Duyuru

Sitemize hoş geldiniz. Sitemizde altyapı güçlendirme ve güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. İçeriklerde veri kayıpları olabilir ve bazı içeriklere ulaşamayabilirsiniz. Eksik içerikler en kısa zamanda yüklenecektir. 90 gündür aktif olmayan üyelikler iptal edilmiştir. Tekrar üye olmak isteyenler kayıt yapabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.Son Gönderilen İçerikler

 • Bugünkü şekliyle müzeler, 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden ve 1492'de Amerika kıtasının keşfedilmesinden sonra, insanların geçmişte yapılan eserlere karşı ilgilerinin ar…

  ...
 • Anadolu’nun çok zengin tarihi geçmişine ve bu geçmişin bize bıraktığı kültürel değerlere karşılık müzecilik faaliyetleri ülkemizde ciddi anlamda 19. yüzyılda ele alınmaya başlanm…

  ...
 • Türkiye'de müze kurma düşüncesi on dokuzuncu yüzyılın ortalarında doğmuştur. O zamana kadar Topkapı Sarayının bir kısmı müze durumundaydı. Bu sebeple ülkemizdeki eski …

  ...
 • Müzelerde sergilenen özgün ve eşine az rastlanır nitelikteki eserlerin, yangın, hırsızlık, nem, ısı, ışık ve toz gibi koşullardan zarar görmemesi için müze yönet…

  ...
 • Halka sunma ( sergileme ) amacı toplanan eserlerin müze binalarında sergilenmesi ile birlikte çoğalmış ve beraberinde müzelere çeşitli görevler yüklemiştir. Toplanan bu …

  ...
 • Müzelerin görevi, sanat ve bilim adamlarına tetkik ettikleri konular üzerinde malzeme sağlamak, halkın kültürünün artmasına yardımcı olmaktır. Nitekim Amerika ve İngiltere'de …

  ...
 • Koleksiyonculuktan müzeciliğe geçiş bilimsel etkinliklerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Koleksiyonların gelişimleri ve yeniden değerlendirmeleri, sınıflandırılmalı, belgelendirilmeli ve korunmalarıyla, bireysel uğraş, bilimsel ve kuramsa…

  ...
 • Müzeler Haftası 18 Mayısta başlıyor. 24 Mayıs’a kadar devam edecek hafta boyunca pek çok müze ücretsiz gezilebiliyor. 18-24 Mayıs tarihleri arası Müzel…

  ...
 • Müzedeki yapıtların saklanması, korunması ve sunulması için gerekli teknik bilgileri içeren bilimsel çalışma alanına müzecilik adı verilir. Müzecilik; müzenin kurulması, müzede yer alan …

  ...
 • Sanat müzesi (sanat galerisi), başta görsel sanatlar olmak üzere, her türlü sanat sergisinin gerçekleştirildiği binaya veya mekana verilen isimdir. Sanat müzeleri…

  ...
 • İslam sanatı, üzerinde çalışanları bazı temel sorunlar konusunda dâima bir zihin karışıklığına sürükleyecek içerimlere sahip olmuştur. Özgün bir İslam mimarisinin olup olmadığı ya da İ…

  ...
 • İslam dini, müminlere helal ve haram işleri bildirmiştir. Resim ve heykel meselesindeki İslam dini hükümleri Kur'an ve hadislere dayandırılır. Kuran’da resim yasağ…

  ...
 • Gerçekçi suret betimlemesinden uzak duran İslam sanatı, daha hayalcî bir tarza sahip olan minyatür sanatını geliştirmiştir. Gerek açı, gerekse özgün stilleriyle m…

  ...
 • Tarihte bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir. MÖ 220 – MS 216 yıllarında egemenlik süren Hun Devleti’nin başkenti Ötüken’dir. Orhun ve Selenga …

  ...
 • VI.yüzyıl ortalarında Orhun nehri batısındaki yayla bölgesinde (Ötügen) kurulup, Manşurya’dan Karadeniz sahillerine kadar uzanan büyük Türk imparatorluğu, devlet ve millet olarak Türk ad…

  ...
 • Selenga nehrinin doğu kıyısında Göktürk'lere bağlı olarak yaşıyan Uygurlar 745 de Göktürklerin yerine geçerek, Uygur devletini kurmuşlardır. Kurucusu Alp Kutlug Bilge Kağan, m…

  ...
 • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin, taşa yazılmış ilk Türk tarihi, Türk edebiyatının ilk şaheseri olan Göktürk alfabesi ile yazılmış bu abidelerden birin…

  ...
 • Türk resim sanatı 9.yy dan itibaren Türk hükümdarların orta ve yakın doğu bölgelerinde egemen duruma geçmeleri Türk resim sanatının bu bölgelerde e…

  ...
 • Atatürk’ün düşünceleri doğrultusunda, Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan yeni kültür dönemi, çağdaşlaşma sürecinde, güzel sanatları kültür düzeyinin bir göstergesi ve ulusal kültürü oluşturan temel u…

  ...
 • Türk resminde ”Yeniler Grubu”nun etkisiyle geleneksel halk kültürü kaynaklarına gitmek düşüncesinden sonra, Türk resminde fovist anlayıştaki yapıtlarıyla tanınan Bedri Rahmi Eyüboğlu, renk co…

  ...