Arşivler: "27 Apr 2021"

Fotoğrafçılar

Nazif Topçuoğlu

Nazif Topçuoğlu (d. 1953 - Ankara), Türk mimar, fotoğraf sanatçısı, yazar. Hayatı ve Çalışmaları Nazif Topçuoğlu, 1953 yılında Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Chicago Institute of Design’da yüksek…
Ressamlar

Mira Friedlaender

1971 Philadelphia doğumlu, Cambridge Massachusettes'te yaşıyor. Mira Friedlaender, yaratıcı mücadeleyi projelerinin merkezine koyan Brooklyn merkezli multidisipliner bir sanatçıdır. Tufts Üniversitesi'nden lisans, Boston Güzel Sanatlar Müzesi Okulu'ndan…
Ressamlar

Mehmet Gün

1956 İstanbul’da doğdu. 1977-83 Viyana Güzel Sanatlar Akademisi, Avusturya 1978 "Gold Füger" ödülü, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi, Avusturya 1983-84 İtalya ve Fransa 1986-87 DAAD ile "Berlin Sanatçı Programı" 1990 NewYork 1991 Roma…
Ressamlar

Kadri Özayten

1947 Antalya’da doğdu 1968-73 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim Bölümü 1973 Mansiyon, Cumhuriyrt’in 50.Yılı Sergisi, İstanbul 1974 İstanbul,Arkeoloji Müzeleri Açıkhava Sergisi Jüri Özel Ödülü 1974 8. DYO Resim Yarışması, Mansiyon 1975…
Ressamlar

İsmail Ateş

1960 Göle’de doğdu. 1982 Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim-İş Bölümü 1983 Resim öğretmenliği, Yozgat 1986 Galeri Mi-Ge Gençlerarası Resim Yarışması Teşvik Ödülü 1988-93 Sanatta Yeterlilik, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü,…
Ressamlar

Güngör Taner

1941 İstanbul’da doğdu. 1967 Jala Yasan Portre Konkuru 2. Ödülü 1968 İDGSA Nurullah Berk Atölyesi'nden mezun oldu. 1971 Salzburg Yaz Akademisi, Avusturya 1974 Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü 1976 Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü…
Ressamlar

Gencay Kasapçı

1933 Ankara’da doğdu. 1954 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’nü bitirdi. 1958 İtalyan Hükümeti’nin bursu ile İtalya’ya gitti. Bursu bittikten sonra da İtalya’da kaldı. 1961 Milletlerarası Gubbio Resim Yarışması Birincilik Ödülü, İtalya…
Ressamlar

Basri Cesur

1972 Sumnu, Bulgaristan’da doğdu. 1978 Türkiye 1996 Uludağ Üniversitesi Resim Ana Sanat Dalı 1997 Master Programı, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İstanbul’da yaşıyor. Grup Sergileri 1994-95-96 Uludağ Üniversitesi Geleneksel Karma Atölye…
Ressamlar

Abdurrahman Öztoprak

Abdurrahman Öztoprak (d. 1927, Rumelihisarı İstanbul – ö. 26 Mayıs 2011, Akyaka Muğla) Türk ressam. 1927 yılında İstanbul, Rumelihisarı’nda doğdu. 1945 ve 1951 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Nurullah Berk atölyesinden mezun oldu.…
Zaman

Kronoloji

Kronoloji olayların tarihsel sıralanması ile ilgili bir bilim dalıdır. Tarih bilimi ile yakından ilgili bu bilim dalı, oluşum süreçlerinin tarihlenmesi ve raporlanması ile uğraşır. TDK Büyük Sözlük, sözcüğün Türkçeye Fransızca'dan (chronologie)…
Felsefe

Süre (felsefe)

Süre, Fransız filozof Henri Bergson tarafından ortaya konan bir zaman ve bilinç teorisi. Bergson, Herbert Spencer felsefesinden algıladığı yetersizlikler üzerine Spencer'in mekaniği anlama eksikliğinden dolayı Bergson'u matematik ve fen bilimlerinden…
Zaman

Eş Güdümlü Evrensel Zaman (UTC)

Eş Güdümlü Evrensel Zaman (UTC), pek çok ülkede baz alınan medeni ve bilimsel zaman. 1963 yılında kullanılmaya başlanmıştır. UTC, Fransızca (Fransızca: Temps universel coordonné) ve İngilizce (İngilizce: Coordinated Universal Time) kavramlarının…
Zaman

Kum Saati

Kum saatleri içinde kum olan, altı üstü geniş, beli ince, bir sıvının ya da çok ince taneli bir katının bir delikten geçerken daima aynı zamana ihtiyaç göstereceği ilkesine dayanarak çalışan zaman ölçme aracıdır. Akış hızının sabit olmayıp, işlemin…
Zaman

An (zaman)

An, bir ortaçağ zaman birimi. Güneş saatindeki bir gölgenin hareketi, güneşin doğuş saatiyle, güneşin doğuşu ile batışı arasındaki sürenin on ikide biri olan 40 dakikayı kapsıyordu. Bir güneş saatinin uzunluğu, günün mevsimine bağlı olarak günün…
Zaman

Salise Nedir?

Salise, saniyenin altmışta biri olan bir zaman birimi. Salise, uluslararası düzeyde kullanılan bir zaman ölçüsüdür. Saniyenin, kendinden sonraki alt parçası ise salise olarak kabul edilir. Bir ölçü birimi, 10’un katı olan sayılar ile çarpıldığı ya da…
Matematik

Açısal Saniye

Açısal saniye veya ", bir derecenin 3.600'da birine ve bir açısal dakikanın 60'ta birine eşit bir açısal ölçü birimidir. Bir derece bir dairenin üç yüz altmışta biri olarak tarif edildiğinden 1" açısal saniye, kapalı bir dairenin 1.296,000'da…
Zaman

Saniye (zaman)

Sözcük, kökenini Arapça "iki" sayısı olan "isnân"dan almaktadır. Bunun nedeni ise Biruni'nin zaman birimlerini adlandırırken sayısal sıralamalar kullanmasıdır (örneğin, "salise" de "üç" anlamındaki…
Zaman

Dakika Nedir?

Dakika: Bir zaman dilimidir. Dakika bir saatlik zamanın altmışta birine dakika denir. Dakika, 1 saatin 1/60'ına ve 60 saniyeye eşit olan zaman birimidir. Aynı zamanda 1 derecenin 1/60'ını da simgeler. Kısaca dk'tır. Açısal olarak " ' " işareti…
Zaman

Milenyum

Milenyum, bin yıla eşit bir zaman dilimidir. Milenyum terimi Latince "mille"; bin, ve "annum", yıl kelimelerinin birleşmesinden meydana gelir. Terim daha çok takvim milenyumları için kullanılır. Sosyal bilimciler din bilimcilere göre…
Zaman

Yüzyıl (asır)

Yüzyıl (asır), kelime anlamı olarak arka arkaya gelen yüz yılı anlatmak için kullanılır. Ancak aslında yüzyıl terimi yüz tane yıldan oluşmak zorunda değildir. 1 yılı ile başlar ve 00 yılı ile biterler. Gerek miladi, gerekse hicri takvimde 0 diye bir yıl…
Zaman

Yıl (sene)

Yıl (sene); Dünya'nın, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman. Miladi takvime göre ocak ayının birinde başlayıp aralık ayının otuz birinde sona eren on iki aylık dönem, sene. Güneş'in ilkbahar…
Zaman

Saat (zaman)

24 saat esaslı saatler en az 15. yüzyıldan bu yana kullanıla gelmiştir. Saatlerin zaman göstermek dışında da işlevleri bulunmaktadır. Bir aracı zamana göre ayarlamak bunlardan birisi olarak gösterilebilir. Böyle bir kullanılışın örneği bombalarda ve…
Zaman

Ay (zaman)

Ay (zaman): Yılda 12 tane bulunan zaman birimidir. Ay'ın Yer çevresindeki dolanımını tamamlaması için geçen süre. Bir kavuşum ayının, yani Ay'ın Yer'den görünen tüm evrelerini içeren tam bir çevriminin süresi 28,530588 ortalama güneş günüdür (28 gün 12…
Zaman

Hafta Nedir?

Hafta, 7 günden oluşan zaman birimi. Farsça yedi manasına gelen haft/heft kelimesinden türetilmiştir. Türk lehçelerinden Tıva Türkçesinde Yedilik anlamında söyleyişlerine uygun olarak çedilik diye söylenmektedir. Haftanın Günleri Pazartesi Salı Çarşamba…
Zaman

Gün Nedir?

Gün, günlük kullanımda yirmi dört saate karşılık gelen bir zaman birimidir. Bu süre yaklaşık olarak Güneş'in belli bir noktadaki meridyenden iki geçişi arasındaki zamanın yıl içerisindeki ortalamasıdır. Dünyanın uzak yıldızlara göre kendi ekseni…
Takvim

Dünya Dışı ve Kurgusal Takvimler

Takvim, zamanın yıllara, aylara, haftalara ve günlere göre ayrılarak biçimlendirildiği, planlamaların kurgulandığı çizelge ve yöntemdir. Özellikle televizyon ve sinema filmleri senaryoları yazılırken fantastik ve kurgusal takvimler oluşturulmuştur.…
Takvim

Arkaik Takvimler Listesi

Takvimde süreler, güneş ve ay döngüsü gibi bazı astronomik olayların çevrimi ile eşitlendiği gibi hasat zamanı, suların yükselmesi ve çekilmesi gibi doğal olaylar üzerinden de belirlenebilir. Birçok uygarlık ve toplum kendi özel ihtiyaçlarına uygun…
Takvim

Kullanılmakta Olan Takvimler Listesi

Takvim, zamanın yüzyıl, yıl, ay, hafta ve gün gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgedir. Takvim, sosyal, ticari, dini ya da idari amaçla gün organize bir sistemdir. Takvim organizasyonu, zamanı dilimlere bölerek gün, hafta, ay…
Takvim

Azizler Takvimi

Azizler takvimi Hristiyanlık' ta her günü bir ya da birden çok azizin yortusuna göre adlandıran bir liturjik yıl düzenleme biçimi. Erken Hristiyanlık zamanında ortaya çıkan azizler takvimi şehitlerin doğum, ölüm ve cennete doğuş gibi günlerde anılması…
Takvim

Tibet Takvimi

Tibet takvimi bir yılın 12 ya da 13 aydan oluştuğu ve her ayın yeniayla başladığı bir ay-güneş takvimidir. Her üç yılda bir eklenen on üçüncü ayla birlikte bir Tibet yılının güneş yılına denk düşmesi sağlanmaktadır. Ayların belirli adları yoktur. Tibet…
Takvim

Japon Takvimi

Japon takvimi, bir dizi resmi ve gayri resmi sistemlerin dahil olduğu bir takvimdir. Günümüzde Japonya'da Miladi takvim ile birlikte mevcut imparatorun saltanatının yılını belirten dönem isimleri kullanılmaktadır. Japonya'da yılları belirtmek için…
Takvim

Hint Takvimi

Hint takvimi, Eskiden Hinduizm'de kullanılan bir takvimdir. Hint takvimi, Bengal takvimi'nden, Assam takviminden örnek alınarak tasarlanmıştır. Günümüzde ise takvim Hindistan'ın orta bölgelerinde kullanılmaktadır. Aylar Hint takviminde 12 aylık takvim…
Takvim

Bengal Takvimi

Bengal Takvimi veya Bangla Takvim (Bengalce: Aydınlatılmış), Bengal ve Bangladeş bölgelerinde kullanılan güneş takvimidir. Takvim, Assam, Bengal bölgesinde kullanılmaktadır. Bengalce takviminin revize edilmiş versiyonu resmi olarak 1987'de Bangladeş'te…
Takvim

Ermeni Takvimi

Ermeni takvimi, Ermenilerin geleneksel takvimidir. Antik Mısır takviminde olduğu gibi güneş takvimi esasına dayalıdır. Takvimde bir yıl, her biri 30 günden oluşan 12 aydan oluşur. Geriye kalan 5 veya 6 gün ise artık günler olarak kabul edilir ve bir ay…