Arşivler: "Nisan 2021"

Edebiyat Ödülleri

Memet Fuat

Memet Fuat'ın Hayatı ve Çalışmaları Memet Fuat (Mehmet Fuat Bengü), (16 Şubat 1926, Erenköy, İstanbul - 19 Aralık 2002, İstanbul), Türk eleştirmen, yazar, yayıncı ve eğitimci. Tam adı Mehmet Fuat Engin Bengü'dür. Yazar, İstanbul Erenköy’de dedesi Mehmet…
Edebiyat Ödülleri

Memet Fuat Ödülleri

Memet Fuat Eleştiri/İnceleme, Deneme ve Yayıncılık Ödülleri, Memet Fuat Genç Şiir Ödülü 19 Aralık 2001 yılında hayatın yitiren Memet Fuat anısına verilmekte olan edebiyat ödülleridir. Eleştiri/İnceleme, Deneme ve Yayıncılık Ödülleri 2004 yılından beri,…
Edebiyat Ödülleri

Tanpınar Ödülleri

Tanpınar Ödülleri, 2001 yılından beri her yıl Bursa'da Zaman şiirinin yaratıcısı Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölüm yıldönümü olan 24 Ocak'ta düzenlenen bir törenle edebiyatın değişik alanlarında Bursa üzerine üretilmiş eserlere verilen ödüldür. Ahmet Hamdi…
Edebiyat Ödülleri

Cemal Süreya Şiir Ödülü

Cemal Süreya Şiir Ödülü 1990'da hayatını kaybeden şair Cemal Süreya anısına düzenlenen şiir ödülü yarışması. Cemal Süreya Şiir Ödülü, 1991 yılından beri verilmektedir. 2001 yılından sonra 3 yıl ara verilen ödüller, 2004'den beri Cemal Süreya Kültür ve…
Edebiyat Ödülleri

Orhon Murat Arıburnu Ödülleri

Orhon Murat Arıburnu Ödülleri ya da kısa adıyla Arıburnu Ödülleri, sinemacı ve şair Orhon Murat Arıburnu adına şair ve eleştirmen Cihan Oğuz ile şair Hüseyin Alemdar’ın kişisel katkılarıyla 1990'dan itibaren 2005 yılına kadar verilen sonrasında maddi…
Edebiyat Ödülleri

Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri

Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri, Varlık Dergisi ve Varlık Yayınevi'nin kurucusu Yaşar Nabi Nayır anısına her yıl şiir ve öykü dallarında verilen edebiyat ödülüdür. Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri, her yıl Varlık dergisinin temmuz sayısında…
Edebiyat Ödülleri

Haldun Taner Öykü Ödülü

Haldun Taner Öykü Ödülü, Milliyet Gazetesi tarafından yazar Haldun Taner anısına 1987'den beri düzenlenmekte olan öykü ödülü. Ödül, o yıl yayımlanmış öykü kitapları veya yeni yazılmış, henüz yayımlanmamış öyküler arasında seçilen bir öyküye verilir.…
Kültürel ve Sanatsal Kuruluşlar

Türk Edebiyatı Vakfı

Üyeleri arasında Celâl Bayar, Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Ahmet Aydın Bolak, Ali Naili Erdem, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Prof.…
Edebiyat Ödülleri

Ömer Seyfettin Hikâye Ödülü

Ömer Seyfettin Hikâye Ödülü, Türk ulusal hikâyeciliğinin sembol ismi Ömer Seyfettin adına Türk Edebiyatı Vakfı tarafından verilen öykü yarışması. İlk ödül 1990 yılında verilmiştir. 2005 yılından itibaren Ömer Seyfettin ’in memleketi olan Gönen yarışmaya…
Edebiyat Ödülleri

Madaralı Roman Ödülü

Madaralı Roman Ödülü, emekli Öğretmen Fikret Madaralı ve eşinin başlattığı bir edebiyat ödülüdür. İlk Madaralı Roman Ödülü 1974 yılında, sonuncusu 1989 yılında verilmiştir. Her yıl, bir önceki yıl basılmış romanlardan birine verilir; Köy Enstitüleri'nin…
Edebiyat Ödülleri

Selçuk Baran

Selçuk Baran’ın Hayatı ve Çalışmaları Selçuk Baran (d. 7 Mart 1933, Ankara - ö. 4 Kasım 1999, Ankara), Türk çevirmen, öykü ve roman yazarı. Ankara'da doğan yazarın asıl adı Selçuk Veziroğlu'dur. Selçuk Baran’ın babası ziraat teknisyeni Talat Veziroğlu,…
Edebiyat Ödülleri

Selçuk Baran Öykü Ödülü

Selçuk Baran Öykü Ödülü, kurulduğu 2006 yılından bu yana, kent kültürüne ve edebiyata katkı sağlamak amacıyla çeşitli edebiyat etkinlikleri gerçekleştiren Galapera Sanatevi, 4 Kasım 1999 tarihinde yitirdiğimiz, Türk edebiyatının usta yazarlarından…
Edebiyat Ödülleri

Orhan Kemal Roman Armağanı

Orhan Kemal Roman Armağanı 1972'den bu yana her yıl verilen bir edebiyat ödülüdür. Yayınevleri tarafından o yıl içerisinde ilk kez yayınlanmış olan, Orhan Kemal Roman Armağanı yönetmeliğine uygun romanlar için başvuru yapılması gerekmektedir. 2015 yılı…
Kültürel ve Sanatsal Kuruluşlar

Türkiye Yazarlar Sendikası

Türkiye Yazarlar Sendikası, merkezi İstanbul’da olan bir sivil toplum kuruluşudur. Kısa Adı TYS olan Türkiye Yazarlar Sendikası, 1973 yılında Aziz Nesin’in girişimleriyle kuruluş çalışmalarına başladı. 1974 yılında kurulan TYS, kendi deyimiyle…
Kültürel ve Sanatsal Kuruluşlar

PEN Yazarlar Derneği

1921’de Londra’dan yola çıkan PEN dünya yazar ve çevirmenleri için tanışma, tartışma ve dayanışma ortamıdır. Edebiyatı yüceltmek ve dünyanın neresinde olursa olsun düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak, korumak ve yaymak için çalışır. 102 ülkede 145…
Edebiyat Ödülleri

Dağlarca Şiir Ödülü

Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından, PEN Yazarlar Derneği ve Türkiye Yazarlar Sendikası’nın desteği ile gerçekleştirilen, Dağlarca'nın isminin yaşatılmasına ve şiirin gelişimine katkı sağlamak için her yıl verilen edebiyat ödülüdür. Ödül…
Edebiyat Ödülleri

Nobel Edebiyat Ödülü

Nobel Edebiyat ödülleri her yıl Alfred Nobel'in sözleri ile bir idealist eğilimi en farklı şekilde ifade eden yazara verilmektedir. İsveç Akademisi her yıl bu ödüle layık kişileri seçmektedir. Alfred Nobel'in bu sözü aslında başta birçok tartışmaya…
Edebiyat Ödülleri Listesi
Edebiyat Ödülleri

Edebiyat Ödülleri Listesi

Dünyada ve Türkiye'de Yazar ve Şairlere Verilen Edebiyat Ödülleri Listesi
Şiir

Hamse

Hamse, Bir şairin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıttır. Hamse yazarı şairler hamse şairi ya da hamsenüvis diye bilinir. Türk edebiyatında 16. yüzyılda gelişmeye başlamıştır. İlk hamseyi Çağatay şairi Ali Şir Nevai yazmıştır.…
Şiir

Trajedi

Trajedi (tragedya): bu sözcük Yunanca tragoidia’dan gelir; tragos (keçi) ve oidie (türkü) sözcüklerinin birleşmesiyle "keçilerin türküsü" anlamına kullanılır. Dionysos şenliklerinde koro, tanrının ona bağlı kölelerini simgeliyordu. Tanrının…
Şiir

Metafizik Şiir

Metafizik şiir 17. yüzyıl İngilizce edebiyat'nın bir dönemi. Bu dönem şiirleri daha ciddidir ve derin bir yoğunluk taşır. Türk edebiyatında metafizik gerilim Turgut Uyar ve Sezai Karakoç'ta hissedilirken, Edip Cansever'de metafiziklik bir dayatma…
Şiir

Modern Şiir

Şiir geleneği daha önce yaşamış şairlerin eserleriyle oluşmuştur. Geleneği oluşturan şairler arasında sanat anlayışı bakımından ilişki vardır. Halk ve aydın, tarihi akış içerisinde kendi dilleriyle kendi şiir geleneklerini oluşturmuşlardır. Bu şiir…
Gazeteciler

Ziya Paşa

Hayatı Ziya Paşa, doğum adıyla Abdülhamid Ziyâeddin (d. 1829, İstanbul - ö. 17 Mayıs 1880, Adana), Tanzimat devri devlet ve fikir adamı, gazeteci ve şairdir. Osmanlı İmparatorluğu'nda 19'uncu yüzyılın en önemli devlet adamlarından birisidir ve Tanzimat…
Şiir

Satirik Şiir

Satirik şiir eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay veya durum iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik şiir (bkz. Didaktik Şiir) özellikleri de görüldüğünden, didaktik şiirler içinde de incelenebilir. Ancak…
Şiir

Senfonik Şiir

Senfonik şiir, müzikte bir konu, olay ya da şiirsel içerikli metinden kaynaklanan ve bu temel üzerine yazılmış orkestral bir formudur. Ludwig van Beethoven’ın Egmont, Cariolan ve 3. Leonore uvertürleri ile bunların daha çok ya da az dramatik ardılları…
Şiir

Deneysel Şiir

Deneysel edebiyatın bir kolu olan deneysel şiir, şairin daha önceki tarzından çok farklı kelime deneyleri üzerine kurduğu şiirdir. Teknik olarak da farklılıklar içeren bu tarz şiirde anlatım tekniğinin yanında anlamsal kırılmalar da söz konusudur.…
Şiir

Somut Şiir

Her türlü tipografik gösterenin sayfa boşluğu üzerinde hiçbir biçimsel kural olmadan düzenlenmesiyle oluşan şiir türüdür. Somut şiirde aktarılması düşünülen duygu ve düşünceler sözcüklerin seslerinden tamamen kopmuş olmasalar da algılanımları çok büyük…
Şiir

Epik Şiir

Epik şiir, kahramanlık, yurt sevgisi gibi liriklik bildiren şiirdir. Epik şiirler "doğal epik" ve "yapay epik" olarak ikiye ayrılır. Aynı anlamda hamasi şiir, kahramanlık şiiri, destani şiir adında da kullanılır. Doğal Epik Bir…
Şiir

Lirik Şiir

Lirik şiir duyguların coşkun bir dille anlatıldığı edebiyat eserlerinin genel adıdır. Latince lyricus, Yunanca lyricos, Fransızca lyrique kelimelerinden türemiştir. Sözlük anlamı ise; coşkun, ilhamla dolu demektir. Eski Yunan'da kullanılan lirik sözcüğü…
Şiir

Didaktik Şiir

Didaktik şiir: Belli bir düşünceyi aşılamak veya belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, bir ahlak dersi çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan, duygu yönü az olan şiir türüdür. Kısaca öğretici şiirdir. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig, Aşık Paşa’nın…
Şiir

Dramatik Şiir

Dramatik şiir, dram türü konuları içeren bir şiir türüdür. Acıklı ya da korkunç bir olayı konu alır. Konuyu okuyucunun gözünde canlandırabilen, harekete dönüşebilen bir şiir türüdür. Opera için yazılan manzum eserlerde de kullanılır. Karşılıklı manzum…
Şiir

Mesnevi Şiir

Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. Mesnevi Şiirlerinin Özelliği Her beytinin kendi arasında kafiyelenmesi hem yazma kolaylığı sağlar…
Şiir

Pastoral Şiir

Pastoral şiir (fr. Pastorale) doğa güzelliklerini anlatan şiirlerdir. Kır, çoban hayatını, tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek gayesini taşıyan edebî eserlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur. Bu söz için Türk Dil Kurumu…
Şiir Nedir?
Şiir

Şiir Nedir?

Şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak; bir olayı ya da bir duygusal ve düşünsel deneyimi yoğunlaşmış ve sıradanlıktan uzaklaşmış bir biçimde ifade etme sanatıdır.
Anlam Ayrımı

Sıfat

Bu anlam ayrımı sayfası "Sıfat" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Sıfat şu anlamlara gelebilir: Sıfat (isim): Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukukî bakımdan yeri ve özelliği.…
Dil ve Anlatım

Sıfat (edebiyat)

Sıfat ya da ön ad; isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim vb. gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türü. Sıfat ile nitelediği veya belirttiği ismin oluşturduğu sözcük…
Dil ve Anlatım

Türkçe

Türkçe, Türk dili ya da Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir. Yaşı, en eski hesaplara göre 8500 olan Türkçe, bugün yaşayan Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere…
Dil ve Anlatım

Gezi Yazısı

Gezi yazısı: Bir yazarın gezdiği, gördüğü yerleri edebi bir üslûpla anlattığı bir yazı türüdür. Gezi yazılarından oluşan esere seyahatname denir. Bu türün Türk Edebiyatı'ndaki en bilinen örneklerinden biri Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseridir.…
Dil ve Anlatım

Anı (edebiyat)

Anı, kişisel yaşantının bütünü ya da belli bölümlerini ya da gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış edebi metinler ya da kayıtlardır. Otobiyografi ile karıştırılabilen anı, ondan dışsal olaylara verdiği önem ile ayrılır. Anıda kişisel yaşam…
Dil ve Anlatım

Eleştiri (edebiyat)

Eleştiri: Bir kişi, eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan kısa metinlerdir. Hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği gibi, bu öğenin doğru tanıtılmasını sağlamayı ve bir…
Dil ve Anlatım

Röportaj (edebiyat)

Röportaj, bir gazete yazarının ünlü, tanınmış kişiler, yerler ve olaylarla ilgili inceleme ve araştırmalarına kendi görüşlerini de ekleyerek oluşturduğu yazı türü. Röportaj kelimesinin kökeni, Latincede 'toplamak', 'getirmek' anlamlarında kullanılan…
Anlam Ayrımı

Deneme

Bu anlam ayrımı sayfası "Deneme" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Deneme şu anlamlara gelebilir: Deneme (edebiyat): Bir yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini…
Dil ve Anlatım

Deneme (edebiyat)

Deneme, bir yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini anlattığı metinlere denir. Bu türde ilk yazıları 16. yüzyılda Fransız yazar Michel de Montaigne yazdı ve Essais (Denemeler) adıyla yayımladı. Bugün birçok ülkede ilgiyle okunan…
Anlam Ayrımı

Fıkra

Bu anlam ayrımı sayfası "Fıkra" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Fıkra şu anlamlara gelebilir: Fıkra (edebiyat): Bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini,…
Dil ve Anlatım

Fıkra (edebiyat)

Fıkra; bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayınlanan kısa fikir yazılarının genel adıdır. Bu tür yazıların diğer adı da "Köşe Yazısı"dır.…
Dil ve Anlatım

Makale

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Makale, alanında uzman bir kimsece yazılan, herhangi bir konuda bilgi vermek amacını güden, bir görüşü desteklemek, bir savı öne sürüp bunu…
Dil ve Anlatım

Roman

Roman, bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, onların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen uzun kurgusal anlatı. Hikayeye kıyasla daha uzun ve olaydan ziyade kişi…
Dil ve Anlatım

Hikaye (Öykü)

Öykü ya da hikaye, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki anlatıdır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda…
Dil ve Anlatım

Masal

Masal, sözlü halk hikâyesi. Olağanüstü öğe, kahraman ve olaylara yer veren yaşanmamış öykülerdir. Masallarda yer ve zamana bağlılık yoktur. Masal terimi öncelikle, Külkedisi, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Keloğlan gibi ulusal ve uluslararası sözlü…
Dil ve Anlatım

Mektup

Mektup: Kişi ve kurumlara yazılan duygu ve düşüncelerin bildirildiği sıkça kullanılan bir düzyazı türüdür. Mektup veya posta, bir bilgi ve maddi bir nesnenin transferi için bir metottur. Üzerine yazı yazılıp bir zarf içine konan dokümanlar ve ayrıca…
Dil ve Anlatım

Günlük

Bir kişinin yaşadıklarını, duygu ve izlenimlerini, tarih belirterek günü gününe anlatmasıyla oluşan yazı türüne günlük denir. Günlükler her gün yazıldığı için kısadır. Bu yazılar yazarın yaşamından izler taşır. Eski edebiyattaki adı ruznamedir.…
Edebiyat

Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

İnsanda güzel duygular uyandıran, duygu düşünce ve hayal dünyasını zenginleştiren eserlere sanat eserleri denir. Resim, müzik, mimari, heykel, şiir, edebiyat birer sanat dalıdır. Sanat eserleri görsel (plastik) sanat eseri, fonetik sanat eseri ve…
Edebiyat

Atmosfer (edebiyat)

Atmosfer (edebiyat): Atmosfer, bir edebi eserde yoğun olan zihni, ahlaki, duygusal ya da heyecan verici durumların tümü. Bir sanat eserinin alıcıda uyandırdığı kalite duygusu olarak da tanımlanabilir.
Anlam Ayrımı

Kompozisyon

Bu anlam ayrımı sayfası "Kompozisyon" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Kompozisyon şu anlamlara gelebilir: Kompozisyon: Birbirinden farklı parçaları, uyumlu ve düzenli şekilde bir araya…
Edebiyat

Kompozisyon (edebiyat)

Düşünceleri düzgün bir şekilde sıralama ve ifade etmeyi sağlamak amacıyla kompozisyon kurallarından faydalanılır. Yazılı kompozisyon en az 3 bölümden oluşur. Bunlar; giriş, gelişme ve sonuç bölümleridir. Giriş bölümü Verilen bir konuyu açıklayabilmek…
Edebiyat

Yazar

Yazar: Edebiyat, sanat ve bilim alanında kitap yazan, eser veren kimse, müellif anlamlarına gelir. Yazar ayrıca gazete veya dergilerde bir konuda yazı yazan kimse, muharrir anlamlarında kullanılır. Yazar terimi, aslında yazılı bir iş üreten herkes için…
Edebiyat

Nesir

Nesir, edebiyatta düzyazı sanatı. Dil kurallarından başka hiçbir ölçüye bağlı olmayan düz ve tabu anlatma yolu. Eski nesir, “sade nesir” ve “süslü nesir”(sanatkarane) olmak üzere başlıca iki koldan yürümüştür. Sade nesir, konuşma dilinde yazılan, açık,…
Edebiyat

Edebiyat Akımları

Sanatta görüş, duyuş, anlayış bakımından yenilikler ortaya koyan, farklılık gösteren harekete “sanat akımı” denir. Bir başka deyişle belli bir tarihsel süreçte aynı sanat anlayışına sahip sanatçıların oluşturduğu topluluktur akım. Hemen her sanat akımı…
Edebiyat

Edebiyat Kuramları

Edebiyatın sınırları önceden belirlenmiş form ve kurallara göre tasarlanarak oluşturulan bir üretim mi yoksa baştan tasarlanamayan üretim sırasında bilinçaltı ve geçmiş tecrübelerin ışığında oluşturulan özgün bir yaratı mı olduğu Eski Yunan'da bu yana…
Edebiyat

Edebiyat Türleri

Edebiyat türlerini önce ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi nazım, ikincisi nesirdir. Nazım belli bir ölçü ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebiyat ürünleridir. Ya da kısaca bütün şiir ve şiirsel metinlerdir. Hece vezni gibi belli bir kalıp ve ölçü…
Edebiyat Nedir?
Edebiyat

Edebiyat Nedir?

Duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile güzel ve etkili bir biçimde anlatma sanatına edebiyat denir. Edebiyat veya yazın; olay, düşünce, duygu ve hayalleri dil aracılığı ile estetik bir şekilde ifade etme sanatıdır.
Edebiyat

Şair

Şair: Şiir yazan kimselere denir. Şair kelimesi Arapça'dan gelir; doğaüstü güçlere sahip, meczûp, kâhin gibi anlamlar da yüklenmiştir. Sözlükte “bir şeyi bütün incelikleriyle bilmek, sezerek vâkıf olmak; ölçülü ve ahenkli söz söylemek” anlamlarındaki…
Geleneksel Sanatlar

Künde

Osmanlı dönemi ahşap işçiliğinde sadelik hakim olmuş, çeşitli teknikler daha çok cami kapısı, minber, vaaz kürsüsü, pencere kapakları ve bunlara benzer bir çok mimari ögelerde uygulanmıştır. Anadolu’da Selçuklu döneminde gelişmiş, kendine özgü bir şekil…
Geleneksel Sanatlar

Bezeme

Türk Sanat geleneklerinin özünü koruyan, maziden günümüze Türk kültürünün devamını sağlayan ve Türk kimliğini çizen gelenekli sanatlarımızı derinlemesine incelemek, temelinde yatan felsefeyi ve bunun çizgilere, şekillere yansımasını anlamak ve anlatmak,…
Geleneksel Sanatlar

Tesbihçilik

İslâm âleminde tesbih, Allāh'ın Esma'ü-l Hüsnâ'sını yâni Güzel İsimleri'ni ibadet amacıyla ve belirli bir sayıda zikretmek için kullanılan ve hemen hemen her sofu müslümanın cebinde taşıdığı pratik bir araçtır. Aynı boyutları ve aynı şekli haiz 33, 99,…
Geleneksel Sanatlar

Tarakçılık

Şanlıurfa’nın geleneksel el sanatlarından olan tarakçılık, günümüzden 50-60 yıl öncesine kadar Eski Arasa Hamamı ile Hoca Abdülvahit Camii arasında kalan çarşıdaki 20 kadar dükkânda icra edilirdi. Fabrika türü plastik tarakların imal edilmesiyle önemini…
Geleneksel Sanatlar

Saraçlık

“Kösele” denilen kalın deri ve normal ince deri ile hayvan koşum takımları, kemer, silah kılıfı, mermi kılıfı, çanta gibi avcı gereçlerinin yapıldığı sanata Saraçlık, bu işle uğraşanlara da Saraç denilmektedir. Atçılık ve At’a verilen önem dolayısıyla…
Geleneksel Sanatlar

Kürkçülük

Hayvan kürklerinin işlenerek giysi haline getirilmesi insanlık tarihinin en eski sanatlarından biridir. Ana rahminde ölen, ya da en fazla 5 aylık iken ölen kuzuların tüylü derilerinden yapılan düz yakalı (yakasız), dış kısmı "Şakaf" denilen…
Geleneksel Sanatlar

Abacılık

Aba, el mekikli cülha tezgâhında deve yününden dokunan ve elbise üzerine giyilen bol bir giysidir. Aba, biçim olarak kürkü andırmaktadır. Erkek ve kadınlar için ayrı modellerde olan bu giysiler günümüzde kullanılmadığından dokunması da terkedilmiştir.…
Geleneksel Sanatlar

Keçecilik

Bu tarihi ata sanatı, Şanlıurfa’da Keçeci Pazarı denilen eski çarşıda ve çevresindeki hanlarda sürdürülmektedir. Eyvana serdim keçe Nêçe bir ömrüm geçe Acep o gün olur mu Yarim elime geçe dizeleriyle Şanlıurfa türkülerine konu olan keçe, çocuk…
Geleneksel Sanatlar

Bakırcılık

İnsanoğlunun bakırı bulması ve işlemesini öğrenmesi M.Ö. 5000-3000 tarihlerinde Kalkolitik Çağ denilen Bakır Çağı ile başlamıştır. Şanlıurfa il sınırları içindeki Hassek Höyük, Kurban Höyük, Lidar Höyük gibi höyüklerde yapılan arkeolojik kazılarda…
Geleneksel Sanatlar

Çömlekçilik

Çömlekçilik, toprağın ya da asıl olarak killi toprağın çeşitli aşamalardan geçirilip işlenip şekillendirilip kullanılmak üzere çeşitli eşyalar üretilmesine verilen addır. Çömlekçilik, Anadolu'da çok eskiden beri yapıla gelmiş el sanatlarından biridir.…
Geleneksel Sanatlar

Süpürgecilik

Doksan Üç Harbi sırasında (1877-1878 yıllarında), başta Balkanlar ve Rumeli’nden gelen Muhacirler (göçmenler) tarafından yöreye taşınmış bir geleneksel el sanatıdır. Süpürge gelişen teknoloji karşısında temizlik aracı olarak önemini yitirmekte olup…
Geleneksel Sanatlar

Semercilik

Sakarya'da 30-40 yıl öncesine kadar at ve eşek gibi hayvanların binek ve yük taşıyıcı olarak önemli bir yeri vardı. Tarlalardaki ürünler eşeklerle ile kente getirilirdi. Tarlada el ile biçilen buğday sapları, diğer ürünler eşeğin üzerinde toparlanıp…
Geleneksel Sanatlar

Bastonculuk

Tamamen el emeği göz nuru olan ve başta Taraklı, Akyazı ilçeleri ve Kayalar Memduhiye Köyü’nde olmak üzere yaşatılan bastonculuk, özellikle Akyazı’da yapılan geçme ağaçlı ve çok motifli baston çeşitleri ile Kayalar Memduhiye Köyü’nde biçim ve işleme…
Geleneksel Sanatlar

Kaşıkcılık

Taraklı İlçesi’nde yüzyıllardan bu yana sürdürülen çok yaygın geleneksel bir el sanatıdır. İlçenin Alballar, Kemaller, Esenyurt ve Uğurlu köylerinde yaşatılan bu gelenek, bugün halen onlarca "Kaşık Evi/Kaşık Odası"nda sürdürülmektedir. Bu…
Geleneksel Sanatlar

Dokumacılık

Türk el sanatları hakkında Anadolu'da çok eskiden beri yapıla gelen çoğu yörede geçim kaynağı olmuş ve olmaya devam eden bir el sanatıdır. El sanatlarımızın zarif örneklerinden olan oyalar süslemek, süslenmek amacından başka taşıdıkları anlamlarla bir…
Geleneksel Sanatlar

Ağaç İşçiliği ve Oymacılık

Barınma gereğinden doğan mimari, bölgelerin coğrafi koşullarına göre biçimlenmiş, çeşitlenmiştir. Buna bağlı olarak gelişen Ahşap işçiliği Anadolu'da Selçuklu döneminde gelişip, kendine özgü bir niteliğe ulaşmıştır. Selçuklu ve Beylikler dönemi ağaç…
Geleneksel Sanatlar

Culhacılık (Bez Oymacılığı)

Yün ipliği, pamuk ipliği ve floş’un kamçılı tezgâhının tek ayakla çalışan çeşidi olan "cakarlı" ve 2-4 ayakla çalışan çeşidi olan “çekmeli” tezgâhlarda dokunarak "Yamşah" (Neçek-Çefiye) ve "Puşu" gibi baş örtüsü,…
Geleneksel Sanatlar

Raku Nedir?

Raku: Japonya'dan alınmış olan bir seramik pişirme yöntemi. Pişirilen parça yaklaşık 800-1000 derecede çıkarılarak talaşa atılmakta ve bol efektli sırlar elde edilmektedir. Bu kelime Japoncada "rahatlık, neşe" anlamına gelmektedir. Raku 1200…
Geleneksel Sanatlar

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel el sanatları insanoğlu var olduğundan beri tabiat şartlarına bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak, örtünmek ve korunmak amacı ile ilk örneklerini vermiştir. Daha sonra gelişerek çevre şartlarına göre değişimler…
Geleneksel Türk Sanatları
Geleneksel Sanatlar

Geleneksel Türk Sanatları

Geleneksel Türk sanatları, Türk kültürünün bir kısmını meydana getiren sanat ve sanat üsluplarıdır. Geleneksel Türk sanatlarının bir kısmı İslam öncesi dönemden kaynaklanır. Bir kısmı ise İslam ile birlikte gelişmiştir. Bu sanatların başında minyatür…
Baskı Resim Teknikleri

Fırça Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Fırçanın kağıt üzerinde bıraktığı kendi biçimine benzer şekillerden yararlanılarak yapılır. Bu teknikte kullanılan araç ve gereçler sulu boyada kullandıklarımızın aynıdır. iyi bir fırça baskısı yapabilmek için önce fırçayı kağıt üzerine basma…
Baskı Resim Teknikleri

Meyve, Sebze Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Patates, turp, havuç, elma baskısı: Bu baskı türünde patates, yer elması, havuç, turp, soğan gibi sebzeler kalıp olarak kullanılır. Teknikleri hemen hemen birbirine benzer. Bunlardan patates en çok kullanılan ve adı geçen bir sebzedir. Patates baskısı…
Baskı Resim Teknikleri

İplik Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Renklerin açıktan koyuya olan değerlerinden yararlanmak ve kağıt üzerinde renk düzenleri elde etmek için yapılan çalışmalardır. İplik baskısı için gerekli olan araç ve gereçler: 1- 75-100 cm. uzunluğunda kalınca bir iplik 2- Sulu boya ve fırçası 3-…
Baskı Resim Teknikleri

Yaprak Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Bitki yapraklarının kalıp olarak kullanılması ile yapılan bir baskı türüdür. Bir yaprağı incelediğimizde alt kısmının damarlı, üst kısmının da düz olduğunu görürüz. Damarlı olan yüzü sulu boya ile boyayıp resim kağıdı üzerine bastırırsak yaprağın şekli…
Baskı Resim Teknikleri

Şablon Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Karton ya da benzeri kalıplardan yararlanarak yapılan resimlere şablon baskısı denir. Beğenilen bir örgeyi (motifi), resmi, yazıyı çoğaltmak ya da fırça izi bırakmadan boyamak için bu baskı tekniği kullanılır. Baskı için gerekli araç ve gereçler: 1- İki…
Baskı Resim Teknikleri

Linolyum Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Bu baskı türünde kalıp olarak yer muşambası (Iinolyum) kullanılır. Kalıbın uzun ömürlü oluşu ve saklama kolaylığı bulunuşu nedeniyle diğer baskılardan daha uygundur. Linolyum baskı resimlerinde desen, kompozisyon ve siyah - beyaz etkisi gibi unsurlar…
Baskı Resim Teknikleri

Ağaç Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Ağaç Baskısı Nedir? Ksilografi ya da ağaç baskısı yahut ahşap baskı, ahşap levha kullanılarak, yüksek kazı tekniğiyle hazırlanan tahta kalıplarla gerçekleştirilmiş özgün bir baskı tekniği. Bu kazıresim türünde, resmi meydana getiren tüm çizgiler ahşap…
Baskı Resim Teknikleri

Taş Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Taş baskısına düz baskı da denir. Suyun ve yağın birbirini itmesinden ve baskı taşının basacak ve basmayacak kısımlarının hazırlanmasından ibarettir. Taş baskısında, yağı emen sert kireç taşları (lito taşı) kalıp olarak kullanılır. Lito taşı düzeltilip…
Baskı Resim Teknikleri

İpek Baskısı (Serigrafi) Nedir, Nasıl Yapılır?

İpek baskısı (Serigrafi): En yeni baskı tekniğidir. Şablon baskısına benzer. Serigrafide şablon olarak ince dokulu ipek bir bez kullanılır. Bir kasnak altına gerilmiş bulunan ipek bezin yüzeyinde, resimde basılmayacak kısımlar kapatıcı bir madde ile…
Baskı Resim Teknikleri

Gravür Baskısı Nedir, Nasıl Yapılır?

Gravür baskısı, çok eski bir baskı tekniğidir. Bu baskıya çukur baskı da denir. Kalıp olarak çinko, bakır gibi metal levhalar kullanılır. Gravür baskıda kalıp, iki şekilde hazırlanır : a) Aynı linolyum baskıda olduğu gibi, metal levhaya doğrudan doğruya…
Baskı Resim Teknikleri

Batik Nedir, Nasıl Yapılır?

Kumaş ya da bez üzerine bir tür resim yapma tekniğidir. Batik Tekniğinin Yapılışı: Bez üzerine istenilen motif çizilir. Boyanmayacak olan kısımlar sert kıllı fırça yardımı ile eritilmiş bal mumu kapatılır. İçinde bir miktar şapla birlikte eritilmiş…
Özgün Baskı Resim Nedir?
Baskı Resim Teknikleri

Özgün Baskı Resim Nedir?

Çeşitli araç ve malzeme ile doğrudan veya kalıplar yapmak yoluyla kağıda veya benzeri malzeme üzerine, sanatçısı tarafından yapılıp basılan resimlere "özgün baskı resim" denir.
Sosyoloji Kuramları

Çatışmacı Yaklaşım

Çatışmacı kuram: Bir toplumsal grubun diğer toplumsal gruplar üzerindeki hakimiyet kurma veya tahhakküme karşı direnme yetileri üzerine odaklanır. Sosyal bilimlerde çatışmacı yaklaşım ve kuramlar, toplumdaki gruplar ve sınıflar arasındaki sosyal, siyasi…
Sosyoloji Kuramları

Etnometodoloji

Etnometodoloji: Üyelerinin pratik uslamlamada kullandıkları sağduyusal yöntemlerce sergilenen kırılgan düzen olarak görür toplumu. Etnometodoloji, 1960’lı yıllarda California Üniversitesi öğretim üyelerinden Harold Garfinkel tarafından geliştirilen,…
Sosyoloji Kuramları

Feminizm

Feminizm: Toplumdaki kadın (cinsiyet olarak) hakimiyetinin toplumsal yaşamı nasıl biçimlendirdiği üzerine odaklanır. Feminizm, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için bir mücadeledir. Kadın…
Sosyoloji Kuramları

İşlevselcilik

İşlevselcilik: Tamamıyla bütünün işlevselliğini, toplumsal birimlerin birlikte çalışarak nasıl gerçekleştirdiği üzerine odaklanan ana kuramsal yaklaşımdır. İşlevselcilik (işlevsel analiz olarak da adlandırılır) (İngilizce:Functionalism), Sosyal…
Sosyoloji Kuramları

Yorumsamacılık

Yorumsamacılık: Max Weber'in çalışmasında şekillenen bu kuramsal yaklaşım der ki; toplumsal olan süreçlerde, iktisadi ve tarihsel araştırmalar kavramsal araçlarla değerlendirilmesi gerektiği için tamamiyle tarif edici ve deneysel olamaz. Yorumsamacılık…
Sosyoloji Kuramları

Toplumsal İnşacılık

Toplumsal inşacılık: Bilginin sosyolojik teorisidir. Belli ve özel bir bağlamda sosyal fenomenin nasıl geliştiği üzerine düşünür. İnşacı yaklaşım ya da inşacılık (constructionism), sosyoloji ve psikolojide belli toplumsal bağlamlar altında toplumsal…