Arşivler: "20 Feb 2021"

Sanat Kavramları

Avangard

Avangard nedir? Avangard ne demek? Sanat terimi olarak avangard'ın sözlük anlamı? Dilimize hangi dilden geçmiştir, kökeni nedir? Avangard kelimesinin anlamı internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılan kelimeler arasında yer almaktadır.…
Sanat Kavramları

Küratör

Küratör nedir? Küratör ne demek? Sanat terimi olarak küratör'ün sözlük anlamı? Küratörler ne iş yapar? Dilimize hangi dilden geçmiştir, kökeni nedir? Küratör kelimesinin anlamı internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılan kelimeler…
Sanat Kavramları

Plastik Sanatlar

Plastik sanatlar, kalıplanabilen veya şekil verilebilen (plastik niteliğe sahip) boya, kil, alçı gibi malzemelerin uygulanmasıyla oluşturulan resim, heykel, çizim, vb. sanat dallarının tümüne verilen genel addır. Bu kavram günümüzde görsel kültür olarak…
Sanat Kavramları

Güzel Sanatlar

Güzel sanatlar, güzellik ve zevkle ilgilenen sanatlar için kullanılır. Bu terim ilk defa Fransızcada beaux arts olarak, resim, heykel, baskı gibi görsel sanatları tanımlamak için bulunmuştur. Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla bağlantılı…
Sanat Kavramları

Yağlı Boya

Yağlı boya nedir? Yağlı boya ne demek? Sanat terimi olarak yağlı boya'nın sözlük anlamı? Dilimize hangi dilden geçmiştir, kökeni nedir? Yağlı boya örnekleri nelerdir? Yağlı boya kelimesinin anlamı internet kullanıcıları tarafından merak edilip…
Sanat Kavramları

Urna

Urna nedir? Urna ne demek? Sanat terimi olarak urna'nın sözlük anlamı? Dilimize hangi dilden geçmiştir, kökeni nedir? Urna örnekleri nelerdir? Urna kelimesinin anlamı internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılan kelimeler arasında yer…
Sanat Kavramları

Sanatta Tuş

Tuş nedir? Tuş ne demek? Sanat terimi olarak tuş'un sözlük anlamı? Dilimize hangi dilden geçmiştir, kökeni nedir? Tuş çalışma örnekleri nelerdir? Tuş kelimesinin anlamı internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılan kelimeler arasında yer…
Sanat Kavramları

Toplumsal Çerçeve

Toplumsal çerçeve nedir? Toplumsal çerçeve ne demek? Sanat terimi olarak toplumsal çerçeve sözlük anlamı? Dilimize hangi dilden geçmiştir, kökeni nedir? Toplumsal çerçeve örnekleri nelerdir? Toplumsal çerçeve kelimesinin anlamı internet kullanıcıları…
Sanat Kavramları

Reprodüksiyon

Reprodüksiyon nedir? Reprodüksiyon ne demek? Reprodüksiyonun sözlük anlamı? Dilimize hangi dilden geçmiştir, kökeni nedir? Reprodüksiyon örnekleri nelerdir? Kopya çalışma ile reprodüksiyon çalışma arasındaki fark nedir? Reprodüksiyon kelimesinin anlamı…
Sanat Kavramları

Eser

Eser nedir? Eser ne demek? Sanat terimi olarak eserin sözlük anlamı? Dilimize hangi dilden geçmiştir, kökeni nedir? Eser kelimesinin anlamı internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Edebiyat,…
Kültürleme, Kültürlenme ve Kültürleşme
Kültür

Kültürleme, Kültürlenme ve Kültürleşme

Kültürleme: Toplumun, kendi kültürel özelliklerini yeni kuşaklara sosyalleşme yoluyla aktarmasıdır. Çocuğun ya da gencin, büyüklerinin olumlu ya da olumsuz davranışlarını model alarak kendiliğinden davranması bir kültürlemedir. Toplumun, bireylerini…
Kültür

Toplumsal Yapı

Toplumsal yapı: Toplumda organize olmuş ilişkiler bütünüdür. Toplumun bir çerçevesini oluşturur ve bu çerçeve birey doğmadan önce kültürle korunmuş ve ilişkiler sistematik bir şekilde örgütlenmiştir. Toplumsal yapıyı oluşturan bileşenler, kültür,…
Kültür

Kültürel Değişme

Kültürel değişme: İnsanın doğal ve toplumsal çevresini denetimi altına almasını sağlayan kültürel ögelerin zaman içerisinde ve uygun koşullarda dönüşümü anlamına gelir. Teknolojik alandaki ilerlemeler maddî kültürel ögelerin, geleneklerdeki değişmeler…
Kültür

Kültürel Yozlaşma

Kültürel yozlaşma: Bir kültürün kökeninden koparak kendine yabancılaşmasına ve asli kültürel formlarının başkalaşarak bozulmasına denir. Anlam olarak bir milleti var eden değerlerin kaybedilmesi, aslından kopması, yerine taklidinin gelmesi olarak…
Kültür

Kültürel Asimilasyon

Kültürel asimilasyon: Bir kültürün, kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve kendine benzetmesidir. Asimilasyon normal bir süreçle olabildiği gibi devlet eliyle zorla da olabilir. Örnek: Bulgar Türklerinin zamanla Slavlar içinde erimesi, Anadolu’daki…
Kültür

Kültürel Emperyalizm

Kültür emperyalizmi: Emperyalizm, bir ülkenin başka bir ülkenin kaynaklarını sömürmesi demektir. Kültür emperyalizmi, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş diğer kültürleri özellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesidir. Kültür…
Kültür

Kültürel Şok

Kültürel şok: Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur. Kültür şoku, bir kültürden başka bir kültüre geçişte bulunan bireylerin, yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları…
Kültür

Kültürel Gecikme

Kültürel gecikme: Bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur. Bu kavram Amerikalı toplumbilimci William Ogburn (1886-1959) tarafından ortaya…
Kültür

Kültürel Yayılma

Kültürel yayılma: Belli bir toplumda kültürün maddî ve manevî ögelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır. Geçmiş yıllarda misyonerler, tüccarlar, kâşişer, göçmenler aracılığıyla gerçekleşen kültürel yayılma, günümüzde kitle iletişim…
Kültür

Alt Kültür, Alçak Kültür veya Popüler Kültür

Alt kültür, alçak kültür veya popüler kültür; Üst kültür içindeki din, dil, töre ve etnik köken bakımından kendine özgü özelliklere sahip toplulukların kültürüdür. ‘Alçak kültür’ terimi incitici olduğu için, onun yerine kimileri ‘popüler kültür’,…
Kültür

Üst Kültür veya Yüksek Kültür

Üst kültür veya yüksek kültür; Bir toplumda geçerli olan genel kültür özellikleridir. Toplumun her kesiminde bilinir ve benimsenir. Örnek: Genel Türkiye kültürü, genel Japon kültürü, genel Fransız kültürü, genel Amerikan kültürü gibi… Yüksek kültürde…
Kültür

Kültürün Kazanılması ve Sosyalleşme

İnsanların toplumları, ülkeleri birbirinden farklı da olsa biyolojik olarak birbirlerine benzerler, ama inanç, düşünce, tutum ve olayları algılayış tarzı bakımından farklıdırlar. Bu farklılığı ortaya çıkaran etkenlerin başında içinde yetiştikleri…
Kültür

Kültür ve Medeniyet

Kültür kelimesinin çeşitli manaları vardır. Aslında Latince’de ‘toprağı işleme” demek olan bu tabir, sonraları Batı Avrupa dillerinde kazandığı ‘’umumi bilgi” manası ile Türkçe’ye de girmiştir. Kültür sözü biraz da ha hususileştirilerek şu tabirlerde de…
Kültür

Kültür Nedir, Ne Demek?

Kültür; Bir milletin veya topluluğun tarihsel gelişimi süresince kazandığı maddi - manevi değerler ile , duygu – düşünce birlikteliği, yaşama biçimi ve ortaya çıkardığı sanat ürününün içeriğini belirleyen unsurlardır. En geniş anlamıyla bir milletin…
Ressamlar

Aslı Deniz Helvacıoğlu

Aslı Deniz Helvacıoğlu'nun Hayatı ve Çalışmaları: Aslı Deniz Helvacıoğlu, (d. 1972 İstanbul) Türk ressam, öğretim üyesi. 1991 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi ve…
Ressamlar

Avni Arbaş

Avni Arbaş'ın Hayatı ve Çalışmaları: Avni Arbaş (1919, İstanbul - 16 Ekim 2003; Foça, İzmir), Türk ressam. İlköğrenimine babasının görevi nedeniyle bulunduğu Aydın’da başladı. İlk resim öğretmeni sayılabilecek babasının 1929 yılında Sivas’ta ölümü…
Ressamlar

Ayhan Türker

Ayhan Türker'in Hayatı ve Çalışmaları: Ayhan Türker (d. 1938 Çermik Diyarbakır) Türk ressam, iç mimar. İlk öğrenimini Diyarbakır Yeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra, 1953 yılında başladığı Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ni Turan Erol'un öğrencisi…
Ressamlar

Ayşegül Yeşilnil

Ayşegül Yeşilnil'in Hayatı ve Çalışmaları: Ayşegül Yeşilnil (d. 28 Ağustos 1959 - Turgutlu), ressam, caz sanatçısı. 1982'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü - Tekstil Tasarımı Ana Sanat Dalı'ndan mezun olan sanatçı,…
Ressamlar

Bahadır Baruter

Bahadır Baruter'in Hayatı ve Çalışmaları: Bahadır Baruter (d. 1963, Ankara), Türk karikatürist ve ressam. Lombak karikatür köşesinin çizeri, L-manyak, Penguen, Lombak dergilerinin kurucularındandır. Yazar Mine Söğüt'ün eşidir. İstanbul Erkek Lisesi'ni…