Etiket: "kultur"

Kültür

Kültür ve Medeniyet

Kültür kelimesinin çeşitli manaları vardır. Aslında Latince’de ‘toprağı işleme” demek olan bu tabir, sonraları Batı Avrupa dillerinde kazandığı ‘’umumi bilgi” manası ile Türkçe’ye de girmiştir. Kültür sözü biraz da ha hususileştirilerek şu tabirlerde de…
Kültür

Kültür Nedir, Ne Demek?

Kültür; Bir milletin veya topluluğun tarihsel gelişimi süresince kazandığı maddi - manevi değerler ile , duygu – düşünce birlikteliği, yaşama biçimi ve ortaya çıkardığı sanat ürününün içeriğini belirleyen unsurlardır. Kültür, bir milletin sahip olduğu…