Arşivler: "11 Apr 2021"

Fobiler

Anemofobi (Fırtına Korkusu)

Anemofobi nedir? Anemofobi; fırtına, rüzgar ve kuvvetli hava akımıyla karşılaşmaktan korkmak anlamına gelen anormal korkudur. Hava akımı ve rüzgardan korkma şeklinde kullanılabilir. Anemofobi, geniş bir yelpazede hava ile ilgili fobilerin tamamını…
Fobiler

Androfobi (Erkek Korkusu)

Androfobi nedir? Androfobi, erkek düşmanlığına varabilecek boyutlara ulaşabilme potansiyeli taşımakla birlikte sosyal fobiler içinde tanımlanan psikolojik bir hastalıktır. Androfobi anormal düzeyde erkek korkusudur. Androfobi, hastanın geçmişindeki…
Fobiler

Anatidaefobi (Ördekler Tarafından İzleniyor Olma Hissi ve Korkusu)

Anatidaefobi nedir? Anatidaefobi, kişinin ördekler tarafından izleniyormuş hissine ve korkusuna kapılması ile ortaya çıkar. Bu fobiye sahip insanlar her hangi bir yerde yürürken sanki çevresinde onu gözleyen ve saldırmak için hazır duran ördekler varmış…
Fobiler

Amofobi (Sivri Cisim Korkusu)

Amofobi nedir? Bireyin sivri olan her şeyden korkması halidir. Kişiler karşısında birisi konuşurken parmak sallasa bile bu durumdan rahatsız olabilirler. Geceleri uyudukları ortamda masa kenarları onların gözüne batar ve rahatsız olurlar. Gün içinde…
Fobiler

Amnezifobi (Hafıza Kaybı Korkusu)

Amnezifobi nedir? Amnezifobi, hafızasını kaybetmekten korkma. Bireylerin hafızalarını kayıp etmekten korkması ile meydana çıkan bir fobidir. Kişi, hafızasını kaybederse öleceği gibi bir düşünceye kapılır. Hafızamı kaybedersem yokum ben yoksam ölmüşümdür…
Fobiler

Amatofobi (Toz ve Kir Korkusu)

Amatofobi nedir? Amatofobi; tozdan, kirden ve pis yerlerden korkma fobisidir. Toz veya toprak korkusu veya korkusu hissidir. Toz veya toprak korkusunun kalıcı, anormal ve yersiz duygusu olarak tanımlanır. Bu fobiye sahip bireylerin genelde aynı zamanda…
Fobiler

Amaksofobi (Taşıt Korkusu)

Amaksofobi Nedir? Amaksofobi, sürücü veya yolcu olarak otomobile binme korkusudur. Taşıt korkusu; taşıt (otomobil, otobüs vb.)a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı korkma. Hareket halinde bulunan veya durağan durumdaki araba veya farklı…
Fobiler

Algofobi (Acı Çekme Korkusu)

Algofobi nedir? Algofobi ender görülen bir fobi çeşididir. Acı ve ağrılardan korkma durumuna algofobi denir. Algofobi yalnız acı verici duyuma karşı değil, aynı zamanda acı verici duyum meydana getirebilecek her şeye karşı duyulan aşırı bir korku.…
Fobiler

Akustikofobi (Ani ve Yüksek Seslerden Korkma)

Akustikofobi Nedir? Aniden ve yüksek frekansta çıkan seslerden korkmak anlamına gelen fobi türüdür. Bu fobiye sahip bireyler şehrin gürültülü caddelerinde özellikle bu fobinin gerçekleştiğini belirtirler. Fobi gerçekleşirken hasta kalbinin aniden…
Fobiler

Akrofobi (Yükseklik Korkusu)

Akrofobi nedir? Akrofobi, şiddetli şekilde duyulan yükseklik korkusudur. Spesifik korkular sınıfındandır. Akrofobi tehlikelidir zira yüksek yerlerde bünyede panik atağa ve çarpıntıya sebep olabilmektedir. Halk arasında Vertigo olarak da bilinir ancak bu…
Fobiler

Akluofobi (Karanlıktan Korkma)

Akluofobi nedir? Akluofobi karanlıktan korkma olarak isimlendirilir ve en sık rastlanan fobi türüdür. Günümüzde bir çok kişide rastlayabildiğimiz bu korku hem küçük hem de büyükler arasında sık görülmektedir özellikle küçüklükte yaşanan bazı olaylar bu…
Fobiler

Ailurofobi (Kedi Korkusu)

Ailurofobi nedir? Ailurofobi veya kedi korkusu, şiddetli olabilen kedilerden korkma halidir. Diğer eş anlamlı terimler felinofobi, elurofobi ve gatofobidir. Kedi korkusu olan kişilerin vereceği aşırı tepki, panik atağa veya kalp çarpıntısına neden…
Fobiler

Agorafobi (Kalabalıktan Korkma)

Agorafobi nedir? Agorafobi, açık yerlerden yahut kalabalıktan korkma. Agorafobi, çoğunlukla panik atak temelli gelişen, ev atmosferi dışına yalnız olarak çıkmaktan, yabancı yerlerde bulunmaktan korkma ve bu yüzden paniğe kapılma rahatsızlığına verilen…
Fobiler

Agirofobi (Caddelerde Karşıya Geçmekten Korkma)

Agirofobi nedir? Agirofobi, caddeler yahut caddelerde karşıya geçmekten korkma. Agirofobi genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkan, son bir kaç yüzyılda ortaya çıkmış bir fobidir. Araba sektörünün gelişmesi ve yayılmasıyla caddelerde bulunan arabaların…
Fobiler

Ablütofobi (Yıkanma Korkusu)

Ablütofobi nedir? Ablütofobi; kalıcı, yersiz bir yıkanma korkusudur. Bu fobi spesifik fobi sınıfına girer. Ablütofobi, erkeklere nazaran, çocuklarda ve kadınlarda daha çok görülür. Fakat bu fobi, genellikle çocuklar banyonun kötü bir şey olmadığını…
Fobiler

En Yaygın Fobiler ve Anlamları

Fobi nedir? Fobi çeşitleri nelerdir? Her insanın mutlaka fobisi veya fobileri bulunur. Fobi, insanların korktuğu şeylere verilen bir isimdir. Fobilerin birçok çeşidi bulunur. Her insanın fobisi farklı olabilir. Kimilerinin bir hayvan olurken,…
Fobiler

Korku ve Fobi

Her canlı, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve durumlardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilincinde bu kaçınma, korku olarak algılanmaktadır. Korku bu haliyle, kişinin varlığını, yaşamını sürdürmesine hizmet eden…
Psikoloji

Psikoterapi

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Psikoterapi her zaman sadece tek tek bireyleri konu almaz, zaman zaman incelenen tüm bir ailenin…
Psikoloji

Amigdala

Amigdala: Başta korku olmak üzere, duyguların denetiminden sorumlu olan beynin medial temporal lobunun derinlerinde yerleşen nöronların oluşturduğu badem şeklindeki beyin bölümüdür. Duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında birincil role…
Psikoloji

Nevroz

Nevroz: Gerçeği değerlendirmenin sağlam olduğu davranışın önemli toplumsal kurallara uygun olabildiği tedavi edilmezse görece uzun süreli veya tekrarlayıcı olabilen bir ruhsal bozukluk. Nevroz, toplumsal tavır ve davranışları tutuklayan ve kişide ruhen…
Psikoloji

Kompulsiyon

Kompulsiyon (zorlantı): Karşı konduğunda kaygı uyandıran bir isteğe uyarak harekete geçmek için duyulan patolojik gereksinimdir. Kompulsiyon, genellikle obsesyonu takiben oluşur. Obsesyonlar kişinin iradesi dışında zihninde beliren uzaklaştırılamayan…
Psikoloji

Halüsinasyon

Halüsinasyon (varsanı): Herhangi bir dış uyaran olmaksızın ortaya çıkan sahte duyusal algı. Halüsinasyon, bir duyu organını uyaran hiçbir nesne veya uyarıcı olmaksızın, alınan bir sanının varlığına inanma durumudur. Ruh hastalıklarında sıklıkla…
Psikoloji

Capgras Sendromu

Capgras sendromu: Çevresindeki kişilerin aslında o kişiler olmadığı onların yerini almış ve çoğunlukla kötü niyetli insanlar olduğuna ilişkin inançlardır. Capgras sendromu, ilk kez 1923 yılında Fransız Psikiyatr Capgras tarafından sanrısal bozukluk…
Psikoloji

Bastırma (Represyon)

Bastırma (represyon): Kabul edilemez fikir veya dürtülerin bilinçdışı unutulmasıyla karakterize savunma mekanizması. Sigmund Freud bastırma terimini psikanalitik teorinin bir parçası olarak geliştirdi. Bastırma, bir düşünce anı ya da his kişi için çok…
Psikoloji

Anksiyete

Anksiyete (bunaltı): İçten veya dışarıdan gelebilecek bir tehlike beklentisinin neden olduğu kaygı ve endişe durumu. Anksiyete veya endişe, canlılarca deneyimlenen kaygı, korku, gerilim, sıkıntı halidir. Nedeni belli olmayan tedirginlik hali olarak da…
Psikoloji

Ajitasyon

Ajitasyon: Motor huzursuzlukla bağlantılı yoğun kaygı. Psikomotor ajitasyon, genel olarak kişisel ruh bozukluğu nedenlerine, aynı zamanda çevrenin tutum ve davranışına da bağlı olarak davranışsal ve ruhsal heyecanlılık şeklinde beliren az ya da çok…
Psikoloji Nedir?
Psikoloji

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.