, 1993 yılında kurulan Türkiye'nin ilk özel Türk haber…
Sosyoloji

İdeoloji

Düşünbilimsel, toplumsal ya da siyasal bir öğreti oluşturan, ülkü olarak da benimsenebilen, kişi ve kurumların davranışlarına yön veren düşünceler bütününe ideooji denir. İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi…
Sosyoloji

Hegemonya

Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasal ve ekonomik egemenliği. Hegemonya, bir sistem içerisindeki bir elemanın diğerlerinden üstün, baskın olduğunu belirtir. Marksist teoride daha teknik ve has olarak kullanılmıştır. Antonio Gramsci'nin…
Dil ve Anlatım

e-Devlet

e-Devlet Kapısı'nı kullanarak kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz. e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet…
Dil ve Anlatım

Literatür

Literatür, herhangi bir bilim dalında yazılmış eserlerin tamamını ifade eder. Fransızcada edebiyat, yazın anlamlarına gelen "littérature" kelimesinden dilimize geçmiş bir sözcüktür ve belirli bir alanda basılmış kitap ve akademik yayınların…
Anlam Ayrımı

Kupür

Bu anlam ayrımı sayfası "Kupür" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Kupür şu anlamlara gelebilir: Kupür: Gazete, dergi vb.den kesilmiş yazı parçası, kesik. Kupür: Giysi de kesim. Kupür: Para…
Anlam Ayrımı

İletişim

Bu anlam ayrımı sayfası "İletişim" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. İletişim şu anlamlara gelebilir: iletişim (ad) İletişim: Kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi,…
Anlam Ayrımı

Sosyal Ağ

Bu anlam ayrımı sayfası "Sosyal Ağ" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Sosyal Ağ şu anlamlara gelebilir: Sosyal ağlar, bireyleri internet üzerinde toplum yaşamı içinde kendilerini…
Anlam Ayrımı

Diaspora

Bu anlam ayrımı sayfası "Diaspora" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Diaspora şu anlamlara gelebilir: Diaspora: Kopuntu veya diaspora (Antik Yunanca: "diaspora"), çok uzun bir…
Anlam Ayrımı

Kalender

Bu anlam ayrımı sayfası "Kalender" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Kalender şu anlamlara gelebilir: Türkçe - Ad; kalender (belirtme hâli kalenderi, çoğulu kalenderler) Kalender:…
Dil ve Anlatım

Acizane

Türkçe - Belirteç; [âcizane] nezaket belirten söz Acizane: Söz söyleyen kimsenin kendi yaptıklarını abartmamak için kullandığı "âcizlere yakışacak biçimde" anlamında bir nezaket sözü
Anlam Ayrımı

Müneccim

Bu anlam ayrımı sayfası "Müneccim" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Müneccim şu anlamlara gelebilir: müneccim (Ad) Müneccim: Yıldızların durum ve devinimlerinden anlam çıkaran kimse,…
Dil ve Anlatım

Naçizane

naçizane (belirteç) Naçizane: Çok küçük, çok önemsiz bir şey olarak anlamına gelir. Farsçadan dilimize geçen bu sözcük genellikle yanlış yazılır. "Nacizane" gibi hatalı yazımlara maruz kalan kelimenin doğru yazımı naçizane şeklinde olmalıdır.
Anlam Ayrımı

5N1K

Bu anlam ayrımı sayfası "5N1K" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. 5N1K şu anlamlara gelebilir: 5N1K (TV programı): Cüneyt Özdemir ve Soner Yalçın'ın birlikte hazırladıkları, Cüneyt…