Arşivler: "23 Apr 2021"

Matematik

Çarpım Tablosu

Çarpım Tablosu Nedir? Çarpım tablosu, çarpma işlemlerini hızlı bir şekilde tanımlamak için kullanılan matematiksel bir tablodur. Temel aritmetik işlemlerin en önemli parçası kabul edilir. Matematik denilince akla gelen ilk şeydir çarpım tablosudur.…
Matematik Teoremleri

Sayılar Teorisi

Sayılar Teorisi Nedir? Sayılar teorisi yani aritmetik, tamsayılar ve bunlarla ilgili işlemleri inceleyen bilim dalıdır. Sayılar teorisi, tam sayıların (özellikle pozitif) özelliklerini inceleyen matematiğin bir alanıdır. En eski alanlarından biri olan…
Matematik

Mutlak Değer

Matematikte, mutlak değer bir gerçek sayının işaretsiz değerini verir. Örneğin, 3; hem 3'ün hem de -3'ün mutlak değeridir. Bilgisayarlarda ise, bu ifade etmek için kullanılan matematiksel fonksiyon genelde abs(...)'dir (Örnek: abs(sayi) gibi.) Mutlak…
Biyokimya

Kataliz

Kataliz, katalist olarak adlandırılan ve tepkime boyunca hiç değişmeyen bir madde tarafından gerçekleştirilen tepkimedeki hız değişimini temsil eder. Kataliz bilinen tüm yaşam formları için çok önemlidir; çünkü çoğu zaman kataliz, kimyasal tepkimeleri…
Biyokimya

Biyokimya Testi

“Biyokimya” canlı dokuları oluşturan maddeleri ve o maddelerin fonksiyonlarını inceleyen bilim dalıdır. Gelişmiş ya da basit her türlü canlının kendine göre bir kimyası vardır ve hepsi biyokimyanın konusudur. Canlı dokularından ayrıştırılan her maddenin…
Sağlık

Klinisyen

Hastaların bakıldığı, muayene edildiği yerde, klinikte çalışan kişi. Klinisyen, bir hastanede, vasıflı bakım tesislerinde, klinikte veya hastanın evinde bir hastanın bakıcısı olarak çalışan bir sağlık hizmetleri uzmanıdır. Klinisyenler, bir…
Biyokimya Nedir?
Biyokimya

Biyokimya Nedir?

Biyokimya, bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Biyokimya, kısaca, yaşamın kimyasıdır.
Elementler

Aktinyum

Aktinyum; Aktinitlere ismini veren elementtir. Aktinyum ing. Actinium Sembolü: Ac Atom Numarası: 89 Atom Ağırlığı: 227 gr.mol-1 Yoğunluk: 10.07 g.cm-3 Erime Noktası: 1050 oC Kaynama Noktası: 3200 oC Bulunuşu Birbirinden bağımsız olarak Andre Debierne…
Müzik Sanatçıları

Hüseyin Altın

Hayatı ve Kariyeri Hüseyin Altın (d. 1 Nisan 1958, Erzurum - ö. 23 Temmuz 2016, İstanbul), Türk arabesk müzik ve halk müzik sanatçısı. Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş, Dargınım, Hasret Akşamları parçaları ile tanınır. "Neden Saçların Beyazlanmış…
Tiyatro Sanatçıları

Leyla Altın

Hayatı ve Kariyeri Leyla Altın (d. 17 Şubat 1941, Rize, Türkiye), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Sanat hayatına henüz yedi yaşındayken bir filmde rol alarak başlayan Leyla Altın, genç yaşlarda Şehir Tiyatroları kadrosuna girerek, bu kurumda…
Anlam Ayrımı

Altın

Bu anlam ayrımı sayfası "Altın" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Altın şu anlamlara gelebilir: Maden - Ziynet - Para Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet Altını veya çeşitleri olması itibarıyla…
Elementler

Altın (element)

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi…
Elementler

Alüminyum

Alüminyum; Yer kabuğunda en çok bulunan metaldir. Alüminyum ing. Aluminium Sembolü: Al Atom Numarası: 13 Atom Ağırlığı: 26.982 Yoğunluk: 2.698 g/cm3 (293K de) Erime Noktası: 933 K Kaynama Noktası: 2740 K Özellikleri İsmini Yunanca alum mineraline…
Elementler

Amerikyum

Amerikyum; Lantanitler grubuna giren radyoaktif bir element. Amerikyum ing. Americium Sembolü: Am Atom Numarası: 95 Atom Ağırlığı: 243 Yoğunluk: 13.67 g/cm3 (293K de) Erime Noktası: 1267 K Kaynama Noktası: 2740 K Yarılanma Süresi: 7400 yil Özellikleri…
Elementler

Antimon

Antimon; Azot grubu, yarı - metal özelliklere sahip element. Antimon ing. Antimony Sembolü: Sb Atom Numarası: 51 Atom Ağırlığı: 121.75 gr.mol-1 Yoğunluk: 6.691 g.cm-3 Erime Noktası: 630.74 oC Kaynama Noktası: 1950 oC Bulunuşu Keşfedilmesi çok eskilere…
Elementler

Argon

Argon; Soygazların havada en fazla bulunan elementi. Argon ing.Argon Sembolü: Ar Atom Numarası: 18 Atom Ağırlığı: 39.948 Yoğunluk: 0.001783 g/cm3 (273K de) Erime Noktası: 84 K Kaynama Noktası: 87 K Özellikleri 1894 yılında Lord Rayleigh ve Sir William…
Elementler

Arsenik

Arsenik, zeolit, demirüçklörür gibi çeşitli metotlar ile çöktürülmektedir. Arsenik metal ile ametal arasında bir özelliğe sahip bir element. Arsenik ing. Arsenic Sembolü: As Atom Numarası: 33 Atom Ağırlığı: 74.92160 gr/mol Yoğunluk: 5.727 gr/cm3 Erime…
Elementler

Astatin

Astatin; Bizmutun gama ışını bombardımanına tutulması ile oluşur. Astatin ing. Astatine Sembolü: At Atom Numarası: 85 Atom Ağırlığı: 210 gr/mol Yoğunluk: Yok Erime noktası: 305 oC Kaynama noktası: Yok Dale Corson tarafından 1940 yılında bulunan…
Elementler

Aynştaynyum

Aynştaynyum, atom numarası 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element. Sembolü (Es). Aynstayniyum ing. Einsteinium Sembolü: Es Atom Numarası: 99 Atom Ağırlığı: 252 gr/mol Yoğunluk: -- gr/cm3 Erime…
Elementler

Azot (Nitrojen)

Azot ya da Nitrojen, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7'dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve atıl bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin yaklaşık %78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularında bulunur. Azot ayrıca, amino…
Elementler

Bakır

Bakır (Ingilizce copper, Almanca Kupfer, Fransızca cuivre, Latince cuprum), 1B geçiş grubu elementi. Bakır ing. Copper Sembolü: Cu Atom Numarası: 29 Atom Ağırlığı: 63.546 gr/mol Yoğunluk: 8.92 gr/cm3 Erime noktası: 1084.62 oC Kaynama noktası: 2927 oC…
Elementler

Baryum

Periyodik tabloda, ikinci grubun elementlerinden birisi olan baryum, Yunanca ağır anlamına gelen 'barys' kelimesinden türetilmiştir. Baryum elementinin atom numarası 56 olup Periyodik tablonun 6. sırasında ve 2. grubunda bulunur. 2. grupta bulunması…
Elementler

Berilyum

Berilyum, periyodik tablonun II-A grubunda yer alan toprak alkali grubundan element. Berilyum ing. Berilium Sembolü: Be Atom Numarası: 4 Atom Ağırlığı: 9.0122 gr/mol Yoğunluk: 1.848 gr/cm3 Erime noktası: 1287 oC Kaynama noktası: 2469 oC Berilyum ender…
Elementler

Berkelyum

Berkelyum, atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küriyumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk şeklindedir. Berkelyum ing. Berkelium Sembolü: Bk Atom Numarası: 97 Atom Ağırlığı: 247 gr/mol Yoğunluk: 14.78 gr/cm3 Erime noktası:…
Elementler

Bizmut

Kurşuna benzediği için uzun süre bu metal olduğu düşünülen bu 15, grup metalinin kurşundan farklı bir metal olduğunu ilk defa Claude Geoffroy 1753 yılında ortaya atmıştır. Almancada 'beyaz madde' anlamına gelen 'bisemutum' kelimesinden türetilmiştir.…
Elementler

Bohriyum

Bohriyum veya eka-renyum, atom numarası 107, atom ağırlığı 264 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen yapay bir element (simgesi Bh). Bohriyum ing. Bohrium Sembolü: Bh Atom Numarası: 107 Atom Ağırlığı: 264 gr/mol…
Anlam Ayrımı

Bor

Bu anlam ayrımı sayfası "Bor" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Bor şu anlamlara gelebilir: Bor (coğrafya): Niğde iline bağlı bir ilçe. Bor, Niğde iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi…
Elementler

Bor (element)

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir. Gerek Güneş Sistemi'nde gerek Dünya'nın kabuğunda düşük miktarlı bir elementtir. Buna rağmen, doğada rastlanan bileşiklerinin (borat minerallerinin) suda…
Elementler

Brom

Brom elementinin kimyasal sembolü "Br"dir. Periyodik cetvelin dördüncü periyodunun 7A grubunda bulunmaktadır. Atom numarası 35 ve kütle numarası ise 79.904'tür. Erime noktası 265.95 K (-7.2°C veya 19.0°F) ve kaynama noktası ise 331.95 K…
Elementler

Cıva

Simgesi Hg, atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.59, yoğunluğu 13.59 olan, oda sıcaklığında sıvı olarak bulunan, buharı ve bileşikleri zehirli, gümüş renginde bir elementtir. Cıva ing. Mercury Sembolü: Hg Atom Numarası: 80 Atom Ağırlığı: 200.59 gr/mol…
Elementler

Çinko

Çinko (Latince: Zinkum, İngilizce: Zinc, Almanca: Zink), mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal. Elementlerin periyodik tablosunda geçiş elementleri grubunda yer alır. Çinko ing. Zinc Sembolü: Zn Atom Numarası: 30 Atom Ağırlığı: 65.38 gr/mol…
Elementler

Demir

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir (Latince. Ferrum dan). Demir, dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineral ve yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Demir ing. Iron Sembolü: Fe Atom Numarası: 26 Atom Ağırlığı: 55.847 gr/mol…
Elementler

Disprosyum

Atom numarası 66, simgesi Dy olan bir kimyasal element. (Fransızca) dysprosium (fr), Yunanca ulaşılması zor anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Disprosyum ing. Dysprosium Sembolü: Dy Atom Numarası: 66 Atom Ağırlığı: 162.50 gr/mol Yoğunluk: 8.550…
Elementler

Dubniyum

Atom numarası 105, atom ağırlığı 262 olan, 25 °C’de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen, kaliforniyum ile azot atomlarının reaksiyonu sonucu elde edilen yapay bir elementtir. Dubniyum ing. Dubnium (Unnilpentium, Joliotium,…
Elementler

Erbiyum

Erbiyum (kısaltması Er), doğada çok az bulunan, uygulama alanı a, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Erbiyum ing. Erbium Sembolü: Er Atom Numarası: 68 Atom Ağırlığı: 167.26 gr/mol Yoğunluk: 9.066 gr/cm3 Erime noktası: 159 oC Kaynama…
Elementler

Evropiyum

Europyum ve ya Avrupyum (Eu), atom numarası 63 olan kimyasal elementtir. Evropiyum (Europyum, Avrupyum) ing. Europium Sembolü: Eu Atom Numarası: 63 Atom Ağırlığı: 151.96 gr/mol Yoğunluk: 5.243 gr/cm3 Erime noktası: 822 oC Kaynama noktası: 1597 oC İlk…
Elementler

Fermiyum

Fermiyum, atom numarası 100, kütle numarası 257 olan, Aynştaynyumla aynı zamanda bulunan, izotopu 1953'de yapay olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması (Fm). Fermiyum ing. Fermium Sembolü: Fm Atom Numarası: 100 Atom Ağırlığı: 257 gr/mol Yoğunluk:…
Elementler

Flor

Flor (Fransızca: fluor), atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu ozonu andıran, kahverengimsi sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementidir (simgesi F). Flor ing. Fluorine Sembolü: Fl Atom Numarası: 9 Atom Ağırlığı: 18.99840…
Elementler

Fosfor

Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. Simgesi P ve atom numarası 15 dir. Fosfor ing. Phosphorus Sembolü: P Atom Numarası: 15 Atom Ağırlığı: 30.97376 gr/mol Yoğunluk: 1.82 (beyaz), 2.20 (kırmızı), 2.25 ve 2.69…
Elementler

Fransiyum

Fransiyum, (keşfedilmeden önceki teorik adıyla eka-sezyum veya aktinyum K) sembolü Fr ve atom numarası 87 olan kimyasal element. Fransiyum ing. Francium Sembolü: Fr Atom Numarası: 87 Atom Ağırlığı: 223 gr/mol Yoğunluk: Daha bilinmiyor Erime noktası: 27…
Elementler

Gadolinyum

Gadolinyum (kısaltması Gd), atom numarası 64, atom ağırlığı 156,9 olan, yüksek sıcaklıkta eriyen, birtakım tuzları bilinen, parlak gri renkte katı element. Gadolinyum ing. Gadolinium Sembolü: Gd Atom Numarası: 64 Atom Ağırlığı: 157.25 gr/mol Yoğunluk:…
Elementler

Galyum

Kimyasal sembolü Ga, atom numarası 31 olan kimyasal element. Oda sıcaklığının üstünde 3 katı halde bulunur. Boksit ve çinkonun saflaştırılması sırasında alüminyumla beraber elde edilir. Galyum bir yan üründür. En çok kullanılan bileşikleri galyum nitrit…
Elementler

Germanyum

Germanyum (Ge; Almanca Germanium (n), Fransızca Germanium (m), İngilizce Germanium), dikkat çekici derecede elektriksel özelliklere sahip gümüş grisi renginde metalik görünüşlü bir element. Mendeleev tarafından 1871 yılında "ekasilisyum"…
Elementler

Gümüş

Gümüş, elementlerin periyodik tablosunda simgesi Ag (Ag sembolü Latince argentum kelimesinden gelir) olan, beyaz, parlak, değerli bir metalik element. Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,87 gramdır. Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C ve…
Elementler

Hafniyum

Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf. Hafniyum ing. Hafnium Sembolü: Hf Atom Numarası: 72 Atom Ağırlığı: 178,49 g/mol Yoğunluk: 13,31 g/cm³ Erime noktası: 2506 °K - 2233 °C Kaynama noktası: 4876 °K - 4603…
Elementler

Hassiyum

Hassiyum simgesi Hs olan 108 atom numaralı, radyoaktif bir elementtir. Hassiyum ing.Hassium Sembolü: Hs Atom Numarası: 108 Atom Ağırlığı: 277 Yoğunluk: Bilinmiyor Erime Noktası: Bilinmiyor Kaynama Noktası: Bilinmiyor Atom numarası 108, atom ağırlığı 277…
Elementler

Helyum

Helyum (He) (Antik Yunanca: helios güneş) periyodik cetvelin birinci periyot 8A grubunda yer alan bir gazdır. Helyum ing.Helium Sembolü: He Atom Numarası: 2 Atom Ağırlığı: 4.003 Yoğunluk: 0.000179 g/cm3 (273K de) Erime Noktası: 0.95 K Kaynama Noktası:…
Elementler

Hidrojen

Henry Cavendish (1731-1810) tarafından 1766 yılında farkına varılmadan elde edilmiş, Lavosier tarafından hydro (su) ve genes (oluşturan) kelimelerinin birleşimiyle oluşan hidrojen ismi verilmiştir. Hidrojen ing. Hydrogen Sembolü: H Atom Numarası: 1 Atom…
Elementler

Holmiyum

Holmiyum (kısaltması Ho), atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir elementtir. Holmiyum ing. Holmium Sembolü: Ho Atom Numarası: 67 Atom Ağırlığı: 164.9304 gr/mol Yoğunluk:…
Elementler

Itriyum

Atom numarası 39, atom ağırlığı 88,92 olan, seryum filizlerinde bulunan, gri renkli, 4,6 yoğunluğunda değerli element. Kısaltması Y. Itriyum ing. Yttrium Sembolü: Y Atom Numarası: 39 Atom Ağırlığı: 88.9059 gr/mol Yoğunluk: 4.469 gr/cm3 Erime noktası:…
Elementler

Itterbiyum (İterbiyum)

İterbiyum (Yb), sembolü ile bilinen, elektron dizilişlerinde f orbitalinde elektron barındıran kimyasal bir element. Bu element grup 3 elementlerine ve 6. periyot elementlerine ait olan bir lantanittir. Itterbiyum ( İterbiyum ) ing. Ytterbium Sembolü:…
Elementler

İndiyum

İndiyum, 49 protonlu zayıf metal olan bir kimyasal elementtir. Çok yumuşaktır bu yüzden kolayca dövülebilir. Hiçbir organizmada metabolik rolü yoktur. Kimyasal olarak galyum ve talyuma benzer. İndiyum ing. Indium Sembolü: In Atom Numarası: 49 Atom…
Elementler

İridyum

İridyum, sembolü Ir, atom numarası 77 olan kimyasal element. İridyum ing. Iridium Sembolü: Ir Atom Numarası: 77 Atom Ağırlığı: 192.22 gr/mol Yoğunluk: 22.42 gr/cm3 Erime noktası: 2410 oC Kaynama noktası: 4130 oC İridyum 1803 yılında İngiliz bilim adamı…
Elementler

İyot

Courtois tarafından 1811 yılında keşfedildi. Deniz suyunda ve bilumum deniz tuzlarında bulunur. İyot ing. Iodine Sembolü: I Atom Numarası: 53 Atom Ağırlığı: 126.9045 gr/mol Yoğunluk: gas hali 11.27 g/L, katı hali 4.93 gr/cm3 Erime noktası: 113.5 oC…
Elementler

Kadmiyum

Kadmiyum, kimyasal simgesi Cd olan, gümüş beyazlığında, elektrik, seramik, pil ve akü sanayisinde kullanılan yumuşakça, kanserojen, toksik bir ağır Metal element. Kadmiyum ing. Cadmium Sembolü: Cd Atom Numarası: 48 Atom Ağırlığı: 112.41 gr/mol Yoğunluk:…
Elementler

Kalay

Kalay, periyodik cetvelde atom numarası 50 olan elementtir. Simgesi Sn olup Latince stannum dan gelir. Gümüşümsü gri renktedir. Kalay ing. Tin Sembolü: Sn Atom Numarası: 50 Atom Ağırlığı: 118.69 gr/mol Yoğunluk: gri 5.75 g/cm3, beyaz 7.31 gr/cm3 Erime…
Elementler

Kaliforniyum

Kaliforniyum, sembolü Cf ve atom numarası 98 olan radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. Kaliforniyum ing. Californium Sembolü: Cf Atom Numarası: 98 Atom Ağırlığı: 251 gr/mol Yoğunluk: Daha bilinmiyor Erime noktası: Daha bilinmiyor Kaynama noktası:…
Elementler

Kalsiyum

Kalsiyum, toprak alkalileri grubundan metalik bir element. Sembolü “Ca”dır. İsmi Latincede “kireç” anlamına gelen “calx” sözcüğünden gelmektedir. Kalsiyum ing. Calcium Sembolü: Ca Atom Numarası: 20 Atom Ağırlığı: 40.08 gr/mol Yoğunluk: 1.55 gr/cm3 Erime…
Kalp ve Damar Hastalıkları

Myelodisplastik Sendrom

1- Myelodisplastik Sendrom Nedir? Myelodisplastik sendrom ve displazi kelimelerinin birleşmesinden oluşmakta ve kısaca MDS olarak yazılmaktadır. Myelodisplastik sendrom anlam olarak kemik iliği veya çevre kanında bulunan içinde granül(küçük noktalar)…
Ekonomi

Konglomerat

Konglomerat (İngilizce: Conglomerate) bir ticaret kuruluş şeklidir. Dünyada 1960'lı yıllardan sonra büyük anlam taşımaya başlamıştır. Konglomeratın özelliği birden fazla ve farklı iş kollarında ticaret yapan kuruluşların genelde bir tanınmış ticari isim…
Elementler

Karbon

Çok eski zamanlardan beri bulunan karbon kömür ve elmas yoluyla çok iyi bilinmektedir. Adına kimya dalı oluşturulan tek element olan karbon volkanlardan deniz diplerine kadar her yerde karşımıza çıkmaktadır. Karbon, doğada yaygın bulunan ametal kimyasal…
Elementler

Klor

Klor, VIIA grubunda bulunan hafif, keskin kokulu, yeşilimsi sarı renkli, tahriş edici ve zehirleyici bir gaz. Klor ing. Chlorine Sembolü: Cl Atom Numarası:17 Atom Ağırlığı: 35.453 gr/mol Yoğunluk: 3.214 gr/cm3 Erime noktası: -100.98 oC Kaynama noktası:…
Elementler

Kobalt

Kobalt kırılgan, sert bir geçiş elementidir. Manyetik özellikleri demirinkine çok benzer. Kobalt İsim: Cobalt Sembolü: Co Atom numarası: 27 Atom ağırlığı: 58.933200 gr. NŞA daki hali: Katı Renk: Metalik gri renk Sınıfı: Metalik Hangi halde bulunur:…
Elementler

Kripton

Kripton, periyodik cetvelin 8-A grubunda yer alan soygaz, atom numarası 36 olan, simgesi Kr olan kimyasal element. Kripton ing. Krypton Sembolü: Kr Atom Numarası: 36 Atom Ağırlığı: 83.80 g/mol Yoğunluk: 3.749 g/cm³ Erime noktası: 115.79 °K / -157.36 °C…
Elementler

Krom

Metalik bir element olan Krom'un atom numarası 24, atom ağırlığı 51,996'dır. Krom ing.chromium Sembolü:Cr Atom Numarası:24 Atom Ağırlığı:51,996 Elektron Dizilişi:[Ar]4s13d5 Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle, metallere…