Kategoriler: "Biyografi"

Padişahlar

Osman Gazi

Osmanlı Devletinin kurucusu ve birinci padişahı. Osman Gazi, Ertuğrul Bey’in üç oğlundan birisidir. Osman Bey diğer kardeşlerinden büyük değildi, fakat adeta bir idareci olarak yaratılmıştı. Zira bu hususta çok büyük kabiliyet sahibi idi. Babası…
Padişahlar

Orhan Gazi

Osmanlı Devletinin ikinci padişahı. Osmanlı Devletini Osman Gazi kurmuştu. Fakat onu teşkilâtlandıran ve büyük bir devlet haline getiren Orhan Gazi idi. Orhan Gazi sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlü idi. Yumuşak huylu ve merhametli, fakat yerine…
Padişahlar

Murad Hüdavendigar

Osmanlı Devletinin üçüncü padişahı. Sultan Murad uzun boylu, degirmi yüzlü, iri burunlu idi. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevlevi sikkesi üzerine yuvarlak testar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz…
Padişahlar

Yıldırım Bayezid

Osmanlı Devletinin dördüncü padişahı. Yıldırım Bayezid tahta geçtikten sonra, babasının vefatı üzerine Anadolu’da vuku bulan ayaklanmaların tamamını zamanda bastırdı. Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan Beyliği bu devirde katıldı. Hâmid Beyliğine…
Padişahlar

Sultan Çelebi Mehmed

Osmanlı Devletinin beşinci padişahı. Çelebi Sultan Mehmed, orta boylu, yuvarlak yüzlü, çatık kaşlı, beyaz tenli, kırmızı yanaklı, geniş göğüslü idi. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini de…
Padişahlar

Sultan İkinci Murat

Osmanlı Devletinin altıncı padişahı. İkinci Murad, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Kendisinin en büyük saadeti, Fatih Sultan Mehmed gibi eşine ender rastlanacak ve çok kıymetli bir zatın…
Padişahlar

Fatih Sultan Mehmed

Osmanlı Devletinin yedinci padişahı. Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, (2.Mehmed) uzun boylu, dolgun yanaklı, kırmızı - beyaz tenli, kırık burunlu, kolları adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemasından birisi idi. Yedi tane yabancı…
Padişahlar

Sultan İkinci Bayezid

Osmanlı Devletinin sekizinci padişahı. İkinci Bayezid, uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak ve gözleri elâ idi. Cesur ve atılgandı. Aynı zamanda çok halim, selim ve dinine bağlı bir padişahtı. Babası Fatih Sultan…
Padişahlar

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı Devletinin dokuzuncu padişahı. Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli ve omuzları arası geniş yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü ve çatık kaşlı, uzun bıyıklı yigit bir padişah idi. Sert tabiatlı ve cesurdu. Bu yüzden muharebeyi…
Padişahlar

Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Devletinin onuncu padişahı. Kanuni Sultan Süleyman, Trabzon’da dünyaya geldi. O sırada babası orada vali idi. Babası O’nu küçük yaştan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı ve emsali görülmeyen bir terbiye ve tahsil ile…
Padişahlar

Sultan İkinci Selim

Osmanlı Devletinin on birinci padişahı. İkinci Selim, orta boylu, alnı açık, mavi gözlü, ince kaşlı ve sarışın bir padişahtı. Zamanında cereyan eden mühim hadiselerden bazıları şunlardır: Komşu devletlerle sulh anlaşmaları yapıldı. İndonezya’ya…
Padişahlar

Sultan Üçüncü Murad

Osmanlı Devletinin on ikinci padişahı. Üçüncü Murad, orta boylu, değirmi yüzlü, kumral sakallı, elâ gözlü ve beyaz tenli bir padişahtı. Çok cömertti, herkese yardım etmeyi severdi. Zamanında cereyan eden mühim olaylar: Venedik’le anlaşma…