Arşivler: "02 May 2021"

Evren

Kozmik Işınlar

Kozmik ışınlar: Güneş’te, nötron yıldızlarında, süpernova patlamaları sırasında ya da kara deliklerde üretilen ve Dünya’ya ışık hızına yakın hızlarla ulaşan elektrik yüklü atom parçacıkları.
Evren

Küresel Kümeler

Küresel kümeler: Gökadaların halelerinde bulunan, bir milyon ya da daha fazla sayıda yıldız barındıran, yoğun yıldız toplulukları.
Evren

Pulsar

Pulsar: Hızla dönen, güçlü manyetik alana sahip nötron yıldızı yapısında olan ve atmalar halinde radyo dalgaları yayan kaynak. Pulsar, uzaya radyo dalgaları gönderen nötron yıldızlarıdır. Pulsar ya da atarca, "kalp gibi atan" anlamına…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Salma Çizgisi

Salma çizgisi: Bir kaynağın tayfındaki, belirli bir elementin atomlarının belirli bir dalga boyundaki ışık salmasından kaynaklanan parlak çizgi. Tayf çizgisi, görsel tayfta yer alan ve foton fazlası veya eksikliğinden kaynaklanan parlak veya karanlık…
Evren

Kozmoloji

Kozmoloji : Evreni bir bütün olarak inceleyen bilim dalı. Kozmoloji veya (evren bilimi), bir bütün olarak Evren'i konu alan bilim dalının ismidir. Kozmoloji sözcüğü Türkçeye Yunanca (cosmologia, [kozmos] düzen, bütün + [logia] söylev) sözcüğünden…
Evren

Kara Delik

Kara delik: Çökerek, ışığın bile kurtulamayacağı kadar yoğunlaşmış maddenin bulunduğu bölge. Kara delik, astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir…
Teknoloji

Netbook

Netbook ya da el üstü küçük, hızlı, ucuz olan ve ağ uygulamalarını çalıştırmak için geliştirilmiş dizüstü bilgisayarlara verilen genel ad. Intel tarafından geleneksel bir laptop bilgisayarın yarısı boyutlarında olan bilgisayarları tanımlamak için…
Teknoloji

Keygen

Keygen, şifreleme kırıcısı bilişim hack programıdır. Kod vasıtası ile, bir program ya da yazılımın yüklenmesi için gerekli olan lisans şifrelerini kırmak için kullanılır. Keygen'in kendisine ait olan kodu, açıldığında ifade edilir. Bu kod sırası ile…
Teknoloji

CRT

CRT (CATHODE RAY TUBE ): Monitör ve televizyonlarda çok sık kullanılan teknolojiye verilen isimdir. Bu teknolojide boş bir tüp ve bu tüpün içine yerleştirilen elektron tabancaları kullanılır. Elektron tabancalarından çıkan ışınlar, tüpün ön kısmındaki…
Teknoloji

Notepad++

Notepad++, Windows işletim sistemi içerisine gömülü olarak gelen Notepad yazılımının yerine kullanılmak üzere C++ ile saf Win32 API ve STL ile geliştirilmiş GPL ile dağıtılan açık kaynak kodlu bir kaynak kod düzenleyicisidir. Scintilla düzenleyicisi…
Evren

Nötron Yıldızı

Nötron yıldızı: Madde’nin, nötronları birbirine değecek kadar sıkışık olduğu, yalnızca 10-20 kilometre çapındaki küçük, ölü yıldız.
Evren

Kuazar

Kuazar ( Quasar, yıldızımsı cisim ) : Gökada çekirdeklerindeki, optik ve morötesi ışınım yayan sıkı ışınım kaynakları. Optik fotoğraflarda yıldız gibi görünürler. Yıldızımsı cisim güçlü bir radyo kaynağı ise kuazar olarak adlandırılır.
Evren

Galaksi Kümesi

Gök ada kümesi ya da galaksi kümesi, kütleçekimi sayesinde birbirlerine bağlı yüzden fazla gök adanın oluşturduğu kümedir. Gök ada sayısı 100’ün altında olduğu zaman bu topluluklara, gruplar ve kümeler arasındaki sınırlar belirgin olmasa da, gök ada…
Evren

Dev Yıldız

Dev yıldız: Yarıçapı Güneş’inkinden çok daha büyük olan yıldız. Dev yıldız, Güneş'in 10 ile 100 katı büyüklüğünde olabilir. Mavi dev Kırmızı devlerden farkı çok yüksek sıcaklığa sahip olmalarıdır. Mavi devlerin yüzey sıcaklıkları çok daha yüksektir.…
Evren

Beyaz Cüce

Beyaz cüce: Yüzey sıcaklığı yaklaşık 100.000 C olan, birkaç bin kilometre çapındaki küçük yıldız. Güneş benzeri yıldızların evriminin son basamağıdır. Beyaz cüceler, yaşamının son evresindeki soğuk yıldızlar olarak tanımlanır ve güneş kütlesinin % 60’ı…
Evren

Cüce Yıldız

Cüce yıldız: Yarıçapı Güneş’inkinden küçük olan yıldız. Sıcaklığı rengini belirler (soğuk yıldızlar kırmızı, sıcak yıldızlar mavidir). Cüce yıldız, nispeten küçük boyutlu ve düşük parlaklıkta yıldızlardır. Cüce yıldız terimi ilk olarak 1906 yılında…
Fotoğraf

Çıkış Açıklığı

Çıkış açıklığı: Açıklık (mm) / Göz merceğinin gücü olarak tanımlanabilir. Gözmerceğinden çıkan dairesel olan ışık demeti için kullanılmaktadır. Çıkış açıklığı, optik sistemlerde fiziksel diyafram düzeneğinin arka kısımdan bakıldığındaki görüntüsüdür.…
Evren

Çift Yıldız Sistemi

Çift yıldız sistemi: Birbiri çevresinde dönen iki yıldızdan oluşan sistem. Çift yıldız, ortak kütle merkezinde yörünge yapan iki yıldızdan oluşan bir yıldız sistemidir. İki, üç, dört ya da daha çok yıldızlı sistemler çoklu yıldız sistemleri olarak…
Teknoloji

Adobe Shockwave

Shockwave, Adobe tarafından sunulan 3D animasyon yazılımıdır. Shockwave yazılımı bilgisayarında kurulu olan kullanıcılar bilgisayarları ve internet tarayıcıları üzerinden Shockwave ile hazırlanmış zengin içerikleri görüntüleyebilir ve kullanabilirler.…
Teknoloji

Caps (mizah)

Caps, ilk defa web sözlük kültürüyle birlikte yayılmaya başlayan, bir fotoğrafın veya görselin alt kısmına çekilen kırmızı çerçeve üzerine yazılar yazılan içeriklerdir. İlk Caps’in veya ilk defa Caps kelimesinin kim tarafından kullanıldığı bilinmiyor…
Anlam Ayrımı

Lisans

Bu anlam ayrımı sayfası "Lisans" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Lisans şu anlamlara gelebilir: Lisans (kukuk): Yetki belgesi. Lisans (telif hakkı): Telif hakkına sahip tarafın, eserin…
Teknoloji

Lisans (telif hakkı)

Bir eserin, bilim ya da sanat yapıtını üreten kişinin, bu eserle ilgili haklarının tümü. Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayınlanması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal…
Teknoloji

GNU Affero Genel Kamu Lisansı

GNU Affero Genel Kamu Lisansı GNU GPL'e dayanmaktadır ancak lisanslı yazılımla bir ağ üzerinden etkileşim kuran kullanıcıların kaynak kodu alması için ek bir şarta sahiptir. Genellikle ağ üzerinde çalışacak olan herhangi bir yazılım için insanların GNU…
Teknoloji

GNU Özgür Belgeleme Lisansı

GNU Özgür Belgeleme Lisansı, en basit anlatımla, eserin her zaman kopyalanabilmesini, başka yerlerde kullanılabilmesini garanti altına almak için düzenlemeler getiren bir lisanstır. Dikkat çeken önemli kuralları şunlardır. Eser, ister tamamen, ister…
Teknoloji

GNU Tasarısı

GNU Tasarısı, toplu işbirliğini temel alan bir özgür yazılım tasarısıdır. Richard Stallman tarafından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde 27 Eylül 1983 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Tasarının hedefi işbirliği yoluyla özgür yazılımlar geliştirip…
Teknoloji

GNU Bildirisi

GNU Bildirisi, Richard Stallman tarafından yazılmış, Dr. Dobb's Journal of Software Tools adlı aylık dergide Mart 1985'te yayımlanmış ve GNU Genel Kamu Lisansı'nın tanımını yapan, açıklayan ve amaçlarını anlatan, ayrıca insanlarda projeye katılmasını ve…
Teknoloji

GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı

LGPL bir başka deyişle GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, GPL bir kitaplığı kullanan bir eserin, GPL'deki şartları daraltıcı bir lisansa sahip olmaması zorunluluğunu taşımayan (yani GPL ozellikleri kısıtlı) büyük ölçüde pragmatik bir özgür lisans türüdür.…
Teknoloji

Özgür Yazılım Vakfı

Özgür Yazılım Vakfı, özgür yazılım hareketi ve GNU projesini desteklemek üzere 1985 yılında Richard Stallman tarafından kurulan, 4 temel yazılım özgürlüğünü savunan ve bu özgürlüklerin copyleft lisanslar ile korunmasını tercih eden, kâr amacı gütmeyen…
Teknoloji

GNU

GNU Genel Kamu Lisansı GNU Genel Kamu Lisansı (GNU GPL ya da GPL) yaygın kullanılan bir özgür yazılım lisansı. İlk sürümü 1989 yılında Richard Stallman tarafından GNU Tasarısı için kaleme alınmıştır. Üçüncü ve son sürüm ise Richard Stallman'ın…
Teknoloji

Copyleft

Copyleft, İngilizcedeki Copyright (Kopyalama hakkı ya da telif hakkı) teriminin zıt anlamlısıdır. Telif haklarının belirli bölümlerinden yazarı tarafından belirtilen şartlar altında feragat edilmiş olan bir esere işaret eder. Hukuki anlamda, Copyleft…
Teknoloji

Özgür Yazılım

Özgür yazılım, kullanıcısına çalıştırma, kopyalama, dağıtma, inceleme, değiştirme ve geliştirme özgürlükleri tanıyan yazılım türüdür. Tersi, sahipli yazılımdır (İngilizcesi proprietary software). Özgür yazılım ile kastedilen özgürlük, yazılımın kullanım…
Teknoloji

Yazılım

Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik aygıtların birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine komutlarıdır. Yazılım, elektronik aygıtların…
Teknoloji

Programlama

Programlama ya da diğer adıyla yazılımlama, bilgisayarın donanıma nasıl davranacağını anlatan, bilgisayara yön veren komutlar, kelimeler, aritmetik işlemlerdir. Diğer bir tanım verecek olursak programlama, bilgisayar programlarının yazılması, test…
Teknoloji

Kaynak Kodu

Kaynak kodu, herhangi bir yazılımın işlenip makine diline çevrilmeden önce insanların okuyup üzerinde çalışabildiği programlama diliyle ya da Assemblyle yazılmış halinin bir IDE de açılabilen ya da derlenebilen çalışabilir kaynak kod dosyalarının tümü.…
Teknoloji

Açık Kaynak

Açık kaynak bir bilgisayar yazılımının makine diline dönüştürülüp kullanımından önceki, programcılar tarafından okunur, anlaşılır, yeni amaçlara uygun değiştirilebilir halinin gizli tutulmayıp, açık halinde kamuyla paylaşılıyor olmasına verilen isimdir.…
Teknoloji

Sahipli Yazılım

Sahipli yazılım ya da özgür olmayan yazılım; özgür ve açık kaynak yazılım kriterlerini sağlamayan, bir bireye ya da şirkete ait olan yazılım. Bir başka deyişle; kullanıcısına çalıştırma, kopyalama, dağıtma, kodlarını inceleme, değiştirme gibi alanlarda…
Teknoloji

Tinder

Tinder, ilgili kullanıcılar ve kişilerin birbirleri arasında telekomünikasyon yoluyla sosyal keşifler yapması amacıyla konum tabanlı hizmet sunan mobil uygulamadır. Uygulamanın ilk sürümü 15 Eylül 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Tinder, iOS ve Android…
Teknoloji

Mikrodenetleyici

Mikrodenetleyiciler birçok yerde kullanılan elektronik elemandır. Mikrodenetleyici (MCU ve µC olarak da adlandırılır), bir mikroişlemcinin, MİB, hafıza ve giriş - çıkışlar, kristal osilatör, zamanlayıcılar (timers), seri ve analog giriş çıkışlar,…
Teknoloji

Yapay Zeka

Yapay zeka (İng: Artificial Intelligence, Kısa: AI) terimi Stanford Üniversitesinde Profesör olan John McCarthy tarafından ortaya atılmıştır. Bazen Makine Zekası (Machine Intelligence) veya Bilgiişlemsel Zeka (Computational Intelligence) olarak da…
Teknoloji

Pagerank

Pagerank: Google arama motorunun , site sıralama sırasında sitenize verdiği 0-10 aralığındaki değeri ifade eder. Bu değer sitenizin özgün içerik durumuna , Sitenize gelen bağlantı sayısı ve bağlantı veren sayfaların kalitesine, sitenizin hızına vs. vs.…
Teknoloji

Weblog

Weblog - Blog Türkçe: ağ günlüğü, günce veya ağ kütüğü. Teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde yazan insanların oluşturabildikleri, günlüğe benzeyen web siteleridir. İngilizcedeki "web" ve…
Teknoloji

Spacex

SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation, Uzay Keşif Teknolojileri Şirketi), merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan bir Amerikalı uzay taşımacılığı şirketidir. Kurucusu: Elon Musk Kuruluş tarihi: 6 Mayıs 2002 CEO:…
Teknoloji

TBT Nedir?

Instagram'da fotoğraf yüklerken daha çok kişinin dikkatini çekmesi için gerçekleştirilen Hashtag etiket sistemi, farklı etiket isimleriyle ilgi çekmeye devam ediyor. Son günlerde bayağı popüler olan ve yüzbinlerce kişi tarafından kullanılan Hashtag'ler…
Teknoloji

Blog Nedir?

Blog (“weblog” un kısaltılması), en son yayınların ilk sırada yer aldığı bilgileri ters kronolojik sırada görüntüleyen çevrimiçi bir günlük veya bilgilendirici bir web sitesidir. Bir yazarın, hatta bir grup yazarın bireysel bir konu hakkındaki…
Teknoloji

Pleks Nedir?

Plesk yazılım paketi, ticari bir web hosting otomasyonudur. Plesk Inc. firması altında Amerika'da yayınlanmıştır ve Novosibirsk, Russia'da tasarlanmıştır. Haziran 2003'te, SWsoft firmasının Plesk Inc.'yi satın alması nedeniyle Plesk SWsoft ürünü…
Teknoloji

cPanel Nedir?

cPanel, Unix tabanlı sistemlerde çalışan geniş bir kullanım oranına sahip kontrol panelidir. İsmi "Control Panel" kelimesinden gelmektedir. cPanel ile birlikte WHM (Web Hosting Manager) isimli ana yönetim yazılımı da yüklenmektedir. WHM…
Anlam Ayrımı

Topic Nedir?

Bu anlam ayrımı sayfası "Topic" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Topic şu anlamlara gelebilir: 1- Mesele, söz konusu 2- Konu, mevzu. 3- Tema topic konu 1- Mevzu topic sentence 1- Konu…
Teknoloji

Yandex

Yandex 1997 yılında kurulan Rusya merkezli çok uluslu bir firmadır. Yandex başta internet tabanlı ürünler ve hizmetleri kapsamak üzere ulaşım, e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık gibi birçok alanda hizmet veren yetmişten fazla servise…
Teknoloji

Navtex

Navtex cihazı uluslararası orta frekansta, gemilere seyirde tehlike ve emniyet raporları ile hava raporu tahmin ve uyarılarını otomatik olarak yazılı veren haberleşme sistemime verilen isim. Navtex aynı zamanda cihazında ismidir.
Anlam Ayrımı

Primer

Bu anlam ayrımı sayfası "Primer" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Primer şu anlamlara gelebilir: Primer: Birincil Primer: Birinci, birinci derecedeki, ilk, esas. Primer (bilim): Pcr…
Anlam Ayrımı

Moderatör

Bu anlam ayrımı sayfası "Moderatör" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Moderatör şu anlamlara gelebilir: Moderatör (açık oturum, panel): bir açık oturum ya da panelin içeriğini belirleme,…
Teknoloji

Administratör

Kısaca admin olarak bilinir. Administrator, bilgisayar içerisinde ağ yönetimi, programların kurulumu ve ayarlamalarına kadar birçok konuda en çok yetkiye sahip olan hesabı tanımlamak için kullanılan bir isimdir. Teknoloji ve web dünyası üzerindeyse…
Teknoloji

Linkedin

Dünya çapındaki 200 ülke ve bölgede 645 milyon üyesiyle dünyanın en büyük profesyonel sosyal iletişim ağı. LinkedIn'in temelleri 2002 yılında kurucu ortak Reid Hoffman’ın oturma odasında atıldı ve resmi olarak 5 Mayıs 2003 kuruldu. Şirketin CEO’su Jeff…
Teknoloji

Windows XP

Windows XP Microsoft'un kişisel bilgisayarlar ve sunucu sistemleri için ürettiği işletim sistemi ailesi Windows'un NT çekirdeği üzerinde yükselen altıncı ara sürümüdür. 25 Ekim 2001 tarihinde piyasaya sürülmüştür. XP adı eXPerience kelimesinden gelir.…
Teknoloji

Windows NT

Windows NT, Microsoft tarafından geliştirilen ve ilk sürümü 27 Temmuz 1993'te yayımlanan bir işletim sistemi ailesidir. İşlemciden bağımsız, çoklu işlem ve çoklu kullanıcı desteği sunan bir işletim sistemidir. Windows NT'nin ilk sürümü olan Windows NT…
Teknoloji

Windows ME

Windows Me ya da Windows Millennium Edition, Microsoft'un ürettiği işletim sistemi ailesi Windows'un MS-DOS üzerinde yükselen altıncı ve son ana sürümüdür. 14 Eylül 2000 tarihinde piyasaya sürülmüştür. 16-bit/32-bit işletim sistemidir. Microsoft Windows…
Teknoloji

Windows 98

Windows 98, Microsoft'un ürettiği işletim sistemiailesi Windows'un MS-DOS üzerinde yükselen beşinci ve son ana sürümüdür. Microsoft bu sürümle çoklu ortam (multimedia) ve internet hizmetlerini bu sürüme eklemiştir. 25 Haziran 1998 tarihinde piyasaya…
Teknoloji

Windows 95

Windows 95, Microsoft'un ürettiği işletim sistemi ailesi Windows'un MS-DOS üzerinde yükselen dördüncü ana sürümüdür. Microsoft tarafından 24 Ağustos 1995 tarihinde Rolling Stones'un Start Me Up adlı yeni bir şarkıyla katıldığı büyük bir gösteri…
Teknoloji

Microsoft Windows

Microsoft Windows, (Türkçe: pencereler) kullanıcıya grafik arabirimler ve görsel iletilerle yaklaşarak, yazılımları çalıştırmak, komut vermek gibi klavyeden yazma zorunluluğunu ortadan kaldıran, Microsoft şirketinin geliştirdiği dünyada en çok…
Teknoloji

Windows Vista

Windows Vista (Türkçe: Manzara), kişisel bilgisayarlar için geliştirilen Microsoft Windows işletim sistemleri ailesinin sürüm olarak altıncı üyesidir. 22 Temmuz 2005'te gerçek adı duyurulmadan önce Longhorn kod adıyla tanınıyordu. Windows Vista, 30 Ocak…
Teknoloji

Windows 7

Windows 7 (önceden Blackcomb ve Vienna kod adlı) Microsoft tarafından 22 Ekim 2009 tarihinde piyasaya sürülmüş işletim sistemidir. Windows 7'nin, Windows Vista'ya göre daha hızlı bir işletim sistemi olduğu belirtilmiştir. Yeni araç çubuğu ile…
Teknoloji

Windows Aero

Windows Aero, Windows Vista ile günümüze gelen bir görsel tema arayüzüdür. Windows Vista ve daha yeni Windows sürümlerinde bulunan bu arayüz, donanım hızlandırmasından yararlanarak işlemciye daha az yük bindirir. Pencere kenarlıklarını şeffaf yapan Aero…
Teknoloji

Microsoft

Microsoft Corporation, ABD merkezli bir çok uluslu teknoloji şirketidir. Bilgisayar yazılımları, elektronik cihazlar, kişisel bilgisayarlar ve bilişim hizmetleri geliştirir, üretir, lisanslar ve satar. Şirketin en çok bilinen yazılımları Microsoft…
Teknoloji

Microsoft Office

Microsoft Office, 1989 yılında Microsoft tarafından tanıtılan, Microsoft Windows ve MacOS işletim sistemlerinde birbiriyle ilişkili masaüstü uygulamaları, sunucular ve hizmetler sunan bir ticari ofis yazılım paketidir.
Teknoloji

Microsoft Edge

Microsoft Edge; Windows 10, Windows 10 Mobile ve Xbox One'da kullanılmak üzere Microsoft tarafından geliştirilen web tarayıcısı. Tüm cihaz türlerinde Internet Explorer'ın yerini alarak varsayılan web tarayıcısı olmak üzere tasarlandı. Microsoft, Edge’in…
Teknoloji

Microsoft Cortana

Microsoft Cortana, Microsoft tarafınan Windows Phone 8.1 ve Windows 10 Mobile sistemi, Microsoft Band ve Microsoft Band 2, Windows Karma Gerçeklik için geliştirilen ve Windows 10, iOS, Android, ve Xbox One'a gelecek olan bir akıllı kişisel asistan.…
Teknoloji

Windows 10

Windows 10 (ilk kullanılan kod adı: Threshold), Microsoft tarafından geliştirilen, Windows NT ailesinden bir işletim sistemidir. Windows NT ailesinin son çıkan sürümüdür. Yeni özelliklerin yanı sıra Windows'un yeni sürümünde Windows 8'de bulunan ve…
Teknoloji

WordPress

Wordpress bir CMS (Content Management System / İçerik Yönetim Sistemi)'dir. Bu niteliği ile sadece makale yazma ve düzenleme veya blog sistemi olarak değil, her türlü içeriğin düzenlenip yayımlanabileceği bir platform olduğu anlamına gelmektedir. Google…
Teknoloji

Joomla

Joomla!, PHP ve MySQL ile MVC olarak geliştirilmiş açık kaynaklı bir içerik yönetim sistemidir. Joomla! ismi Swahili dilindeki "hep beraber" veya "bir bütün olarak" anlamlarındaki "jumla" kelimesinden gelmektedir. Kurulum…
Teknoloji

PhpBB

phpBB, popüler ve açık kaynak kodlu internet forum yazılımıdır. PHP programlama dili ile yazılmıştır; "phpBB" ismi "PHP Bulletin Board" ın kısaltılmış halidir. Özelleştirilebilir stil sistemi sayesinde, yazılımdaki renk ve görsel…
Teknoloji

Php

Bir programlama dilidir. PHP : Hypertext Preprocessor (Türkçe: Üstünyazı Önişlemcisi) (Aslen: Personal Home Page - Kişisel Ana Sayfa) , internet için üretilmiş, sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, içerisine HTML gömülebilen betik ve…
Teknoloji

Influencer

Influencer kısa tanımıyla Youtube, Facebook, Twitter, Periscope, Instagram gibi sosyal medya kanallarında yüksek takipçi sayılarına sahip kişilere deniyor. Influencer, kelime anlamıyla etkileyen kişi demektir. Influencer Marketing olarak da bilinen…
Teknoloji

Unicorn

Tekboynuz (Unicorn), mitolojik tek boynuzlu at. Kafasının ortasından düz bir boynuz çıkar. Saf ve masum olduğuna, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına, bu nedenle öldürmenin lanet getireceğine inanılan efsanevi bir hayvan. Latince ismi olan…
Teknoloji

Decacorn

Decacorn değeri $10 Milyar doları aşkın şirketlere verilen addır. Latince ¨deca¨ on sayısı (10) demek. En büyük decacorn $68 Milyar değer biçilen Uber. Sonra Çin merkezli ANT Financial geliyor $60 Milyar değerle. Decacorn listesinde ülkemizde de…
Anlam Ayrımı

SPA

Bu anlam ayrımı sayfası "SPA" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. SPA şu anlamlara gelebilir: SPA (sağlık): Orijinal adı ile “Sanitas Per Aquam” (SPA) yani “Sudan Gelen Sağlık”, Romalılardan…
Teknoloji

Hectocorn

Hectocorn değeri $100 Milyar doları aşkın şirketlere verilen addır. Henüz hali hazırda böyle bir şirket yoktur. Kökeni: Tek boynuzlu at, tek boynuz çıkıntılı kafasına sahip efsanevi bir attır. 2013 yılında, risk kapitalisti Aileen Lee TechCrunch için…
Teknoloji

AMP (Accelerated Mobil Pages)

AMP açılımı ile Accelerated Mobil Pages, yani Hızlandırılmış Mobil Sayfalar yöntemi demektir. Kullanım amacı, web sitenizdeki içeriklere mobilden daha hızlı erişim yapılabilmesidir. Google AMP kullanarak mobildeki kullanıcı sayısını artırmayı…
Teknoloji

Google Analytics

Analytics aracı, “Google Analytics” olarak da bilinen; web sitelerinin ziyaretçi unsurlarını ve diğer detay bilgileri kolaylıkla görmemizi sağlayan bir programdır. Google’ın sunmuş olduğu bu servis sayesinde web site sahipleri ve web sitenin teknik…
Teknoloji

Simülasyon

Simülasyon: Bir olayın benzerini yapmak, veya benzetim. Simülasyon veya farklılık, teknik olmayan anlamda bir şeyin benzeri veya sahtesi anlamında kullanılır. Teknik anlamda gerçek bir dünya süreci veya sisteminin işletilmesinin zaman üzerinden taklit…
Teknoloji

Patreon

Patreon, içerik oluşturucularına kendi abonelik içeriği hizmetlerini kurmalarına izin veren, İnternet tabanlı bir platformdur. YouTube içerik yaratıcıları, webcomic sanatçılar, yazarlar, podcast oyuncuları, müzisyenler ve düzenli olarak çevrimiçi olarak…
Teknoloji

Expat

Expat, kendi ülkesi dışında rotasyona tabi tutulan çok uluslu şirket çalışanı anlamına geliyor. Uluslararası şirketler faaliyet gösterdikleri farklı ülkelerde çalışanlarını görevlendiriyor ve expat olan kişi söz konusu ülkede yeni bir hayata başlıyor.…
Teknoloji

Digg

Digg haber paylaşım ve okuma platformu. Digg, genellikle politika, bilim ve diğer Internet trendlerinin paylaşıldığı, oylandığı ve yorumlandığı bir platform olarak ön plana çıkmaktadır. Kasım 2004'te kurulan Digg, 31 Temmuz 2012 tarihinde format…
Teknoloji

Otoklav

Otoklav (Ad); Bir kazan ve dayanımı yüksek bir kapaktan meydana gelen yapıya otoklav denir. Otoklav, basınçlı su buharı ile doymuş bir ortamda 121 santigrat derece sıcaklıkta 15-20 dakikada sterilizasyon yapar. 1879'da Charles Chamberland tarafından…
Teknoloji

SPA (ticaret)

Kısaltma S.P.A. (ticaret) Sundry Persons Account (Muhtelif şahıs hesabı)
Teknoloji

Enformasyon

Enformasyon: Veri ya da bilginin türetilebileceği bir tür sorunun cevabı, bildirme. Enformasyon (malumat) en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya (bağlama) ilişkin, derlenmiş bilgi parçasıdır. Derleme süreci ölçüm, deney, gözlem,…
Teknoloji

Entropi

Entropi enformasyonun ölçüm birimidir. Entropi analog ya da rakamsal (dijital) bir sembolün depolanması ya da iletilmesi için gereken ortalama veri miktarıdır. Fizikte entropi nedir? Entropi, fizikte bir sistemin mekanik işe çevrilemeyecek termal…
Teknoloji

Bilgisayar-Enformatik

Enformatik bilişim bilimidir. Bilgisayar-enformatik bölümü Information Technologies (IT)'nin Türkçeye çevrilmiş adı olup KKTC'de Üniversitelerde okutulan 4 yıllık bir bölümdür. Bu bölüm; işletme, iktisat ve bilgisayar mühendisliğinin birleşiminden…
Teknoloji

DuckDuckGo

DuckDuckGo kişisel verilerin gizliliğine önem veren açık kaynaklı bir arama motoru ve mobil web tarayıcısıdır. Kullanıcıların IP adreslerini ve kişiler bilgilerini kaydetmemektedir. Arama motoru Gabriel Weinberg tarafından ABD'de kurulmuştur. DuckDuckGo…
Teknoloji

Proof Of Concept

proof of concept (tr: kavramın ispatı) Günlük yaşamda klinik çalışma dışındaki alanlarda da sıklıkla kullanılan Proof of Concept (POC) ifadesi, konsept ve teorilerin gerçek dünyada uygulanabilme potansiyeline sahip olduklarının gösterilmesi anlamına…
Teknoloji

Ambilight

Özellikle akıllı televizyonlarda ortam ışığını içeriğin keyfini tam olarak çıkarabilmeniz için görüntü kalitesine uygun olarak yansıtan teknoloji. Ambilight ekran arkasının aydınlatılmasını sağlayan bir teknolojidir. Günümüzde bu teknoloji…
Teknoloji

AdSense

Google AdSense ya da (AdSense), her aşamadaki internet sitesi yayıncılarının, site içeriğiyle ilgili reklamları sitelerinde göstererek para kazanmalarını sağlayan bir Google ürünüdür. Reklamlar, ziyaretçilerin sitede aradıkları konulara ve ilgi…
Teknoloji

Mynet

Mynet, Türkiye kurulan ilk Türkçe internet platformudur. 1999 yılında kurulmuştur. 2014 yılı sonu itibarı ile 15,8 milyon internet kullanıcısına hizmet veren Mynet, Türk internet kullanıcılarının %49’una erişen Türkiye'nin en büyük internet…
Teknoloji

Entegrasyon

Bütünleştirme anlamına gelen entegrasyon terimi e-ticaret sitelerinde, sitelerin farklı sistemlerle uyumlu bir şekilde çalışabilmesi anlamında kullanılır. Entegrasyon Türleri XML Entegrasyonu: XML kod yapısı ile dışa aktarma ya da içeri alma sistemidir.…
Teknoloji

Cloud

Cloud sözcüğünün Türkçe karşılığı bulut demektir. Bulut teknolojisi en yalın haliyle hiçbir kurulum gerektirmeyen web tabanlı uygulamalar ile işlemsel olarak kolaylık sunan online depolama hizmetidir. İnternet üzerinde barındırılan tüm uygulama, program…
Teknoloji

EMUI

EMUI, Huawei akıllı telefon modellerinde kullanılan arayüzün genel ismidir. EMUI ile, Huawei tarafından geliştirilen ve akıllı telefonlar ile tabletlerde kullanılan bir arayüzdür. Huawei marka telefon ve tabletler, bu arayüz yüklü bir şekilde satışa…
Teknoloji

chip (dergi)

(CHIP) Bilgisayar ve iletişim dergisidir. Yayımcı şirket CHIP Holding tarafından basılan dergi Avrupa ve Asya'da 15 ülkede yayınlanmaktadır. CHIP dergisinin ilk baskısı Almanya'da Eylül 1978'de yapıldı. CHIP Almanya'nın en eski ve en büyük bilgisayar…
Teknoloji

ACC (Gelişmiş Ses Kodlama)

AAC (Gelişmiş Ses Kodlama) mp3ten sonra geliştirilen bir ses formatıdır. Sony PlayStation®, PSP® ve WALKMAN® modellerinde standart olan AAC teknolojisi, aynı bit hızında daha verimli ses sıkıştırma özelliğine sahiptir. Böylece, ister yeni bir oyun…