Arşivler: "25 Apr 2021"

Mühendislik

ABET

ABET ("Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.), yükseköğretim kurumlarının uygulamalı bilim, mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarındaki programlarını akredite eden ve sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteren bir…
Mühendislik

Mühendislik Etiği

Mühendislik etiği, mühendislerin mühendislik uygulamaları için geçerli olan ve mesleğe, topluma, işe, işverene, meslektaşlarına karşı uymaları gereken etik davranışlar bütünüdür. Bilimsel bir disiplin olarak bilim felsefesi, mühendislik felsefesi ve…
Mühendislik

Hafriyat

Hafriyat kazı işlerinin tümüne verilen addır. Kazıdan çıkan malzemenin bir depolama alanına dökülmesi ve burada düzeltilmesi de bu kavramın içinde yer almaktadır. Kazı işleri el ve kürek, kazma gibi aletlerle yapılabileceği gibi ekskavatör, greyder,…
Mühendislik

Çiroz (mühendislik)

Çiroz (mühendislik) Betonarme yapılarda; kolon ya da perde yapımında kullanılan etriye şeklidir. Düşey donatıların etrafının etriye ile dolanılamadığı durumlarda kullanılır. Uçları kıvrılmış çelik çubuğun karşılıklı düşey donatıyı tutması işine yarar.…
Mühendislik

Makine Mühendisliği

Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere…
Mühendislik

Kimya Mühendisliği

Kimya mühendisliği, kimya, matematik, fizik, biyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya,ve ekonomi bilimlerini, ham maddelerin ya da kimyasalların daha kullanışlı ya da değerli formlara dönüştürüldüğü proseslere uygulayan mühendislik dalıdır. Mühendislik…
Mühendislik

İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman,…
Mühendislik

Elektrik Mühendisliği

Dünyada elektrik mühendisliği; elektrik, elektronikle ilgili tüm mühendislik disiplinlerinin genel adı olarak kullanılır. Türkiye'de Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak geçer, bu madde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgilidir. Bunun yanında…
Evren

Gözlemlenebilir Evren

Gözlemlenebilir evren, ışık ve başka sinyallerin galaksiler ve maddenin, kozmolojik genişlemeden beri Dünya’ya ulaşacak zamanı bulması sonucu, şimdiki zamanda gözlemleyebildiğimiz cisim ve maddelerden oluşmaktadır. Evrenin izotropik olduğu varsayılırsa,…
Evren

Samanyolu Galaksisi

Samanyolu : Süt yolu olarakta bilinir. İçinde bulunduğumuz gökada. Gözlemsel astronomide gökyüzünde şerit halinde görülen bulutsu yapı. Aslında görülen gökadamızın bir koludur. Samanyolu'nun şekli hakkındaki yaygın görüş, onun bir çubuklu sarmal galaksi…
Evren

Andromeda Galaksisi

Zincirli prenses takımyıldızının latince adı. Aynı isim takımyıldız içindeki gökadamıza en yakın gökadayada ismini vermiştir. Mitolojik bir kavram olan Andromeda'nın Türkçedeki karşılığı zincire vurulmuş kız anlamına da gelmektedir. Andromeda Galaksisi,…
Evren

Galaksi

Galaksi veya gök ada, kütle çekimi kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlararası gaz, toz ve plazmanın meydana getirdiği yıldızlararası madde ve şimdilik pek anlaşılamamış karanlık maddeden oluşan sistemdir. Tipik galaksiler 10 milyon (cüce…
Evren

Uzay

Uzay, Dünya'nın atmosferi dışında ve diğer gök cisimleri arasında yer alan, gök cisimleri hariç, evrenin geri kalan kısmındaki sonsuz olduğu düşünülen boşluğa verilen isimdir. Ortalama sıcaklığı -271 °C, mutlak sıfır noktası ise -274 santigrat…
Evren

Yıldız

Yıldız, ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, yoğun ve karanlık uzayda ışık saçan gökyüzünde bir nokta olarak görünen plazma küresi. Bir araya toplanan yıldızların oluşturduğu gök adalar gözlemlenebilir evrenin hakimidir. Dünya'dan çıplak gözle…
Evren (Kozmoloji) Nedir?
Evren

Evren (Kozmoloji) Nedir?

Evren, (kozmoloji) ya da kâinat, uzay ve uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından evren, gök cisimlerini barındıran uzay ve uzayda yer alan her şeyin toplamıdır. Dolayısıyla modern fizik açısından…
Güneş Sistemi

Ay (Uydu)

Ay, Dünya'nın tek doğal uydusudur. Güneş Sistemi içinde beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında ortalama merkezden merkeze uzaklık 384.403 km, yani Dünya'nın çapının yaklaşık otuz katı kadardır. Ay'ın çapı 3.474 km'dir, bu da Dünya çapının…
Güneş Sistemi

Tutulma Nedir?

Yer, Ay ile birlikte Güneş çevresinde yörüngesel hareketlerini yaparken Güneş’e dönük yüzleri aydınlık, öbür yüzleri karanlıktır ve karanlık tarafta uzayda birer gölge konisi oluştururlar. Bunlardan birinin gölge konisinin diğeri üzerine düşmesi için bu…
Güneş Sistemi

Ay Tutulması

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna "ay tutulması" denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile…
Güneş Sistemi

Güneş Tutulması

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş…
Güneş Sistemi

Cüce Gezegen

Cüce gezegen, gezegen boyutunda olan (gezegen boyutlu nesne), ancak ne gezegen ne de doğal bir uydu olan bir gök cismidir. Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) cüce gezegeni Güneş yörüngesinde olan ve kütle çekimi tarafından kontrol edilebilecek kadar…
Güneş Sistemi

Neptün

Plüto’nun cüce gezegen kategorisine alınmasından sonra, sistemin normal boyutlu son gezegeni Neptün olmuştur. Güneş’e yakınlık bakımından 8. sıradadır. Adını Roma deniz tanrısından alan gezegenimiz, diğer gezegenlerin aksine gözlemle değil, matematiksel…
Güneş Sistemi

Uranüs

Uranüs, Güneş Sisteminde, Güneş’e yakınlık olarak 7. sırada bulunur. Bu gezegen de adını yine bir Yunan tanrısından almıştır. Ekseni etrafındaki 1 tam turu 16 saat sürer. Diferansiyel dönmeden dolayı, iç bölgelerde bu süre 17 saatten biraz fazladır.…
Güneş Sistemi

Satürn

Adını Yunan mitolojisinde Zeus’un babası olan Kronos’un, Roma mitolojisindeki karşılığı olan Satürn’den alan gezegenimiz, eski dilde Sekendiz ve Zühal isimleriyle de anılırmış. Güneş’e yakınlık sıralamasına göre 6. sıradaki Satürn, karakteristik…
Güneş Sistemi

Jüpiter

Jüpiter, Roma mitolojisindeki en büyük tanrıdır. Yani Yunan mitolojisindeki Zeus’a denktir. Bu koca gezegenin ismi de buradan gelmektedir. Güneş’e yakınlık sırasına göre 5. sırada bulunur. Jüpiter’i görebilmek için gözünüzden başka herhangi bir optik…
Güneş Sistemi

Mars

Güneş’e yakınlık sırasına göre dördüncü gezegen olan Mars, Arapça’da Merih olarak bilinir. Güneş’e olan ortalama uzaklığı yaklaşık 230 milyon km’dir. Güneş etrafındaki turunu 687 günde tamamlar. Ekseni etrafındaki bir tam dönüşü ise 24 saat 39 dakika ve…
Güneş Sistemi

Dünya

Yer küre, üzerinde yaşadığımız yer yuvarlağı. Güneş sisteminin gezegenlerdendir. Güneşten uzaklık bakımından üçüncü (Güneşten ortalama uzaklığı 149.481.000 km.), bu sistemdeki büyüklüğü bakımından beşinci (yüzölçümü 509.200.000 kilometrekare) dir.…
Güneş Sistemi

Merkür

Merkür ya da Arapça ismiyle Utarit, Güneş’e en yakın gezegendir ve sistemin en küçük gezegenidir. Adını Roma mitolojisindeki yolculuk tanrısı ve tanrıların habercisi olarak bilinen Merkür adlı tanrıdan almıştır. Venüs, Yer ve Mars ile birlikte karasal…
Güneş Sistemi

Yıldız ve Gezegen Arasındaki Farklar

Yıldız, ağırlıklı olarak hidrojen ve helyumdan oluşan, karanlık uzayda ışık saçan, gökyüzünde bir nokta olarak görünen plazma küresi. Bir araya toplanan yıldızların oluşturduğu galaksiler gözlemlenebilir evrenin hâkimidir. Gezegen ise kendi yerçekimi…
Güneş Sistemi

Gezegenler

Dünya gibi diğer gezegenler de milyarlarca yıl önce patlamış yıldızların döküntüleri ve kalıntılarıdır. Bilim adamları güneş sistemindeki gezegenlerin 4-5 milyar yıl önce şekillendiğini söyler. Yıldızların patlamasından oluşan gaz bulutları bazı…
Güneş Sistemi

Venüs (Çoban Yıldızı)

Adını eski Roma tanrıçalarından biri olan Venüs’ten alan gezegen, Güneş’e yakınlık bakımından ikinci sıradadır. Merkür, Yer ve Mars ile birlikte, karasal gezegenler sınıfında yer alır. Yer’den izlenebilen en parlak cisimlerden biridir. Ekseni etrafında…
Anlam Ayrımı

Güneş

Bu anlam ayrımı sayfası "Güneş" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Güneş şu anlamlara gelebilir: Güneş (astronomi): Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldız. Güneş Sistemi (astronomi):…
Güneş Sistemi

Güneş (astronomi)

Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldız. Orta büyüklükte bir yıldız olan Güneş, tek başına Güneş Sistemi kütlesinin % 99,8'ini oluşturur. Geri kalan kütle- Güneş'in çevresinde dönen gezegenler, asteroitler, gök taşları, kuyruklu yıldızlar ve…
Güneş Sistemi Nedir?
Güneş Sistemi

Güneş Sistemi Nedir?

Güneş sistemi, Güneş ve onun çekim etkisi altında kalan sekiz gezegen ile onların bilinen 166 uydusu, beş cüce gezegen (Ceres, Plüton, Eris, Haumea, Makemake) ile onların bilinen altı uydusu ve milyarlarca küçük gök cisminden oluşur. Küçük cisimler…
Takvim

Artık Yıl Nedir?

Dünyanın Güneş etrafında dolanma süresi 365 gün 6 saatten geriye her geçen yıl için 6 saat kalır. Bu 6 saat, 4 yılda bir gün eder. Bu nedenle Şubat ayı her 4 yılda bir 29 gün olur, böyle olan yıllara artık yıl denir. Artık yılın anlamı aynı zamanda…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Optik Teleskoplar

Optik teleskop: Astronomide çok eskiden beri tanınan bu alet, yeryüzü platformlarından gök cisimlerinin gözlenmesinde kullanılır. Son zamanlarda yalnız güneş sistemi gezegenlerinin değil, andromeda gibi çok uzaktaki galaksilerin bile rahatlıkla…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Tayfçeker

Tayfçeker: Gök cisimlerinin sepektrumlarının belirlenmesinde kullanılan bir alettir. Bir yıldızdan, bir ışık kaynağından gelen ışınımı dalgaboylarına göre renklere ayıran ve onları bir fotoğraf plağı üzerine alabilen, ırakgörürlere bağlı olarak çalışan…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Azimut

Azimut, bir gök cisminin gözlemciye göre istikâmetinin ufuktaki kuzey veya güney noktasından açısal uzaklık olarak ifadesi. Gök cismini kesen dikey dairenin ufka değdiği noktanın referans noktasına (genellikle kuzey) açısal mesafesidir. Azimut kavramı…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Açısal Uzaklık

Açısal uzaklık, matematikte, astronomide, jeofizikte ve diğer bilim dallarında kullanılan bir terim olup, iki noktayı ya da nesneyi bu iki nesneden farklı bir yerde bulunan gözlemciye birleştiren doğrular arasındaki açı ya da açının boyu olarak…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Dik Açıklık

Dik açıklık, bir yıldızın gökkürede ekvator düzlemine göre açısal uzaklığı olarak tanımlanmakta olup, ekvator konsayı dizgesinin ikinci öğesidir. Deklinasyon diye de adlandırılır. Ekvatora bağlı koordinat sistemine ilişkin iki terimden biridir (diğer…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Dikeyhız

Dikeyhız, bir nesnenin görüş çizgisi doğrultusundaki hızıdır. Göreceli olarak yüksek dikeyhıza sahip bir nesnenin ışığı Doppler etkisine uğrar, dolayısıyla dalgaboyu yaklaşan nesneler için azalır, uzaklaşan için ise artar. Uyarı Bu madde bir taslak…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Sağ Açıklık

Sağ açıklık astronomide bir yıldızdan geçen öğlenin ilkbahar noktasından geçen öğlene göre açısal uzaklığı olarak tanımlanmakta olup, artı yönde ölçülür. Ekvatora bağlı koordinat sistemine ilişkin iki terimden biridir (diğer terim dik açıklıktır). Bir…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Devinme

Devinme, Dünya ekseninin 27.000 yılda bir tamamladığı 360 derecelik dönüşe verilen isimdir. Devinme, yatık yapıda olan Dünya'nın büyük oranda Güneş'in biraz da Ay'ın çekim etkisi nedeniyle ekliptiğini Ekvator'a doğru çeken kuvvetleri karşılamasından…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Eksen Eğikliği

Eksen eğikliği; Gökbiliminde bir gökcisminin dönme ekseni ile yörünge ekseni arasındaki açıdır. 177 derecelik bir eksen eğikliğine sahip olan Venüs bu özelliğiyle diğer gezegenlerden ayrılmaktadır. Bu, Venüs'ün kuzey kutbunun yörüngeye göre güneyde…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Nutasyon (astronomi)

Nutasyon; Ekinoks noktalarındaki duruma Ay çekiminin karışması ile yerin dönme ekseninin çizdiği nutasyon konisi üzerinde oluşan kıvrılmalardır. Uyarı Bu madde bir taslak maddedir, madde içeriğini geliştirerek katkıda bulunun.
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Asteroit

Diğer gezegenlere oranla küçük kütle ve hacme sahip oldukları için gezegenimsi olarak ta adlandırılırlar. Asteroitlerin yörüngeleri diğer büyük gezegenler gibi Güneş sisteminde yer alır ve Mars ile Jüpiter arasında bulunurlar. Sayıları oldukça fazladır,…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astrofizik

İnsanlık tarihi var olduğundan beri, bilim ve teknoloji sürekli ilerleme çabası içinde olmuştur. İhtiyaçlardan doğan bu ilerlemeler, bilimin farklı alanlarında kendisini göstermiştir. Uzay bilimi yani astronomi de sürekli ilerleme çabası içerisinde olan…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Teleskop

Teleskop, uzaydan gelen her türlü radyasyonu alıp görüntüleyen astronomların kullandığı, bir rasathane cihazıdır. 1608 yılında Hans Lippershey (Hollandalı gözlük üreticisi) tarafından icat edilmiş, 1609 yılında Galileo Galilei tarafından ilk defa,…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Radyo Dalgaları

Radyo dalgaları, radyo frekansı ile gerçekleşen elektromıknatıssal dalgalardır. Tel gibi somut bağlantılar kullanmadan, atmosfer içerisinde veri taşınmasına olanak tanırlar. Radyo dalgalarını diğer elektromıknatıssal dalgalardan ayıran özellikleri nisbî…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Morötesi (ultraviyole)

Morötesi ya da ultraviyole (kısaca UV) ışınım, dalga boyu 100 ile 400 nm arasındaki ışınıma denir. Gözümüz, 400 ile 700 nm dalga boyları arasına duyarlıdır ve bunun dışındaki ışınımı algılayamaz. Görebildiğimiz en küçük dalga boylu ışınımı mor olarak…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Kızılötesi (infrared)

Kızılötesi (Kızılaltı, IR veya Infrared) ışınım, dalga boyu görünür ışıktan uzun, fakat terahertz ışınımından ve mikrodalgalardan daha kısa olan elektromanyetik ışınımdır. Teknolojide kabul edilen ismi olan infrared, Latincede aşağı anlamına gelen infra…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Atmosfer (astronomi)

Atmosfer veya gaz yuvarı, herhangi bir gök cisminin etrafını saran ve gaz ile buhardan oluşan tabaka. Yer çekimi sayesinde tutulan atmosfer, büyük ölçüde gezegenin iç katmanlarından kaynaklanan gazların yanardağ etkinliği ile yüzeye çıkması sonucu…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Radyo Teleskoplar

Radyo teleskoplar elektromanyetik tayfın radyo bölgesindeki dalgaları yakalayıp kuvvetlendirerek gözlem yapmak için kullanılan çanak şeklinde antenlerden oluşmuş alıcı veya alıcılardır. Radyo teleskop alıcısı radyoyla hemen hemen aynı işi görür. Radyo…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Büyük Patlama (Big Bang)

Büyük patlama (Big Bang), evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini savunan evrenin evrimi kuramı ve geniş şekilde kabul gören kozmolojik model. İlk kez 1920’li yıllarda Rus kozmolog ve matematikçi…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

NASA

NASA, (İngilizce: National Aeronautics and Space Administration) (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurum. 29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafından…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Yörünge

Yörünge, gökbilimde, bir gökcisminin bir diğerinin kütleçekimi etkisi altında izlediği yola yörünge adı verilir. Eğer gökcismi üzerinde kuvvet uygulayan başka bir etki yoksa, yörünge matematiksel olarak bir konik kesit tanımına uyar. Bir gökcisminin…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Kuyruklu Yıldız

Kuyrukluyıldız: Güneş etrafında çoğunlukla parabolik yörüngelerde dolanan ve ufak partiküller ihtiva eden buz yapı. Güneşe yaklaştıkça eriyen gökcisminden arta kalan maddenin kuyruk oluşturması ve Güneş ışığını yansıtması nedeniyle bu adı almıştır.…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Kutup Işıkları

Kutup ışıkları ya da Kutup aurorası, Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır. Kuzey enlemlerde bu etki Aurora Borealis ya da kuzey ışıkları…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Nebula

Nebula ya da bulutsu uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazlar, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapı. Eskiden galaksileri de kapsayacak şekilde yaygın gök cisimlerine verilen isim iken, astronominin ilerlemesi…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Dolunay

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Sinodik aya göre…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ekliptik (Tutulum)

Tutulum : Dünya çevresinde dönerken, Güneş’in bir yıl içinde gökyüzünde izler gibi göründüğü büyük çember. Tutulum düzlemi, Dünya’nın yörünge düzlemidir. Ekliptik (Tutulum), Yer'in Güneş çevresinde izlediği yörüngenin içinde bulunduğu düzlemdir. Yörünge…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Gök Eşleği

Gök eşleği, Dünya ekvatoru ile aynı düzlemde hayali gökküre üzerindeki büyük dairedir. Diğer bir deyişle, karasal ekvatorun uzaya bir yansımasıdır. Dünya'nın eksen eğikliğinin bir sonucu olarak gök eşleği, tutulum düzlemine göre 23,44° eğimlidir. Güneş,…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Gökküre

Gökküre: Gökbilim ve seyrüseferde, Dünya'yla eşmerkezli ve eşeksenli, devasa çaplı varsayımsal bir küredir. Gökyüzündeki tüm cisimlerin iç yüzeyinde yer aldığı bir küre şeklinde düşünülebilir. Gök ekvatoru yer ekvatoruyla, gök kutupları da yerin kutup…
Takvim

Kameri Takvim

Kameri takvim (Ay takvimi), Dünya'nın Güneş çevresindeki hareketleri yerine Ay'ın tam devrelerini (sinodik ayları) temel alan takvim. "Mevsim yılı" da denilen bir Güneş yılında 12.37 sinodik ay bulunur, yani ay senesi daha çabuk tamamlanır. Bu…
Desen Çalışmalarında Kullanılan Araç ve Gereçler
Resim Teknikleri

Desen Çalışmalarında Kullanılan Araç ve Gereçler

Karakalem resim ve desen çalışmalarında kullanılan araç ve gereçler nelerdir? Özellikleri ve çeşitleri... Resim çalışmalarında araç ve gereçlerin eksiksiz olması, başarı elde etmenin önemli bir şartıdır. Eksik ya da kullanışsız olan araçlarla…
Ressamlar

Mustafa Aslıer

Özgün Baskıresim Sanatı’nın Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden biri olan Mustafa Aslıer, 1926’da Kırcaali-Bulgaristan’da doğdu (Arslan, 1997:152). 1949 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümünden mezun olan Mustafa Aslıer, öğrenciliği sırasında…
Resim Nedir?
Resim

Resim Nedir?

Bilinen en eski ve köklü sanat dalıdır. Bu sebeple resim sanatı diğer sanatların odak noktasında bulunmaktadır. Diğer sanatlar fikir üslup vb. açılardan genellikle resim sanatına benzerlik gösterirler. Bunun sebebi, resim sanatının erken dönemlerde…
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astronomi Birimleri

Astronomi Birimi : Yerküre ile güneş merkezi arasındaki ortalama uzaklık birim olarak seçilirse, bu uzaklığa astronomi birimi (AB) denir. Astronomide kullanılan parlaklık ve uzaklık birimleri şunlardır: 1 Astronomi Birimi (AB) = 149 597 870 km Işık yılı…
Astronomi Nedir?
Astronomi ve Uzay Bilimleri

Astronomi Nedir?

Astronomi (gök bilimi ya da gökbilim), kökenleri, evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile gök cisimlerini açıklamaya çalışmak üzere gözleyen, gökcisimlerinin özelliklerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Astronominin…
Jeodezi

Jeodezi Referans Sistemi

GRS 80 veya Jeodezi Referans Sistemi 1980 (ingilizce: Geodetic Reference System 1980), küresel bir referans elipsoidine ve gravite alanı modelinde oluşan bir jeodezi referans sistemidir. Jeodezi olarak da adlandırılan geodetics, üç boyutlu, zamanla…
Teknoloji

GPS

Global Positioning System GPS (Global Yer Belirleme Sistemi) Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla aramızdaki mesafeyi ölçerek dünya üzerindeki kesin yerimizi tespit etmeyi mümkün kılar. Bu sistem, ABD savunma bölümüne…
Jeodezi

Jeoit

Yerkürenin kütleçekim ve merkezkaç kuvvetlerinin etkisi altında aldığı şekildir. "'Jeoit'" adı verilen bu yüzey, karaların altından da ilerlerdiği varsayılan durgun okyanus suları ile temsil edilir. Jeoit haritalardaki topoğrafik…
Jeodezi

Uluslararası Jeodezi Öğrencileri Örgütü

Uluslararası Jeodezi Öğrencileri Organizasyonu (IGSO olarak da bilinir) jeodezi öğrencileri ve genç jeodeziciler tarafından düzenlenen ve onlar için olan uluslararası, bağımsız, politik olmayan, kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Uluslararası…
Jeodezi

Takeometre

Takeometre (Fransızca: tachéomètre), bir arazinin yüz ölçümünü bulup planını yapmaya yarayan, saniye hassasiyetinde, yatay veya dikey açı ölçümleri yapan ve mesafe ölçer sistemi sayesinde xyz koordinat ölçümü yapabilen ölçü aleti. Yapım ve çalışma…
Jeodezi

Struve Jeodezi Arkı

Struve Jeodezik Yayı ya da Arkı, Norveç'teki Hammerfest'ten başlayarak Karadeniz'e uzanan, 10 ülkeden geçen ve 2,820 kilometre uzunluğundaki, ilk isabetli meridyen ölçümünün gerçekleştiği zincirdir. Zincir, Almanya doğumlu Rus bilim adamı Friedrich…
Jeodezi

Jeo Uzamsal Çözümleme

Jeo uzamsal çözümleme bir takım teknikler uygulayarak istatistiksel çözümleme için ve bir coğrafi veya coğrafi yönlü veriye diğer bilgilendirme teknikleri ile erişimde bir yaklaşımdır. Böyle bir çözümleme genelde, coğrafi temsil ve işleme yeteneğine…
Jeodezi

Jeodezi Izgarası

Jeodezi ızgarası bir bölünmüş çokyüzlünün, genellikle ikosahedronun (örneğin Dünya gibi) bir kürenin yüzeyini modellemesi için kullanılan bir tekniktir. Bir jeodezi ızgarası istatistiksel hücrenin konumunu kapsadığı alana kodlanmış verileri temsil etmek…
Jeodezi

Jeodezik Sistem

Jeodezik sistem (Jeodezik datum), bir koordinat sistemidir ve Dünya'daki (veya benzer gezegenlerdeki) yerleri bulmak için kullanılan bir veri noktasıdır. Referans noktaları arasındaki koordinat farklarına genel olarak veri değişimi denir. Belirlenmiş…
Jeodezi

DORIS (jeodezi)

Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite (DORIS) (Türkçe: Uydu Doppler Orbitografi ve Tümleşik Radyo konumlandırma) bir Fransız uydu (örn TOPEX/Poseidon) yörüngelerinin konumlandırma için belirlenmesinde kullanılan sistem. Yer…
Jeodezi

Deniz Seviyesi

Deniz seviyesi, atmosfer ile deniz yüzeyinin birleştiği yükseklik. Deniz seviyesi, Dünya'nın bir veya daha fazla su kütlesinin ortalama yüzey seviyesidir. Yeryüzündeki tüm yüksekliklerin ve denizaltındaki tüm derinliklerin tanımlanmasında kullanılan…
Jeodezi

İrtifâ

İrtifâ, havacılık ve astronomide bir cisim ile referans alınan nokta arasındaki dikey mesafeyi ifade eden bir yükseklik kavramı. Coğrafi şekillerin ortalama deniz seviyesinden yüksekliğini belirten rakım kavramından farklı olarak, hava taşıtlarının…
Jeodezi

Rakım

Rakım, herhangi bir nesnenin bilinen bir düzeye göre yüksekliğidir. Genellikle bu bilinen düzey, ortalama deniz seviyesidir. En yüksek ve en düşük alanın ortalama metresidir. Aynı yer şekilleri farklı yüksekliklerde yer aldığı gibi farklı yer şekilleri…
Jeofizik

Jeodinamik

Jeodinamik jeofizik biliminin yeryüzü dinamiği ile ilgilenen bir alt dalıdır. Manto konveksiyonunun levha hareketlerine ve deniz tabanının yayılmasına, dağ oluşumu, volkanlar, depremler ve fay oluşumu gibi jeolojik fenomenlere nasıl yol açtığını…
Jeofizik

Sismoloji

Sismoloji veya deprem bilimi, yer hareketlerini ve depremleri inceleyen jeofizik bilim dalıdır. Yunanca (seismós) = deprem ve logos = bilim kelimelerinden türetilmiştir. Dalga yayınımı prensibi ile arzın merkezi incelenebildiği gibi, çok küçük yeryüzü…
Jeofizik

Jeofizik Uygulama Alanları

Jeofizik uygulama alanları şunladır: Levha tektoniği ve deprem araştırmaları Sismik yöntemlerle karada ve denizde jeolojik yapıların araştırılması Jeolojik zamanlardaki yer manyetik alanının belirlenmesi Yeraltı kaynaklarının araştırılması Çevre…
Jeofizik

Jeofizikte Kullanılan Başlıca Yöntemler

Jeofizikte kullanılan başlıca yöntemler şunlardır: Gravite Yeraltı yapılarının çekim özelliğini inceler. Yerçekimi ivmesinin dünyanın her noktasında farklı olmasından yararlanarak yer içini modeller. Manyetik Yeraltı yapılarının manyetik özelliklerini…
Jeofizik

Jeofizik Nedir?

Jeofizik (yerfiziği), fiziğin temel ilkelerinden yararlanılarak, suküre ve atmosferi de içerecek biçimde Yer'in araştırılmasını konu edinen bilim dalı. Jeofizik Tarihi insanoğlunun bilimsel merakını giderme ile ilişkili kuramsal problemlerle ve Yerküre…
Jeoloji

Levha Hareketleri

Levha hareketleri veya levha tektoniği olarak da bilinir, en geniş anlamıyla litosferin yapısını ve bu yapıyı doğuran evrimi araştıran jeoloji dalıdır. Tektonik (Yunanca tekton'dan), yapısal jeoloji ile yakından ilgili fakat ondan farklı bir jeoloji…
Jeoloji

Sedimantoloji

Jeolojinin bir alt bilimi olan sedimantoloji biliminin konuları, yerkabuğundaki tortulların ve tortul kayaçların tanımlanması, sınıflandırılması ve orijinin araştırılması olarak sıralanabilir. Sedimantoloji, jeoloji içerisinde önemli bir yere sahiptir.…
Jeoloji

Petroloji

Petroloji, taşbilim ya da kayaçbilim, köken, bugünkü koşullar, ayrışma ve çürüme içinde olmak üzere kayaçların doğal tarihiyle uğraşan bilimdir. Petroloji'nin alt dalları şunlardır; 1- Magmatik/Mağmatik Kayaç Petrolojisi 2- Sedimanter/Sedimenter Kayaç…
Jeoloji

Petrografi

Petrografi, doğada varolan kayaçların minerallerini, kimyasal bileşimlerini, yapı ve dokularını ve doğada bulunuş şekillerini ortaya koyarak, kayaçları tanımayı, sınıflamayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Kayacın mineral içeriği ve dokusal yapısı…
Jeoloji

Mineraloji

Mineraloji, mineralleri inceleyen bir bilim dalı. Mineraloji sözcüğü mineralis kelimesinden gelir. Latince, "yer kabuğundan çıkarılan cisim" anlamındadır. Mineraller yeryüzündeki kayaçları oluşturan bileşenlerdir. Yerkabuğunu oluşturan…
Jeoloji

Kristalografi

Kristalografi mineralojinin bir dalı olup, minerallerin şekillerini ve iç yapılarını inceler. X ışınları ile yapılan yapi incelemelerinde, atom veya moleküllerin, üç boyutlu olarak dizilimleri incelenir. Mineral kristallerinde fizikokimyasal olarak,…
Jeoloji

Jeokimya

Jeokimya ya da yerkimyası Dünya'nın ve diğer gezegenlerin kimyasal bileşimlerini, kaya ve toprakları etki altında tutan kimyasal süreçleri ve tepkileri, Dünya’nın kimyasal bileşenlerine ilişkin maddi ve enerjetik döngüleri ve bunların atmosfer ve…
Jeoloji

Yapısal Jeoloji

Yerküre ve içyapısı yeryuvarı dıştan içe doğru çeşitli bileşim ve fiziksel özelliklerdeki kalın katmanlardan oluşur. Bu katmanlardan her biri küresel şekillidir. En dıştan içe doğru sırasıyla atmosfer (havaküre), biyosfer (canlıküre), hidrosfer (suküre)…
Jeoloji

Jeoloji Nedir?

Jeoloji veya yer bilimi, dünyanın katı maddesinin, içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve onu şekillendiren süreçlerin incelenmesini içeren bilim dalıdır. Yer bilimleri bünyesinde ele alınır.
Yerküre Bilimleri

Doğa Tarihi

Doğa tarihi, hayvanları ve bitkileri inceleyen, deneyden çok gözleme dayalı bir bilim dalı. Bu bilimle uğraşanlara doğa tarihçisi ya da natüralist denir. Bir doğa bilimi olan doğa tarihi, doğal varlıkların ve organizmaların sistemli olarak etüt…
Yerküre Bilimleri

Yerküre

Yerküre, Dünya gezegenidir ve genelde yapısı ile ilgili konularda kullanılır. Yerbilim (jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor. Depremler sonucu oluşan…
Jeodezi

Jeodezi Nedir?

Jeodezi, yerkürenin modellenmesiyle, yerkürede ve dış alanında dört boyutlu kesin koordinat sistemlerini tanımlayan, referans ağlarını oluşturan, mekansal bilgileri bu ağ ve sistemlerle ilişkilendiren ve zamana bağlı değişimini izleyen ve genel anlamda…
Yerküre Bilimleri

Yerküre Bilimleri

Yerküre bilimleri (Yer bilimleri), gezegen olarak yerküre ile ilişkili bilimler için kapsayıcı/bütüncül bir terimdir. Dünyanın ve yerkürenin incelendiği branş olan yerbilimleri dünya üzerindeki bilimsel olayları ele alır.