Arşivler: "04 Apr 2021"

Termodinamik

Dulong-Petit Yasası

Dulong-Petit Yasası, bir termodinamik yasası olup, 1819 yılında Fransız fizikçiler Pierre Louis Dulong ve Alexis Thérèse Petit tarafından, bir kristalin molar özgül ısısı olarak ifade edilmiştir. Katı elementlerin bir mollerinin kütlesiyle ısınma…
Termodinamik

Termodinamik Kanunları

Termodinamik kanunları (ya da termodinamik yasaları) termodinamiğin temelini oluşturan dört kanun. Termodinamik proseslerdeki ısı ve iş transferlerinin yapısını tanımlar. Termodinamik kanunları, çok genel bir geçerliliğe sahiptir ve karşılıklı…
Termodinamik

Termodinamik Nedir?

Termodinamik; fizik olaylarının oluşum şartlarını ısı, iş, sıcaklık ve enerji arasındaki ilişkiyi, enerjiyi, enerji değişimlerini, enerji aktarımlarını, enerji dönüşümlerini, genleşme ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceleyen fizik dalıdır. Basit bir…
Manyetizma

Manyetizma Fiziği Nedir?

Manyetizma fiziği; demir, nikel, kobalt (Fe, Ni ve Co) benzeri maddeleri çeken cisimleri, mıknatısın çevresinde oluşan manyetik alan, manyetik kuvvet ve bunların etkileşimlerini araştıran fizik dalıdır. Bir mıknatısın manyetik özelliklerini gösterdiği…
Mekanik

Mekanik Fiziği Nedir?

Mekanik fizik; kozmosun hareketlerini, kuvvet ile hareket ilişkisini, cisimlerin durgunluk şartlarını yani kuvvetlerin etkisinde olan cisimlerin hareket halindeki ve durağan hallerini inceleyen fizik dalıdır.
Elektrik

Elektrik Fiziği Nedir?

Elektrik fizik ya da elektrik fiziği; Elektrik yükünü, elektrik yükünün hareketleriyle oluşan elektrik akımını, yükün hareketsiz durumu ve potansiyelini inceleyen fizik dalıdır. Elektrik fiziği ile uğraşan ve bilim dünyasıyla, fiziğe pek çok katkısı…
Atom Fiziği

Atom Fiziği Nedir?

Atom Fiziği, maddelerin yapısını oluşturan atom ve atomlar arası ilişkileri, atomların ve moleküllerin yapılarını, dalga fonksiyonları, enerji düzeyleri, moleküler bağlar gibi atom fiziği kapsamındaki konuları irdeleyen bir fizik dalıdır.
Katı Hal Fiziği

Katı Hal Fiziği Nedir?

Katı hal fiziği; Yoğun madde fiziğinin geniş bir dalı olan katı hal fiziği, sert ve şekil değiştiremeyen maddelerle özelliklede kristallerle ilgilenen fizik dalıdır.
Optik

Fourier Optiği

Fourier optiği dalgaların yayılma ortamını kendisinin doğal modu olduğunu kabul etmek yerine, belirli bir kaynağa sahip olmayan düzlemsel dalgaların üstdüşümlerin olarak addeden Fourier dönüşümlerini kullanan klasik optiğin bir çalışma alanıdır. Fourier…
Optik

Foton

Foton, fizik biliminde elektromanyetik alanın kuantumu, ışığın temel "birimi" ve tüm elektromanyetik ışınların kalıbı olan ve kuantum alan teorisine göre hareket eden parçacıktır. Foton ayrıca elektromanyetik kuvvet'in kuvvet taşıyıcısıdır. Bu…
Optik

Fotoelastisite

Fotoelastisite madde üzerindeki gerilim dağılımlarını tespit etmek için deneysel bir metottur. Metot çoğunlukla metotların çok karmaşıklaşıp kullanılması zorlaştığında tercih edilmektedir. Diğer analitik gerilim tespit metotlarına nazaran,…
Optik

Form Ağları

Kırınım zamanında bir ışık ağ arkasından bir ampul bir ağ saldırısı tarafından yansır veya bazı bakımlardan dolayı ağ özelliklerini iletir. Her durumda her yöne ışık yayılır. Bu yayılma, dalgaları etkileyebilir. Özellikleri, bir alternatif girişim…
Optik

Fizeksel Tabanlı İşleme

Fiziksel tabanlı işleme ( PBR ), gerçek dünyadaki ışık akışını daha doğru modellemek amacıyla oluşturulmuş bilgisayar grafiklerinde bir yaklaşımdır. Çift yönlü yansıma dağılımı fonksiyonu ve işleme denklemi bu alanda matematiksel bir öneme sahiptir.…
Optik

Faraday Etkisi

Fizikte, Faraday etkisi (ya da Faraday devri) ışığın ve manyetik alanın bir ortam içindeki ilişkisini ele alan bir manyeto-optik olgudur. Faraday etkisi, yayınım yönündeki manyetik alan bileşenine neredeyse dik olan bir polarize levhanın dönmesine neden…
Optik

F-stop

F-stop, fotoğraf makineleri ya da kameralarda diyafram açıklığı değeri. Film veya ışığa duyarlı ortam üzerine düşen ışık miktarının ayarlanması için kullanılır. Diyafram çapı ile objektifin odak uzunluğunun birbirine oranını gösterir. Stop sayısı…
Optik

Elektrooptik Etki

Elektrooptik etki, bir maddenin optik özelliklerinin ışık frekansına göre daha yavaş değişen elektrik alana tepkisidir. Terim, alt bölümlere ayrılabilir birçok farklı olguyu kapsar. a) Emilim Değişimi Elektroemilim: Emilim sabitlerinin genel değişimi…
Optik

Elektrokromizm

Elektrokromizm; elektrokromik özellik ihtiva eden bir malzemenin bir elektrik potansiyeli çevrimi (örn. -1.5/1.5 aralığında gidip gelmek) uygulaması esnasında renk değiştirmesine denir. Bu renk değiştirme esnasında malzemede optik olarak ışık…
Optik

Donukluk

Donukluk, ışık geçirmeme durumudur. Donuk bir nesne, ne saydam ya da ışığın tamamının geçmesine izin veren, ne de yarı saydamdır ya da ışığın bir bölümünün geçmesine izin veren. Işık, bir yüzeye çarptığında, bunun bir bölümü yansır, diğer bölümü…
Optik

Diyoptri

Diyoptri, Optik'te bir merceğin veya aynanın optik gücünü (kırma gücünü) ifade eden birimdir. Odak mesafesinin tersi şeklinde ifade edilir (1/f), Örneğin büyütme gücü 5 diyoptri olan bir mercek paralel gelen ışık huzmesini 1/5m = 20 cm'ye odaklar. İnce…
Optik

Dağınık Yansıma

Dağınık yansıma, gelen ışığın yüzeye geldiği açıyla yansıması yerine birçok açıyla yansıması durumudur. İdeal dağınık yansıma yüzeyinde, yüzeyi çevreleyen yarım küre içerisinde her doğrultuda eşit aydınlanma şiddeti görülür (Lambert Yansıması). Soğurma…
Optik

Değişken İndis Optiği

Değişken indis optiği, kırıcılık indisi kendi içinde değişen merceklerin üretimini ve niteliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mercekler şekilleri üzerinde bir değişiklik yapılmaksızın sıradan küresel merceklerde oluşan aberasyonları giderebilir.…
Optik

Çift Kırılma

Çift kırılma (ya da ikili kırılma), bir ışının (foton huzmesi) anisotropik (eşyönsüz) maddelerden geçerken iki ışına ayrışmasıdır. Kalsit ya da boron nitrit bu türden maddelere örnek olarak verilebilir. Bu etki ilk olarak Danimarkalı bilim adamı Rasmus…
Optik

Beer-Lambert Yasası

Optikte Beer–Lambert yasası ışığın soğurulmasını ışığın içinden geçtiği malzemenin özelliklerine bağlar. Beer yasası, Lambert–Beer yasası veya Beer–Lambert–Bouguer yasası olarak da bilinir. Beer-lambert yasası, ışığın bir madde içindeki transmisyonu…
Optik

Atmosfer Optiği

Atmosfer optiği Dünya atmosferinin kendine özgü optik özelliklerinin nasıl geniş ölçüde optik olgulara yol açtığını inceler. Gökyüzünün mavi rengi, yüksek frekanstaki mavi güneş ışığını gözlemcinin görüş alanına yönlendiren Rayleigh dağılımının direkt…
Optik

Astronomik Obje Yanılsamaları

Astronomik obje yanılsamaları, bir astronomik objenin yanılsaması doğada oluşabilen bir optik fenomenidir. Bu olay astronomik objenin ışığın kırınımı sebebi bozuk görüntüsü ya da birden fazla görülmesi olarak açıklanabilir. Bu yanılsamalar Güneş, Ay,…
Optik

Abbe Sayısı

1866’da Ernst Abbe tarafından bulunmuş, kırılma açısının ayrışma açısına oranıdır. Optik ortamın ayrışma özelliğini belirtmek için kullanılır. Düşük Abbe sayısı yüksek ayrışmayı gösterir. Renk ayrışması gözlük camının merkezinden kenarına gidildikçe…
Optik

Doğrusal Olmayan Optik

Doğrusal olmayan optik ya da nonlineer optik, ışığın doğrusal olmayan sistem ve malzemelerdeki davranışı ile özelliklerini inceleyen optiğin bir alt dalıdır. Bu malzemelerde elektrik alan (E) ile polarizasyon yoğunluğu (P) arasındaki ilişki doğrusal…
Anlam Ayrımı

Işık

Bu anlam ayrımı sayfası "Işık" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Işık şu anlamlara gelebilir: Işık (isim): Işık ismi kızlar için kullanılan bir isimdir. Işık isminin anlamı aydınlıktır.…
Optik

Işık (fizik)

Işık veya görünür ışık, elektromanyetik spektrumun insan gözü tarafından algılanabilen kısmı içindeki elektromanyetik radyasyon. Görünür ışık genellikle 400-700 nanometre (nm) aralığında ya da kızılötesi ve morötesi arasında 4.00 × 10−7 ile 7.00 × 10−7…
Optik

Optik Cihaz

Optik cihaz veya optik alet, bir görüntünün görünümünü geliştirmek amacıyla ışık dalgalarını yönlendiren veya bir dizi karakteristik özelliklerini belirlemek amacıyla ışık dalgalarını (veya fotonlar) analiz etmede kullanılan bir araçtır. Analizler…