Duyuru

Sitemize hoş geldiniz. Sitemizde altyapı güçlendirme ve güncelleme çalışmaları yapılmaktadır. İçeriklerde veri kayıpları olabilir ve bazı içeriklere ulaşamayabilirsiniz. Eksik içerikler en kısa zamanda yüklenecektir. 90 gündür aktif olmayan üyelikler iptal edilmiştir. Tekrar üye olmak isteyenler kayıt yapabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.Son gönderilen içerikler

 • Osmanlı Devletinin kurucusu ve birinci padişahı. Osman Gazi, Ertuğrul Bey’in üç oğlundan birisidir. Osman Bey diğer kardeşlerinden büyük değildi, fakat adeta bir i…

  ...
 • Osmanlı Devletinin ikinci padişahı. Osmanlı Devletini Osman Gazi kurmuştu. Fakat onu teşkilâtlandıran ve büyük bir devlet haline getiren Orhan Gazi idi. Orha…

  ...
 • Osmanlı Devletinin üçüncü padişahı. Sultan Murad uzun boylu, degirmi yüzlü, iri burunlu idi. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevlevi sikk…

  ...
 • Osmanlı Devletinin dördüncü padişahı. Yıldırım Bayezid tahta geçtikten sonra, babasının vefatı üzerine Anadolu’da vuku bulan ayaklanmaların tamamını zamanda bastırdı. Germiyan, Aydın, Menteşe ve …

  ...
 • Osmanlı Devletinin beşinci padişahı. Çelebi Sultan Mehmed, orta boylu, yuvarlak yüzlü, çatık kaşlı, beyaz tenli, kırmızı yanaklı, geniş göğüslü idi. Kuvvetli bir vücuda…

  ...
 • Osmanlı Devletinin altıncı padişahı. İkinci Murad, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Ke…

  ...
 • Osmanlı Devletinin yedinci padişahı. Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, (2.Mehmed) uzun boylu, dolgun yanaklı, kırmızı - beyaz tenli, kırık burunlu, kolları …

  ...
 • Osmanlı Devletinin sekizinci padişahı. İkinci Bayezid, uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak ve gözleri elâ idi. Cesur ve…

  ...
 • Osmanlı Devletinin dokuzuncu padişahı. Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli ve omuzları arası geniş yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü ve çat…

  ...
 • Osmanlı Devletinin onuncu padişahı. Kanuni Sultan Süleyman, Trabzon’da dünyaya geldi. O sırada babası orada vali idi. Babası O’nu küçük yaştan itibaren ço…

  ...
 • Osmanlı Devletinin on birinci padişahı. İkinci Selim, orta boylu, alnı açık, mavi gözlü, ince kaşlı ve sarışın bir padişahtı. Zamanında cereyan eden müh…

  ...
 • Osmanlı Devletinin on ikinci padişahı. Üçüncü Murad, orta boylu, değirmi yüzlü, kumral sakallı, elâ gözlü ve beyaz tenli bir padişahtı. Çok cömertti, h…

  ...
 • Osmanlı Devletinin on üçüncü padişahı. Üçüncü Mehmed, Manisa’da doğdu. Cok kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlü id…

  ...
 • Osmanlı Devletinin on dördüncü padişahı. Birinci Ahmed, Kanuni’den sonra devlet işleri ile bizzat kendisi uğraşan çok gayretli bir padişahtı. Çok sade giyinir…

  ...
 • Osmanlı Devletinin on beşinci padişahı. Birinci Mustafa güzel yüzlü seyrek sakallı ,sarı benizli ve iri gözlü bir padişah idi. Akli muvazenesi …

  ...
 • Osmanlı Devletinin on altıncı padişahı. Genç Osman İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. İyi bir terbiye ve tahsil ya…

  ...
 • Dördüncü Murad İstanbul’da doğdu. İyi bir tahsil gördü. Çok kuvvetli bir vücuda sahipti. 200 okkalık gürzleri rahatça kaldırabiliyordu. En kuvvetli yayl…

  ...
 • Sultan İbrahim İstanbul’da doğdu. Uzun boylu, kuvvetli vücutlu ve kumral sakallı idi. Annesi onun iyi yetişmesi için çok gayret göstermişti. Devrinde …

  ...
 • Dördüncü Mehmed, İstanbul’da doğdu. Annesi onu çok iyi yetiştirdi. İyi bir ilim tahsili gördü. Zamanında bir çok isyanlar oldu. Özellikle Yeniçeri isy…

  ...
 • İkinci Süleyman, İstanbul’da doğdu. Annesi tarafından titizlikle yetiştirildi. Orta boylu, kır sakallı, şişman ve halim selim bir padişahtı. Padişah olduğu sırada askeri…

  ...