Arşivler: "03 May 2021"

Ebru Gündeş
Müzik Sanatçıları

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş (d. 12 Ekim 1974; İstanbul, Türkiye), Türk şarkıcı, sunucu ve oyuncu. 12.10.1974 İstanbul doğumlu olan Ebru Gündeş, ilkokulu Ankara’da okuduktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Çocukluk yıllarında evinde Muazzez Abacı’nın…
Anlam Ayrımı

Müstahak

Bu anlam ayrımı sayfası "Müstahak" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Müstahak şu anlamlara gelebilir: Türkçe - Ad; Müstahak veya Müstehak: sıfat (Ar. istiḥḳāḳ “hak etmek, hak kazanmak”tan…
Dil ve Anlatım

Feragat

ad; Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme. Feragat, kişinin bir durumdan ya da olgudan hür iradesi ile vazgeçmesine verilen isimdir. Genellikle "feragat ettim" şeklinde kullanılmakta olan feragat kelimesi emlak sektörünün önemli kelimeleri…
Anlam Ayrımı

Satıh

Bu anlam ayrımı sayfası "Satıh" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Satıh şu anlamlara gelebilir: Satıh (ad) Satıh: Yüzey. Bir şeyin dışta olan, dıştan görünen tarafı, yüzü. Satıh…
Anlam Ayrımı

Enternasyonal

Bu anlam ayrımı sayfası "Enternasyonal" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Enternasyonal şu anlamlara gelebilir: enternasyonal (ad) Enternasyonal (müzik): Enternasyonal; orijinali Fransızca…
Sosyoloji

Sosyalizm

Sosyalizm, sosyal ve ekonomik alanda toplumsal refahın katılımcı bir demokrasiyle getireceğini ve üretim araçlarının hakimiyetinin toplumlara ait olduğunu savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, özgür girişimi devletin ve sendikaların…
Sosyoloji

Sosyal Demokrasi

Sosyal demokrasi, temelde Karl Marx'ın düşüncesinin ideolojik uzantılarından biri ve toplumları en çok etkilemiş olanıdır. Reformist ve tedrici metotlarıyla birlikte demokratik toplumculuğu kurmayı hedefleyen politik bir ideolojidir. Bir diğer tanım…
Anlam Ayrımı

Mecra

Bu anlam ayrımı sayfası "Mecra" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Mecra şu anlamlara gelebilir: mecra (ad) mecra (belirtme hâli mecrayı, çoğulu mecralar) Geleneksel Mecra: Firmaların ürün…
Matematik

Abaküs

Abaküs, sayı boncuğu, çörkü veya eski adıyla mihsap, basit toplama ve çarpma işlemleri için kullanılan, aritmetik hesaplamaları yapmaya yardımcı bir alettir. Abak ya da Abaküs, sayıları dikdörtgen bir çerçeve içine yerleştirilmiş tel ya da çubuklarla…
Dil ve Anlatım

Hipotez

Hipotez var olan bir probleme sunulan geçiçi çözümdür. Kısaca varsayım denir. Bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişki kurmak, olayları geçerli bir sebebe bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önerme durumudur. Hipotez, problemi çözmek için…
Anlam Ayrımı

Acem

Bu anlam ayrımı sayfası "Acem" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Acem şu anlamlara gelebilir: Acem (topluluk): Topluluk için kullanılan tanımlama. Arapların kendileri haricindeki…
Anlam Ayrımı

Nostalji

Bu anlam ayrımı sayfası "Nostalji" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Nostalji şu anlamlara gelebilir: Nostalji (ad) Nostalji: Yurt, sıla, baba ocağı özlemi. Nostalji: Geçmiş bir çağa,…
Anlam Ayrımı

Marjinal

Bu anlam ayrımı sayfası "Marjinal" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Marjinal şu anlamlara gelebilir: Marjinal (sıfat) Marjinal (matematik): Birimleri matematik anlamda değişken olabilen.…
Anlam Ayrımı

Manipülasyon

Bu anlam ayrımı sayfası "Manipülasyon" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Manipülasyon şu anlamlara gelebilir: Manipülasyon (psikoloji): Hareket verme, harekete geçirme, yönlendirme,…
Anlam Ayrımı

Spekülasyon

Bu anlam ayrımı sayfası "Spekülasyon" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Spekülasyon şu anlamlara gelebilir: Spekülasyon (felsefe): Eylem alanına geçmeyen, yalnızca bilmek ve açıklamak…
Anlam Ayrımı

Etimoloji

Bu anlam ayrımı sayfası "Etimoloji" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Etimoloji şu anlamlara gelebilir: Ad; etimoloji (belirtme hâli etimolojiyi, çoğulu etimolojiler) Etimoloji:…
Anlam Ayrımı

Abonman

Bu anlam ayrımı sayfası "Abonman" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Abonman şu anlamlara gelebilir: Ad; abonman (belirtme hâli abonmanı, çoğulu abonmanlar) Abonman: Bir satıcı veya kamu…
Dil ve Anlatım

Abajur

Ad; abajur (belirtme hâli abajuru, çoğulu abajurlar) Abajur: Genellikle dekorasyon için kullanılan, ışığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi,…
Dil ve Anlatım

Kongre

Ad; kongre (belirtme hâli kongreyi, çoğulu kongreler) Kongre: Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı. Eş anlamlı sözcükler; kurultay konferans Kökeni; Fransızca "congrès"
Dil ve Anlatım

Mistisizm

Ad; Mistisizm, akıl ve mantık çerçevesinde anlaşılamayan olay, olgu ve davranış biçimlerini kapsayan bir sözcüktür. Mistisizmde olayları kavrayabilmek için sezgi ve duyguların kullanılması gerekmektedir. İnsanın görünen nesnelerin ardındaki gerçeklik,…
Anlam Ayrımı

Müktesebat

Bu anlam ayrımı sayfası "Müktesebat" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Müktesebat şu anlamlara gelebilir: Ad; müktesebat (belirtme hâli müktesebatı, çoğulu müktesebatlar) Müktesebat:…
Anlam Ayrımı

Abandone

Bu anlam ayrımı sayfası "Abandone" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Abandone şu anlamlara gelebilir: Ad; abandone (belirtme hâli abandoneyi, çoğulu abandoneler) Abandone (spor): Boks…
Anlam Ayrımı

Koreografi

Bu anlam ayrımı sayfası "Koreografi" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Koreografi şu anlamlara gelebilir: Ad; koreografi (belirtme hâli koreografiyi, çoğulu koreografiler) Koreografi: Dans…
Dil ve Anlatım

Abraj

ad; Abraj (tekstil): Kumaş boyama hatası, abraj ton farkı, lekeli ya da bozuk görünen kısım.
Dil ve Anlatım

Sembolik

Ön ad; sembolik (karşılaştırma daha sembolik, üstünlük en sembolik) Sembolik (sıfat): Simgesel, sembole dayalı olan, temelinde sembol yatan, sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan. Sembole âit, remzî, ifâde etmek için sembol kullanılmış olan, az…
Anlam Ayrımı

Teneşir

Bu anlam ayrımı sayfası "Teneşir" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Teneşir şu anlamlara gelebilir: Teneşir: Üzerinde ölü yıkanan kerevet. Teneşir horozu (ya da kargası): Çok zayıf kimse.…
Dil ve Anlatım

Malumatfuruş

Ön ad; Malumatfuruş (karşılaştırma daha malumatfuruş, üstünlük en malumatfuruş) Malumatfuruş (artık kullanılmayan sözcükler): Bilgiçlik taslayan Kökeni; Arapça + Farsça
Dil ve Anlatım

Galat-ı Meşhur

Galat-ı meşhur, kelime veya deyimlerin yaygın olarak yanlış bir biçimde kullanılması sonucu, doğrusunun yerini alması halidir. "Herkesin doğru bildiği yanlış" denebilir.
Ekonomi

Barkod

Barkod, çubuk kod ya da çizgi im, verilerin görsel özellikli makinelerin okuyabilmesi için çeşitli kodlama yöntemleriyle sunulmasıdır. Orijinal olarak barkod, veriyi paralel çizgilerin genişlikleri ve boşlukları arasında saklardı, ama günümüzde noktasal…
Dil ve Anlatım

Türk Dil Kurumu (TDK)

Türk Dil Kurumu, kısaca TDK, Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için çalışmak amacıyla 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur. Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan kurum, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp…
Anlam Ayrımı

Fors

Bu anlam ayrımı sayfası "Fors" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Fors şu anlamlara gelebilir: Fors (isim, eş anlamlısı): Devlet başkanının bulunduğu yerlere, amirallerin çalıştıkları…
Tarih

Tabhane

Tabhane (imaret), Osmanlı döneminde fakirlere ve medrese talebesine sıcak yiyecek dağıtmak amacıyla kurulmuş hayır müessesesi. Tabhaneler, bugün mimari ve sanat tarihi derslerinde camii adı altında işlenen bu yapılar aslında, gezici dervişler, ozanlar…
Hukuk

Edim Nedir?

Edim veya eylem, bireyin herhangi bir alandaki gözlemlenebilen davranışıdır. Eğitim bağlamında edim, öğrencinin derslerde yaptıklarıdır. Öğrencinin herhangi bir soruya verdiği yanıt, ürettiği herhangi bir şey, arkadaşlarıyla ya da öğretmenle olan…
Ekonomi

Kleptokrasi Nedir?

Kleptokrasi, bir ülkede iktidarı ele geçiren bir ailenin ya da siyasal veya dini grubun, o ülkenin kaynaklarını sistemli olarak soyması demektir ve kısaca Hırsızlar rejimi anlamına gelir. Demokrasinin bütün kurumlarıyla yerleşmediği ülkelerde görülen bu…
Ekonomi

Vabank Oyunu Nedir?

Vabank oyunu (Va banque veya Vabanque), 18 ve 19. yüzyılda Fransa'da çok popüler olan bir kart oyunundan türemiştir. Almancada bankacılık terimi olarak da kullanılır ve bankanın bir miktar parasını eşit bir bahiste kullanması şeklindedir. Genellikle…
Teknoloji

Alexa

Bir internet devi amazon.com tarafından yönetilen bir ticari kurumdur. Alexa Amazon’a ait olduğu söylensede en büyük hissedarı Microsoft olan bir site sayacıdır. Bu sayaç hitleri daha değişik farklı sıralama ile göstermekte. Google’nin ise Pagerank gibi…
Anlam Ayrımı

Zodyak

Bu anlam ayrımı sayfası "Zodyak" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Zodyak şu anlamlara gelebilir: Zodyak bulutu (astronomi): Gezegenlerin arasında hareket eden toz tanelerinin yarattığı…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Zodyak (burçlar)

Zodyak (astroloji), burçlar. Zodyak, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü bir gökkubbe kuşağıdır. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Zodyak Işığı

Zodyak ışığı, sabah güneş doğmadan önce veya akşam battıktan hemen sonra, ufukta Güneş’in yakınından gökyüzüne doğru yükselen, hemen hemen üçgen şeklindeki sönük ışıktır. En güzel gözüktüğü zamanlar ilkbahar ve sonbahar aylarıdır çünkü o aylarda…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Zodyak Kuşağı

Astronomide zodyak, ekliptiğin her iki yanında 9° uzanan, Ay'ın ve ana gezegenlerin yörüngelerini kapsayan bir kuşağı ifade eder. Ekliptik üzerinde merkezlenen gökyüzü koordinat merkezinin bir özelliğidir (Dünya yörüngesinin düzlemi ve Güneş'in aşikar…
Güneş Sistemi

Asteroit

Asteroit; Güneş sistemi’nde, çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasındaki astroid kuşağında bulunan, ama bazıları (örneğin Apollo astroidleri) Dünya’nın yörüngesiyle kesişen yörüngelerde ilerleyen, çapları üç yüz kilometre kadar olabilen kaya parçaları.…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Kutup Işıkları (Aurora)

Aurora: Kuzey ışıkları olarak ta bilinir. Dünya’nın manyetik alan çizgilerinin açık olduğu kutup bölgelerinden içeri giren Güneş kaynaklı yüklü parçacıkların, atmosferimizdeki gazları ışıtması sonucu oluşan renkli görüntüler. Kutup ışıkları ya da kutup…
Teknoloji

Mors Alfabesi

Telgraf haberleşmelerinde mesajların bir yerden bir yere iletilmesinde kullanılan işaret sistemi "Mors Alfabesi" diye tanımlanır. Mors Alfabesi, noktaların ve kısa çizgilerin değişik şekillerde yanyana getirilmesiyle uygulanır. Değişik…
Teknoloji

Extranet

Extranet ismi ethernetin yaratıcısı olan Bob Metcalf tarafından konulmuştur. Halen extranet kavramı net olarak tanımlanamamıştır ama en yaygın kabul edilmiş tanım şudur: “İş ortaklarını internet üzerinden birbirine bağlayan ağdır.” Bu bağlantı özellikle…
Elektrik

Transformatör

Transformatörler (trafo), A.C gerilimi yükseltir veya düşürürler. A.C gerilimi yükselten transformatörlere “gerilim yükselten transformatör”, A.C gerilimi düşüren transformatörlere de “gerilim düşüren transformatör” adı verilir. Transformatörler, giriş…
Elektrik

Bobin

Devrelerde bulunan akım yollarının hepsi genel açıdan birer bobin görevi yapmaktadır. Bobin bir iletkenin üzerinden geçen akımı manyetik alan çizgilerine çevirerek yapısal olarak enerji dönüşümünü gerçekleştirmiştir. Elektrik ve elektronik devrelerinde…
Elektrik

Kondansatör

Kondansatörlerin temel görevleri elektrik yükünü depo etmektir. Kondansatörler en basit yapı olarak karşılıklı iki iletken levha ve aralarındaki bir yalıtkan tabakadan oluşur. Kondansatörün yük depo etme yeteneği kondansatörün kapasitesi olarak anılır…
Elektrik

Akım (elektrik)

Kapalı bir elektrik devresinde akım; devre gerilimi ile devre direncinin bölümüne eşittir. Bir elektrik devresinde serbest elektronların bir taraftan diğer tarafa yer değiştirmesidir. Bu yer değiştirme güç kaynağı içinde “ – “ den “+”ya doğru olur,…
Elektrik

Gerilim (elektrik)

Kapalı bir elektrik devresinde gerilim; devre direnci ile devreden geçen akımın çarpımına eşittir. Bir elektrik devresinde, iki nokta arasındaki potansiyel farka gerilim denir. Gerilim genellikle "U" harfi ile sembollendirilir. Birimi ise…
Elektrik

Direnç (elektrik)

Devreye uygulanan gerilim ve akım bir uçtan diğer uca ulaşıncaya kadar izlediği yolda birtakım zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar elektronlaın geçişin etkileyen veya geciktiren kuvvetlerdir. İşte bu kuvvetlere direnç denebilir. Kısaca Ω ohm ile…
Elektrik

Diyot

Diyotların iki ucu arasında farklılık vardır. Bu bakımdan elektronik karta yerleştirilirken doğru yönde takılmalıdır. Çünkü elektrik akımı diyotlar içinden akarken sadece bir yönde akacaktır. Diyotlar iki bağlantı ucuna sahiptirler, biri anod diğeri de…
Elektrik

Transistör

Transistör bir devre elemanıdır. Bazı durumlarda 2, 3 yada 4 bacaklı olabilir. Bacakları farklı isimler alabilir. Kesin olan bir şey ise transistörün yapısına göre akım yada gerilim kazancı sağlayan, başka bir değişle yükseltme işi yapan bir devre…
Fizik

Kuantum

Kuantum sözcüğü "Bir dalganın olası değerlerinin alt değer kümelerinden biri" anlamını taşır. İngilizce’de "Quantum", Latince'de "Quantus" olarak kullanılan kuantum, atom düzeyindeki, hatta atomdan daha küçük parçacıkların…
Teknoloji

Android

Android; Android kelime olarak birçok bilim kurgu filminden de hatırlanacağı üzere insan görünümlü robotlara verilen bir ad. Android, Google ve Open Handset Allience tarafından geliştirilen Linux tabanlı ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemidir.…
Teknoloji

Malware

Kötü amaçlı yazılım veya malware, bilgisayar sistemlerine zarar vermek, bilgi çalmak veya kullanıcıları rahatsız etmek gibi amaçlarla hazırlanmış yazılımlara genel olarak verilen ad. Bu yazılımlara örnek olarak virüsler, solucanlar, truva atları,…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Karanlık Madde

Karanlık madde : Varlığı, yaydığı ışınım yoluyla değil de dinamik yöntemlerle saptanabilen madde. Karanlık madde, astrofizikte, elektromanyetik dalgalarla (radyo dalgaları, gözle görülebilen ışık, x-ışınları, vb.) etkileşime girmeyen, varlığı yalnız…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Açık Yıldız Kümesi

Açık küme: Sarmal gökadaların disklerinde yer alan, yüzlerce genç ve büyük kütleli yıldızlardan oluşan gevşek yıldız topluluğu. Açık yıldız kümeleri, birkaç bin yıldızdan oluşan bir yıldız grubudur. Açık yıldız kümesini oluşturan yıldızlar aynı dev…
Fizik

Tayf

Tayf: Bileşik bir ışık demetinin bir biçmeden geçtikten sonra ayrıldığı basit renklerden oluşmuş görüntü. Bir kaynaktan gelen ışığın, örneğin bir prizma yardımıyla çeşitli dalga boylarına ayrılması. Yağmur damlaları prizma etkisi yaparak güneşin tayfını…
Evren

Takımyıldız

Takımyıldız : Bakış doğrultumuza göre bir toplulukmuş gibi görünen, gökyüzünde belirgin şekiller oluşturan yıldızlar topluluğu. Takımyıldız, gökyüzünün bölündüğü 88 alandan her birine verilen isimdir. Terim genellikle, yanlış bir biçimde, görünüşte…
Anlam Ayrımı

Uydu

Bu anlam ayrımı sayfası "Uydu" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Uydu şu anlamlara gelebilir: Uydu (astronomi): Doğal uydu. Uydu, bir gezegenin ya da başka bir uydunun etrafında belirli…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Uydu (astronomi)

Uydu : Bir gökcisminin çekim alanı nedeniyle belli bir yörüngeye oturmuş cisim. Yapay uydular Dünya etrafında dolanır. Ayda Dünya’nın uydusudur. Uydu, bir gezegenin ya da başka bir uydunun etrafında belirli bir yörüngede dönen gök cismi. Yapay…
Evren

Süpernova

Süpernova: Yıldız evriminin bir basamağında; yıldızın içerdiği maddeyi uzaya fırlatmasıyla sonuçlanan büyük patlamalar. Süpernova, enerjisi biten Büyük Yıldızların şiddetle patlaması durumuna verilen addır. Bir süpernovanın parlaklığı Güneş'in…
Evren

Soğurma Çizgisi

Soğurma çizgisi: Aynı tayftaki karanlık çizgi. Tayf çizgisi, görsel tayfta yer alan ve foton fazlası veya eksikliğinden kaynaklanan parlak veya karanlık çizgidir. Tayf çizgileri bir kuantum sistemi ile tek bir protonun etkileşim sonucudur. Proton…