Arşivler: "18 Apr 2021"

Sanat Kavramları

Kitsch

Kitsch: Özellikle 20. yy içinde üretilmiş çeşitli nesnelerde rastlanan zevksiz, kökeni belirsiz ve estetik değer taşımayan bir tasarım anlayışını nitelemek için kullanılan bir terim. Türkçe’de yakın anlamlı olarak “rüküş” sözcüğüyle karşılanabilir.…
Klasik Müzik Nedir?
Klasik Müzik

Klasik Müzik Nedir?

Klasik batı müziği olarak da adlandırılır. Sebebi, Batı Avrupa kökenli olmasıdır. Halk müziklerinden net çizgilerle ayrılmıştır. Diğer müzik türlerine kıyasla çok sesli bir müzik türüdür. Beethoven, Bach, Vivaldi, Mozart gibi sanatçılar klasik müziğin…
Müzik

Dünya Müzik Günü

Dünya Müzik Günü, 21 Haziran'da kutlanan, "Fête de la Musique" şeklinde anılan bir gündür. Dünya müzik günü fikri, Fransız Müzik ve Dans yönetmeni Maurice Fleuret tarafından ortaya atılmış, Fransız Kültür Bakanı Jack Lang'in önerisiyle 1981…
Türk İslam Musikisi

Neyzen

Ney üfleyene nâyî (neyzen), neyzenler topluluğunun başına da sernâyî (serneyzen) denir. "Neyzen" kelimesi, kelime anlamı olarak, "ney icra eden kişi" anlamına gelir. Temel anlamda ney icrası anlamı taşısa da, tasavvuf açısından biraz…
Türk İslam Musikisi

Ney

Ney nedir? Türk-İslam musikisinin vazgeçilmez enstrümanı olan ney'in tasavvuftaki önemi ve kullanımı hakkında bilgiler. Tarih’te bazı ünlü neyzenler, ney yapımı ve eğitiminin püf noktaları yazımızın devamında... Ney Nedir? Türk-İslam musikisinin en…
Musiki
Türk İslam Musikisi

Musiki

Musiki: Kulağa hoş gelen sesler dizisidir. Musiki bir duygu, düşünce veya bir olayı anlatmak gayesiyle ölçülü ve ahenkli seslerin belli bir sanat anlayışı içerisinde, ritimli veya ritimsiz olarak estetik bir şekilde bir araya getirilme sanatıdır.
Türk Halk Müziği

Bozlak

Bozlak, Türk Halk edebiyatında bir uzun hava türüdür. Konusunu aşiret kavgalarından, kan davalarından, aşk maceralarından alır. İç Anadolu bölgelerinde söylenir. Avşar bozlağı, Urum bozlağı gibi türleri vardır. Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve…
Türk Halk Müziği

Barak Havaları

Barak havaları, Barak Türkmenlerine özgü bir uzun hava türüdür. Barak Türkmen köyleri Gaziantep'in Oğuzeli ilçesiyle Urfa'nın Akçakale ilçesi arasındadır. Bu ovaya Barak Ovası denir. Önceleri Karkamış olan beldenin adı "Barak Bucağı" olarak…
Türk Halk Müziği

Ağıt

Ağıt nedir? Doğal afetler, ölüm, hastalık gibi çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili sözler olan ağıtlar kimler tarafından niçin okunur? Ağıt hakkında bilgiler... Ağıt Nedir? Ağıt, genellikle bir ölümün…
Türk Halk Müziği

Cura

Cura nedir? Yörük halk çalgılarından biri olan cura nerenin çalgısı? Cura kaç telli olur? Cura hangi ağaçtan yapılır? Cura nasıl çalınır? Kısa sap bağlama kaç tel vardır? Büyüklüklerine göre değişik adlar alan curalar hakkında bilgiler... Cura Nedir?…
Türk Halk Müziği

Davul

Davul, bilinen en eski vurmalı çalgılardan biridir. Ahşap, maden ya da pişmiş topraktan silindirik bir gövdeye gerilen deriden oluşur. El ya da sopayla çalınır. Biçimi değişse de dünyanın her yerinde ve her toplumda kullanılan bir çalgıdır. Türkçede…
Türk Halk Müziği

Rebap

Rebap, çoğunlukla Orta Asya'da kullanılan, çeşitli biçimleri olan telli bir çalgı türüdür. Bir saz türüdür, gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılır. Türkiye, İran, Arabistan, Kuzey Afrika, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde bazı mızraplı…
Türk Halk Müziği

Dombıra

Dombıra, özellikle Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan gibi Orta Asya ülkelerinde ve ayrıca Tataristan ile Çin'de kullanılan kadim telli çalgı. Dombıra, tezeneli çalgılar grubuna dahildir. Farklı bölgeler arasında çeşitlilik gösterir. Telleri…
Türk Halk Müziği

Zurna

Zurna, Türkiye'nin birçok yerinde kullanılan, tahta, metal ve kamış kullanarak yapılan, yüksek sesli, bu yüzden büyük davul ile birlikte çalınan, yine bu yüzden açık havada kullanıma uygun, nefesli saz çeşididir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin folklorunda…
Türk Halk Müziği

Def (tef)

Def veya tef, yuvarlak bir tahta kasnağın bir veya iki yanına deriden bir örtü geçirilerek yapılan ve parmak vuruşlarıyla çalınan müzik aleti. Defin tarihi eskilere dayanmaktadır. Mezopotamya ve diğer yerlerde yapılan arkeoloji kazılarda, ellerinde def…
Türk Halk Müziği

Tulum

Tulum, Anadolu'nun kuzeydoğusunda Rize ve Artvin de kullanılan nefesli bir halk çalgısının adıdır. Trakya bölgesi, Balkan yarımadası ve İskoçya'da kullanılan gaydadan en önemli farklı pes sesleri kontrol edebilen boruya sahip olmamasıdır. Tüyleri…
Türk Halk Müziği

Kopuz

Kopuz – Türk ve Altay halk kültüründe çalgı. Komus da denir. Bağlamanın atası olan müzik aletidir. Türklerde önemi büyüktür. Bağlama ve Kopuz kutsal sayılır. Bunun yanında diğer önemli telli çalgılar arasında Iklığ ve Gizek adı verilen yaylı olanlar ile…
Türk Halk Müziği

Kaval

Kaval, çoban çalgısı olarak bilinen bir Türk halk müziği çalgısıdır. Kaval, daha çok şimşir ağacından (nadiren livori, incir ve erik ağacından), altta 1 ve üstte 7 delikli olarak imal edilir. Dilli kaval ve dilsiz kaval olarak adlandırılan iki türü…
Türk Halk Müziği

Sipsi

Sipsi, nefesli çalgılar grubundan bir Türk halk müziği çalgısı. Kabak kemane gibi, Teke yöresi gurbet havası açışlarında sık duyulur. Başta Burdur olmak üzere, Fethiye'den kuzeye doğru Denizli'ye kadarki bölge içerisinde sıkça kullanılan yöresel bir…
Türk Halk Müziği

Kabak Kemane

Kabak kemane, Türk Halk Müziği'ndeki telli, yaylı ve deri kapaklı sazların tek örneğidir. Menşei Orta Asya'ya dayanmaktadır. Kabak kemane, Türkiye’de özellikle Batı Anadolu’da Ege Bölgesi’nde) yaygın olarak kullanılan bir sazdır. Kabak, kabak kemane,…
Türk Halk Müziği

Darbuka

Darbuka veya dümbelek, özellikle Orta Doğu'da ve Balkanlarda kullanılan vurmalı bir çalgıdır. Darbukada düm ve tek olarak adlandırılan iki ses vardır: İlk ses, ritmin temelini sağlar ve aletin ortasına vurularak sağlanır, ikinci ses daha çok süsleme ve…
Türk Halk Müziği

Kemençe

Kemençe, rebap, keman türü yaylı çalgılarla akraba olduğu sanılan, bir yay yardımıyla çalınan üç telli geleneksel halk çalgısının adı olup, klasik kemençe ile karıştırılmasını önlemek amacıyla Karadeniz kemençesi olarak da adlandırılmaktadır. Karadeniz…
Türk Halk Müziği

Balaban

Balaban, Mey veya Duduk, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin bir çoğunda kullanılan nefesli çalgılar grubuna ait bir çalgıdır. 9-10 adet ses perdeli olanları Azerbaycan ve Türkistan’da kullanılmaktadır. Gürgen, ceviz, erik ve benzeri sert ağaçlardan…
Türk Halk Müziği (THM)
Türk Halk Müziği

Türk Halk Müziği (THM)

Bir sanat endişesi olmadan, halkın duygu ve düşünceleri, sevinç ve acılarını, yiğitlik, göç, sevgi, sıla özlemi ve daha nice güncel yaşamın toplumsal olaylarını, sade fakat içten gelen ezgilerle anlata bilen ve ortak yaratma gücünün ürünü olan müziktir.…
Türk Halk Müziği

Bağlama Metodları

Bağlama düzeninde en alt boş tel re telidir. Orta boş tel sol teli, en üst tel ise la telidir. Temel olarak alt tel boş olarak re sesinden başlar ve mi sesine kadar iner. Pratik olarak ifade etmek gerekirse bir notadan sonraki 3.perde onun bir alt…
Türk Halk Müziği

Bağlamada Tavırlar

Geleneksel bağlama icrasında tavır, düzenli tezene hareketlerine verilen addır. Ritmik yapıyı güçlendiren ve dinamik bir duyumsal yoğunluk sağlayan tavırlar, türkü boyunca düzenli devam edebileceği gibi yer yer de uygulanabilir. Bağlama da her yörenin…
Türk Halk Müziği

Bağlamanın Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Sizin vücut yapınıza uygun olmalıdır. İyi bir bağlama için yapan ve çalan ustaların tercih ettiği teknelik ağaçlar Dut, Ardıç, Gül, Maun, Vengi, Kestane gibi sert ve özgül ağırlığı yüksek ağaçlardır. Burgular kolay çevrilebilir ve sıkılığının iyi olası…
Türk Halk Müziği

Bağlamanın Bakımı ve Korunması

Bütün enstrümanlar gibi bağlamada özel bakım ister. Biz henüz o düzeyde değiliz ama batılılar enstrüman kutularının içine özel nemlendiriciler koymayı bile ihmal etmiyorlar. Kullanım sonrasında hafif nemlendirilmiş bir mendil ile bağlamayı silmek…
Türk Halk Müziği

Bağlamanın Tarihi Geçmişi

Bağlamanın terminolojisi: Uluslararası çalgı sınıflandırma sistemine (Sachs-Horbostel) göre bağlama, “uzun lutlar” (long-luthes) sınıfına girmektedir. Yapı olarak, sap boyuna göre daha küçük bir gövdeden oluşan bu tip çalgıların, oldukça uzun bir…
Türk Halk Müziği

Bağlama

Bağlama ya da saz Türk Halk Müziğinde yaygın olarak kullanılan telli bir çalgı türüdür. Ülkemizde kullanımı en yaygın olan telli bir Türk Halk çalgısıdır. Yörelere ve boyutlarına göre değişik isimlerle tanınır. Kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli,…